Fundamenty odpornosci biznesu

Kryzys gospodarczy 2020 roku sprawił, że ciągłość działania biznesu stała się kluczowa. Liderzy przeprowadzają e-sklepy przez trzy fazy: reakcji, regeneracji i rozwoju, postrzegając logistykę priorytetowo, jako bazę sukcesu marki e-commerce. Z badania Bain & Company i Microsoft wynika, że 90% respondentów z branży retail i CPG zamierza zmodyfikować łańcuch dostaw.

 

Raport pozwala wyszczególnić obszary zarządzania logistyką, które są odpowiedzią na Covid-19 i wynikają z analizy planów inwestycyjnych 70 firm. Przed pandemią ankietowani uważali łańcuch dostaw za generator kosztów, teraz traktują go jako ważny element strategii marki, w który 40% z nich będzie inwestować, by poprawić szybkość realizacji zamówień.

Pandemia koronawirusa wymusza reakcje biznesowe właścicieli i zarządów e-firm, żeby uniknąć paraliżu globalnych łańcuchów dostaw, jaki miał miejsce wiosną. Ogromny wzrost sprzedaży online spowodował zmianę priorytetów menadżerów, którzy teraz bardziej stawiają na elastyczność łańcucha dostaw (wzrost o 24%), niż na efektywność kosztową (spadek o 13%). Redukcja kosztów i wydajność pozostają ważne, ale dołącza do nich elastyczność łańcucha dostaw, która oznacza tworzenie alternatywnych rozwiązań produkcyjnych, magazynowych, dystrybucyjnych i wykorzystanie narzędzi Przemysłu 4.0, by optymalizować koszty, poprawić widoczność w sieci i przyspieszyć czas reakcji, co ma wzmocnić odporność biznesu. Z tym się łączy większe zainteresowanie firm architekturą opartą na chmurze.

Drugą zmianą jest włączenie menadżerów odpowiadających za łańcuch dostaw w proces podejmowania decyzji strategicznych dla działalności firmy. Oznacza to, że dobrze zorganizowaną logistykę uznano za jeden z determinantów sukcesu biznesowego. 47% respondentów deklaruje, że obszar logistyczny będzie czynnie uczestniczył w planowaniu strategii produktowych i handlowych. To zmiana o 17% w stosunku do badania z 2019 roku.

Odporność biznesowa wiąże się z transparentnością procesów logistycznych i wszystkich elementów łańcucha dostaw. Ułatwiają ją narzędzia i aplikacje, łączące sprzedawców i partnerów – dostawców, dystrybutorów. Pandemia spowodowała, że firmy skupiają się na trzech obszarach. Są to:

* sprzedaż wielokanałowa, digitalizacja i związana z nimi szybsza, skuteczniejsza realizacja zamówień elektronicznych (60%),

* prognozowanie popytu i planowanie predykcyjne (56%), z uwzględnieniem zagadnień wąskiego gardła i ograniczeń logistycznych oraz dodatkowych kanałów dystrybucji, pozwalających uniknąć blokad;

* elastyczność operacji (53%), która jest szczególnie ważna podczas szoków podażowych i popytowych.

Działania te są znaczące w przypadku szukania rozwiązań odpowiednich do wzrostu poziomu sprzedaży online. Gdy skok zamówień jest tak duży, że ich obsługa staje się problematyczna dla e-sklepu, wiele firm decyduje się na współpracę z profesjonalnym operatorem fulfilment. Wiedzą, że to zoptymalizuje procesy magazynowe, realizację zamówień, dostawę i obsługę zwrotów, wpływając znacząco na ostateczne zadowoleniu klienta z dokonanego zakupu w e-sklepie.

Badanie wskazuje, że przeszkodami na drodze rozwoju e-biznesu są brak środków na inwestycje w odporną logistykę, archaiczne wewnętrzne systemy gromadzenia i przetwarzania danych, uniemożliwiające nowoczesne zarządzanie logistyką i zapasami w e-commerce, konieczność zatrudnienia i szkolenia personelu magazynu, menadżerów ds. logistyki, którzy włączeni do procesu decyzyjnego przyczyniliby się do opracowania skutecznej strategii firmy. Te czynniki spowalniają postęp sektora e-commerce. Współpraca z operatorem fulfilment jest rozwiązaniem dla każdego z tych problemów.

We wrześniu sprzedaż detaliczna po raz kolejny odnotowała wzrost, co obserwuje się w Polsce i na świecie od ponad czterech miesięcy. Olbrzymi wpływ na niego miały zakupy online. Handel detaliczny, w tym elektroniczny wzrósł w stosunku do poprzedniego badania o 23,8% (raport National Retail Federation i Commerce). Eksperci przewidują, że ta tendencja się utrzyma do końca roku – dynamika sprzedaży detalicznej ukształtuje się na poziomie podobnym do obserwowanego latem.

Nagły przypływ zamówień jest i sukcesem dla firmy, i wyzwaniem, na którym łatwo polec bez odpowiedniego przygotowania i zaplecza logistycznego. Tym bardziej, że dla e-commerce charakterystyczna jest sezonowość  popytu. Operator zewnętrzny logistyki gwarantuje fachową, sprawną obsługę w łańcuchu dostaw, bez wpadek w gorących okresach pików sprzedażowych. Fulfilment oznacza brak potrzeby zatrudnienia i szkolenia dodatkowych pracowników, czyli oszczędności, bo personel zajmujący się magazynowaniem towarów i realizacją zamówień to pracownicy partnera fulfilment. E-sklep koncentruje się więc na sprzedaży i generowaniu zysków, pozostawiając logistykę profesjonalistom fulfilment.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*