Druga fala robotyzacji magazynowej to kolejny etap rozwoju branży robotyki logistycznej. W centrum zainteresowania operatorów magazynów znajdują się tematy związane z integracją różnych typów robotów, elastycznością i wydajnością zrobotyzowanych procesów logistycznych oraz oprogramowaniem umożliwiającym multirobotyczną orkiestrację.

 

W nowoczesnym magazynie zautomatyzowanym przeprowadza się zróżnicowane operacje logistyczne i do ich optymalizacji wykorzystuje się różne rodzaje robotów, pochodzące od wielu dostawców i dedykowane przypisanym procesom. Stosunkowo szybko nastąpiła proliferacja robotyki magazynowej i jej postępy – maszyny robotyczne wykorzystują sztuczną inteligencję, współpracują z sobą i z ludźmi, są coraz bardziej zaawansowane technologicznie i pomocne w magazynach. Taki stan rzeczy sprawia, że zasadność wdrażania robotów logistycznych przestaje podlegać dyskusji, co zamyka pierwszą falę robotyzacji magazynowej.

Heterogeniczne floty robotów są środkiem do celu, którym jest wydajność procesu realizacji zamówień e-commerce. Żeby mógł on być bezproblemowo i błyskawicznie przeprowadzony, niezbędna jest integracja interfejsów robotyki (API), systemów korporacyjnych np. systemów zarządzania magazynem (WMS), pracą w nim (LMS) i realizacją (WES) oraz innych systemów automatyzacji w obiekcie (m.in. w zakresie kompletacji, pakowania, transportu).

Standardy interoperacyjności robotyki opracowane m.in. przez organizację MassRobotics w 2021 roku zawierają normy pomocne robotom różnych dostawców w umożliwieniu współpracy w jednym magazynie, przy jednoczesnym unikaniu problemów, takich jak np. wąskie gardła, zatłoczenie korytarzy. Głównym celem tych standardów jest dobra nawigacja i ułatwienie różnym typom autonomicznych robotów mobilnych (AMR) udostępniania informacji, aby mogły ze sobą bezpiecznie i produktywnie kooperować w tym samym obiekcie. Norma odnosi się do punktów danych, takich jak wspólna lokalizacja referencyjna, aktualna lokalizacja i planowane miejsce docelowe, stan robota (aktywny lub bezczynny). Zapewnia ramy pozwalające różnym systemom rozwiązywać konflikty między sobą i wydajnie współpracować. Jednak poprawia jedynie świadomość sytuacyjną między robotami, a nie określa metod pozwalających systemowi jednego dostawcy na kontrolowanie ruchów robotów innego producenta. Nie stanowi nadrzędnego systemu monitoringu i sterowania robotyczną flotą w magazynie ani nie jest równoznaczna z platformą orkiestracyjną.

Roboty logistyczne działają według indywidualnych algorytmów sztucznej inteligencji i jednostkowo dążą do poprawy wyników, co może wywoływać konflikty między różnymi rodzajami robotów. Stworzenie nadrzędnej warstwy integracji i znormalizowanie zestawów danych z każdego typu automatyzacji pozwoli zoptymalizować sztuczną inteligencję na poziomie systemowym. Imperatywem staje się jednorazowa integracja wszystkich elementów, która umożliwi bezproblemowe, szybkie aktualizacje i organizowanie pracy między robotami różnych typów oraz zsynchronizowanie robotyzacji z innymi rodzajami automatyzacji bez przestojów w funkcjonowaniu magazynu.

Wykorzystywanie robotyki od różnych dostawców to nadal niszowy trend, związany z multirobotyczną orkiestracją w magazynie, wymagający nowej kategorii oprogramowania. Odpowiednia platforma orkiestracyjna rozwiązuje problemy łączące się z interoperacyjnością robotów, jednak nadal nie jest powszechnie wykorzystywana. Według badania firmy Gartner multirobotyczna orkiestracja dotyczy 1%-5% całkowitej grupy docelowej – stanie się niezbędna i nieunikniona, gdy firmy wdrożą w swoich operacjach więcej niż jedną technologię robotyki.

Oprogramowanie do orkiestracji wielu robotów upraszcza połączenia między systemami i ich współpracę w ramach wspólnych procesów. Skorzystają z niego najbardziej złożone i zautomatyzowane środowiska magazynowe. Platforma integracyjna robotyki oddziela szczegóły interfejsu danych od przepływów informacji potrzebnych do orkiestracji i koordynuje różne systemy. Zintegrowany przepływ procesów można wizualnie zaprojektować w ciągu kilku minut, a systemy unifikują się wokół procesu bez konieczności ich każdorazowego programowania. Złożone sprzężenie technologii skutkuje ujednoliconym środowiskiem użytkownika i centrum sterowania operacjami. Co ważne, w zależności od rodzaju zadania systemy mogą pracować wspólnie lub niezależnie. Oprogramowanie orkiestracyjne może pełnić rolę dyrygenta i przewodnika procesów.

Multirobotyczna orkiestracja w magazynie fulfilment jest sposobem na wdrożenie w pełni zintegrowanej automatyzacji i robotyzacji, łączących się z optymalizacją logistyki e-commerce. Pierwszym krokiem jest integracja, drugim orkiestracja. Dzięki niej wiele systemów ze sobą współpracuje, co daje nowy, korzystniejszy wynik, którego jeden system samodzielnie nie jest w stanie osiągnąć.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*