Automatyzacja magazynu

W strategiach e-commerce pora uwzględnić automatyzację i hiperautomatyzację. W raportach „10 trendów technologicznych na 2020” i „Top 10 prognoz strategicznych na 2021” firma Gartner uznała je za priorytetową tendencję na kolejne lata, podkreślając, że e-sprzedawcy zbudują swoją przewagę konkurencyjną na najnowszych technologiach, w tym na skalowaniu rozwiązań automatyzacji magazynu.

 

Automatyzacja sprawia, że systemy WMS i maszyny przejmują zadania wykonywane dotychczas przez ludzi, skracając czas realizacji procesów, eliminując błędy. W hiperautomatyzacji nowoczesne narzędzia, takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, rzeczywistość rozszerzona i wirtualna, human augmentation (egzoszkielety, egzohandy), są wykorzystywane do wspierania pracowników i odciążania ich np. w pracy fizycznej. Hiperautomatyzacja, w tym robotyzacja, to trend o dużym potencjale intralogistycznym.

Portal Logistic Managment wyróżnia decydujące działania w zakresie skalowania możliwości automatyzacji magazynu, które można zastosować także w e-handlu:

  1. Kompleksowy plan

Punktem wyjścia powinna być analiza wyzwań biznesowych. Wnioski z niej wskażą obszary o największym wpływie automatyzacji i robotyzacji na e-handlowe operacje. Automatyzacja magazynu ma wpływ na wszystkie sektory działalności e-commerce i przekłada się na jego zyskowność, warto więc wspierać rozwój technologiczny przedsiębiorstwa.

  1. Rozwiązania generujące największą wartość

Posiadane zasoby wpływają na wybór drogi skalowania automatyzacji. Po ocenie dostępnych na rynku propozycji, należy wybrać te o najlepszym wpływie na wskaźniki wydajności, które zwiększą szybkość, jakość, spójność obsługi i efektywność magazynu. Często są to rozwiązania najnowsze, w które trzeba zainwestować.

  1. Przekwalifikowanie

Obawy o negatywny wpływ automatyzacji i robotyzacji magazynu na poziom zatrudnienia są często bezzasadne. Eskalacja automatyzacji procesów magazynowych i wykorzystania robotyki może mieć pozytywny wpływ na produktywność i na wzrost liczby pracowników. Ograniczenie zadań wykonywanych ręcznie wpływa pozytywnie na doświadczenie i zorganizowanie personelu. Współpraca z robotami wymaga przekwalifikowania kadry magazynu, ale skutkuje wyższą wartością pracy.

  1. Monitorowanie postępu

Bez monitoringu procesów logistycznych i aktualizacji dostosowanej do bieżących wniosków firma e-commerce nie będzie mieć pewności co do skuteczności wdrożonych rozwiązań automatycznych. Analiza działań umożliwia korekty, dzięki którym e-sprzedawca osiągnie pożądane wyniki.

 

Do wymienionych czynności potrzeba nie tylko środków finansowych, zasobów ludzkich o odpowiednich kwalifikacjach, ale i czasu, którego często nie ma. W drugiej połowie marca 2020 roku zapotrzebowanie na ekspresowe przesyłki nagle wzrosło o 183%. E-sprzedawcy musieli szybko reagować na potrzeby klientów i przyspieszyć innowacje. Covid-19 zadziałał jak akcelerator zmian w (hiper)automatyzowaniu logistyki.

Automatyzowanie logistyki poprzedza pogłębiona analiza obecnej sytuacji firmy pod względem ekonomicznym, infrastrukturalnym i technologicznym. Jeśli brakuje profesjonalnego personelu, trzeba go pozyskać i wyszkolić, a to się łączy z inwestycjami i wyższymi miesięcznymi kosztami stałymi (np. zatrudnienia). Jeśli brakuje nowoczesnej infrastruktury magazynowej, trzeba zakupić odpowiednie technologie, co jest czaso- i kapitałochłonne.

 

Jak szybko zautomatyzować magazyn?

Można zacząć współpracę z operatorem fulfilment, dla którego automatyzacja magazynu jest standardem, a krótszy czas realizacji zamówień oczywistością. Bez postępu, jakim jest automatyczny magazyn, nie można liczyć na długofalowy sukces w e-commerce. Automatyzacja procesów logistycznych to dziś warunek ich produktywności i konkurencyjności biznesu w ramach Przemysłu 4.0. W przypadku braków kadrowych czy finansowych na inwestycje w nowoczesną, zautomatyzowaną logistykę w e-handlu warto skorzystać z fulfilmentu, który może być wdrożony szybko, zmniejsza koszty stałe, uelastycznia procesy magazynowo-dystrybucyjne, podnosi poziom usług, dając natychmiastowy efekt biznesowy.

Wprowadzenie nowoczesnych technologii cyfrowych to często długotrwały proces, a powolność w e-handlu oznacza niekonkurencyjność. Warto przekazać logistykę doświadczonej firmie oferującej usługi typu fulfilment, która procesy logistyczne zautomatyzowała i stale rozwija. Automatyczny magazyn operatora fulfilmentu jest antidotum na niedobory zasobów ludzkich do obsługi klientów internetowych, na presję czasu związaną z jak najszybszą realizacją i dostawą przesyłek oraz wahania wolumenów sprzedaży, szczególnie w pikach handlowych jak Black Friday czy okres przedświąteczny.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*