Ekran laptopa z raportem magazynowym

Mimo że automatyzacja procesów magazynowych i dystrybucyjnych cieszy się coraz większym zainteresowaniem firm, nadal 45% operacji związanych z realizacją zamówień jest przeprowadzanych głównie lub całkowicie ręcznie (badanie „2020 Automation Solutions Study”). Z drugiej strony najbardziej innowacyjni respondenci chcą inwestować m.in. w technologie oparte na głosowym sterowaniu magazynowaniem czy wyświetlaczach HUD. Wyniki ankiety udostępnione przez Modern Material Handling wskazują ważne tendencje na rynku e-commerce, którym warto się przyjrzeć bliżej.

 

Co znajdziesz w artykule?

  1. Trendy w realizacji zamówień
  2. Podstawowy sprzęt do automatyzacji
  3. Trendy w wykorzystaniu oprogramowania
  4. Podsumowanie

Trendy w realizacji zamówień

W badaniu przeprowadzonym przez Peerless Group Study (PRG) wzięło udział 225 firm. Podczas opisywania swoich procesów związanych z realizacją zamówień, tylko 5% ankietowanych uznało je za „w dużej części zautomatyzowane”, a 46% przyznało, że wykorzystuje procesy zarówno automatyczne, jak i manualne. Aktualnie 45% operacji związanych z realizacją zamówień jest przeprowadzanych głównie lub całkowicie ręcznie. W porównaniu do roku 2019 ilość ta spadła z 49%. Większość respondentów wykorzystuje powierzchnie magazynowe (84%), palety o jednolitej lub mieszanej zawartości (70%) albo jednostkowe zbieranie, pakowanie i wysyłanie hurtowych zamówień (70%).

Wzrosła natomiast liczba firm wykorzystujących case fulfillment and mixed case fulfillment (63%) w porównaniu do zeszłego roku, kiedy takie deklaracje złożyło 55% respondentów. Natomiast 57% ankietowanych wykorzystuje model uwzględniający dostosowanie zamówienia, przepakowanie oraz usługi związane z zyskiem. Jedyny model, który stał się mniej popularny, to indywidualne zbieranie, pakowanie i wysyłanie każdego zamówienia – zaliczył on spadek z 58% w roku 2019 do 48% aktualnie.

 

W ciągu kolejnych 24 miesięcy 58% firm chciałoby wprowadzić usprawnienia w aktualnie posiadanych systemach indywidualnego podejścia do zamówienia, a 54% respondentów skupiłoby się na poprawieniu modelu uwzględniającego dostosowanie zamówienia, przepakowanie oraz usługi związane z zyskiem. Z drugiej strony 43% ankietowanych widzi miejsce na udoskonalenie w systemach zarządzających magazynem, a 40% zamierza poprawić.

 

 

Podstawowy sprzęt do automatyzacji

Coraz więcej firm wykorzystuje wózki samojezdne AGV i mobilne roboty współpracujące – aktualnie  jest to, kolejno, 34% i 20% ankietowanych. Podczas gdy systemy przenośników stosowanych w procesie składowania i sortowania są nadal najpopularniejsze, ich wykorzystanie spadło z 63% w roku 2019 do 55% w roku 2020. Właśnie te systemy są również na pierwszym miejscu na listach inwestycyjnych respondentów – 59% ma zamiar wdrożyć ich wykorzystanie w najbliższym czasie. Wzrosła liczba firm planujących inwestycje w systemy transportowe oraz zrobotyzowane systemy magazynowania i odzyskiwania towaru – z 47% w zeszłym roku, do 58% aktualnie. Zwiększyła się również liczba firm chcących wprowadzić automaty do paletyzacji – teraz jest to 54% respondentów. Największy wzrost zainteresowania pojawił się w przypadku systemów automatycznego dostarczania towaru do stacji zbierania i pakowania (goods to person picking systems) – zainteresowanie z poziomu 37% w ubiegłym roku wzrosło do 51% w 2020.

 

Potrzeba większej ilości danych

Zdecydowanie najpopularniejszym sposobem na zbieranie danych w magazynach są skanery kodów kreskowych (85%) oraz inne mobilne lub bezprzewodowe systemy (73%). Największa zmiana dotyczy wykorzystania wyświetlaczy HUD (Heads-Up Display) – odnotowano wzrost z 6% w roku 2019, na 16% w 2020 roku. Technologie związane z terminalami RF (28%) oraz systemy Pick to Light i Put to Light (22%) również pozostają względnie popularne. W ciągu nadchodzących dwóch lat 55% respondentów planuje wprowadzenie jednego z tych systemów. Popularnym wyborem są również systemy RFID – zainteresowanie nimi w tym roku sięgnęło aż 55%. Także technologie opierające się na głosowym kierowaniu magazynowaniem czy wyświetlaczach HUD są coraz częściej wymieniane w planowanych inwestycjach (kolejno 55% i 52%).

Trendy w wykorzystaniu oprogramowania

Najpopularniejszymi systemami wykorzystywanymi w magazynach są systemy WMS, ale to systemy TMS (systemy zarządzania transportem) odnotowały największy wzrost zainteresowania (z 38% w 2019 roku, do 56% w roku 2020). Zastosowanie systemów WES i PRS – systemy oceny paczek) wzrosło kolejno do 35% i 29%. Natomiast wykorzystanie systemów WCS spadło z 39% w zeszłym roku, do 35% odnotowanych w najnowszym badaniu.

W ciągu najbliższych 24 miesięcy 63% firm planuje wprowadzenie systemu WMS, a 51% chciałoby wprowadzić system LMS (system zarządzania pracą) do swojej organizacji. Wdrożenie systemu TMS ma w planie 48% respondentów, a 47% zamierza rozpocząć korzystanie z systemów sortujących. Zwiększyło się również zainteresowanie wprowadzeniem systemu PRS, z 28% do 40 % w 2020 roku. Aktualnie aż 70% ankietowanych wykorzystuje systemy ERP – liczba ta wzrosła z 52% w zeszłym roku. Tendencję wzrostową odnotowała również liczba firm wykorzystujących systemy zarządzania zamówieniami (OMS) – 47% w roku 2019, 56% w 2020.

 

PODSUMOWANIE

Jak wynika z „Badania rozwiązań automatyzacyjnych 2020” („2020 Automation Solutions Study”), stopień automatyzacji poszczególnych procesów – w tym operacji związanych z realizacją zamówień jest stosunkowo niski, ale przedsiębiorcy chcą inwestować w automatyzację procesów magazynowania i dystrybuowania towarów. Zwłaszcza w czasie pandemii koronawirusa procesy wykorzystujące pracę ludzi wykazywały się niestabilnością, nie dziwi więc jeszcze większy zwrot w stronę automatyzacji.

Przedstawiony w badaniu wzrost liczby przedsiębiorstw wykorzystujących fulfilment dowodzi, że to rozwiązanie cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie. Rynek amerykański jest najbardziej rozwinięty w zakresie usług fulfilmentu, jednak nie tylko firmy zagraniczne doceniają jego zalety. Polskie coraz częściej przekonują się o tym, jakie wymierne korzyści dla biznesu przynosi outsourcing logistyki i obsługi magazynowej. W obsłudze klientów liczą się jakość, szybkość, niezawodność, a te cechy gwarantuje firma stawiająca na automatyzację procesów.

Podmioty zewnętrzne wyspecjalizowane w działaniach logistycznych i magazynowania wprowadzają realizację zamówień na poziom 4.0, wykorzystując zaawansowane systemy IT. Według badania amerykańskiego aż 63% przedsiębiorstw chciałoby wprowadzić system WMS w ciągu dwóch lat. W Polsce już korzysta z niego m.in. firma Force Fulfilment Services, w której WMS wysoce usprawnia koordynację magazynu i usługi fulfilmentu. Automatyzacja procesów jest jednym z najsilniejszych trendów w rozwoju branży e-commerce, co tylko potwierdzają badania takie jak „2020 Automation Solutions Study”.

 

Przeczytaj także:

AUTOMATYZACJA RECEPTĄ NA PRZETRWANIE KRYZYSU? – część I, uwzględniająca raport z „Badania rozwiązań automatyzacyjnych 2020” („2020 Automation Solutions Study”)

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*