Mezczyzna skanujacy palety na magazynie

Picking świadczy o sprawności działania magazynu i jakości obsługi sklepu internetowego. Jednocześnie jest procesem, podczas którego najłatwiej o pomyłki. Błędy w kompletacji negatywnie wpływają na doświadczenie zakupowe użytkownika. Mogą prowadzić do utraty klienta i wzrostu kosztów. W Force Fulfilment Services wiemy, jak tego uniknąć i usprawnić kompletowanie zamówień.

 

Kompletacja polega na pobieraniu ze strefy magazynowania zamówionych przez klienta produktów zgodnie ze zleceniem kompletacyjnym, zawierającym specyfikację asortymentową i ilościową do odbiorcy. Kontroli mogą podlegać także inne elementy jak numer partii, serii produkcyjnej, termin ważności.

Rodzaje kompletacji

„Człowiek do towaru” to sposób polegający na przemieszczaniu się pracownika do różnych adresów lokalizacyjnych według polecenia kompletacji i z użyciem odpowiedniego nośnika.

Towar do człowieka” to sposób pickingu polegający na przemieszczaniu się towaru w kierunku pracownika magazynu, który pozostaje w miejscu, wykorzystując elementy automatyki magazynowej, np. regały windowe, karuzelowe, w celu pobrania zamówionego asortymentu.

Pobieranie towarów podczas kompletacji można przeprowadzać ręcznie, półautomatycznie albo automatycznie. W pierwszym przypadku choć nakład czasu i pracy jest ogromny, może skutkować spadkiem wskaźników kompletacji.

Kompletowanie według zamówień (jednoprzebiegowo) oznacza, że pracownik magazynu pobiera produkty odpowiadające jednemu zamówieniu, co łączy się z przejściem każdorazowo całej ścieżki kompletacyjnej.

Kompletowanie według asortymentów (multipicking) najczęściej składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na pokonaniu ścieżki i pobieraniu produktów w ilości odpowiadającej wszystkim zamówieniom przekazanym w danym czasie do realizacji. Drugi etap wiąże się z procesem sortowania, czyli rozdzieleniem asortymentu na poszczególne zlecenia kompletacyjne. Każdy z nich może być przeprowadzony przez innego pracownika. Obsługa jednocześnie wielu zleceń w jednym procesie jest możliwa dzięki WMS i znacznie skraca ogólny czas realizacji zamówień e-commerce.

Efektywna kompletacja

Efektywność kompletacji ma związek z systemem zarządzania zamówieniami i przetwarzania ich na polecenia kompletacyjne, które mogą przyjmować formę listy z etykietami albo być przekazywane pracownikom poprzez terminal radiowy/wsadowy, technologię głosową (pick by voice), świetlną (pick by light) i łączącą obie (pick by point).

Na sprawny przebieg całego procesu kompletacji wpływa wydajność pracowników i system WMS, który pomaga uporządkować zamówienia i opracować m.in. optymalną listę kompletacyjną i strategię przemieszczania się – najkrótszą drogę do przejścia między poszczególnymi punktami pickingu. Nieproduktywna ścieżka wydłuża czas kompletowania zamówień. Dysponowanie rozwiązaniami automatycznymi i opartymi na algorytmach AI pozwala wyeliminować spowolnienia, przyspiesza strumień kompletowanych zamówień, maksymalizuje przepustowość realizacji i daje dodatkowy plus – podnosi efektywność wykorzystania powierzchni magazynu poprzez wzrost upakowania towaru.

Nie istnieje uniwersalne rozwiązanie kompletowania. Operator fulfilment działa elastycznie – może stosować metody hybrydowe, dobiera sposoby kompletacji odpowiednio do sytuacji, rodzaju asortymentu, gabarytów, struktury zamówień. Jego dewizą jest minimalizacja ryzyka pomyłki i przyspieszenie pobierania towaru, czyli optymalizacja procesu kompletacji, możliwa dzięki nabytemu doświadczeniu i profesjonalnemu podejściu do każdego klienta. Operacja kompletowania zamówień w fulfilment jest stale kontrolowana i ulepszana, by trwała jak najkrócej i nie zawierała żadnych błędów. Dzięki strategii kompletacji, profesjonalnemu personelowi magazynowemu i innowacyjnej technologii picking jest szybki, precyzyjny i bezbłędny. W przypadku współpracy fulfilment sklep internetowy nie musi inwestować w nowe urządzenia, wyposażenie i zaawansowane oprogramowanie informatyczne do zarządzania magazynem, rekrutować personelu magazynowego i organizować jego pracy, w tym dbać o odpowiedni system motywacji pracowników mobilizujący ich do wysokiej wydajności. To obowiązki operatora fulfilment.

Kompletacja bez potknięć

Procesy magazynowe mogą być źródłem błędów i opóźnień w e-commerce, zwłaszcza gdy rośnie wolumen zamówień internetowych. Zidentyfikowane błędy kompletacji należy szybko usuwać. Nie jest to łatwe, gdy kadra sklepu internetowego koncentruje się przede wszystkim na rozwijaniu sprzedaży i marketingu. Warto zdecydować się na współpracę z operatorem fulfilment, który ze wsparciem technologii przeprowadzi szybką korektę procesu kompletacji, wyeliminuje momenty marnotrawstwa i tak ją usprawni, żeby e-klient był usatysfakcjonowany. Towary w magazynie fulfilment składowane są optymalnie, by mogły zostać szybko i poprawnie przygotowane do wysyłki do klienta e-commerce. Skutkuje to zmniejszeniem liczby reklamacji i zwrotów oraz kosztów, które ich obsługa generuje, czyli przekłada się na oszczędności sklepu.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*