Inwentaryzacja stanów magazynowych przeprowadzona automatycznie oraz o 90% szybciej i o 70% taniej? To możliwe dzięki implementacji dronów, które mają ogromną przewagę nad ręcznymi metodami inwentaryzacyjnymi. Innowacyjne rozwiązania technologiczne w logistyce są podstawą inteligentnego i automatycznego magazynu.

 

Według raportu Markets And Markets pt. „Drone Transportation and Logistics – Global Market Trajectory & Analytics” światowy rynek dronów logistycznych i transportowych osiągnie wartość 45,5 mld USD do 2027 roku, odnotowując znaczny wzrost (z 12 mld USD w 2020 roku). Ponad 70% będzie dotyczyć segmentu komercyjnego bezzałogowych statków powietrznych (w tym logistycznego). Pojawienie się autonomicznych dronów magazynowych powoduje przeobrażenie intralogistyki.

Technologia UAV w nowoczesnym magazynie e-commerce znajduje zastosowanie w przeprowadzaniu inwentaryzacji. Autonomiczne skanowanie inwentarza z powietrza w systemie Logistyki 4.0 poza szybkością procesu ma liczne zalety, do których zalicza się m.in. oszczędność czasu i kosztów pracy. Jest zintegrowane z systemem WMS magazynu i pomaga zarządzać zapasami, eliminując rozbieżności pojawiające się w liczeniu ręcznym, zwiększa wydajność magazynu i ogranicza zagrożenia BHP na stanowiskach pracy (na wysokości i w pobliżu maszyn), co skutkuje większą dbałością o bezpieczeństwo pracowników i zwiększeniem ich produktywności.

Drony zapewniają dostęp do wysokich i trudno dostępnych miejsc, eliminując konieczność kosztu podnośników czy oddelegowania pracowników wyposażonych w skanery ręczne, oraz sporządzają fotograficzne i filmowe dokumenty-dowody inwentaryzacji, umożliwiają utworzenie ortofotomapy magazynu, a także wykonywanie czynności w czasie rzeczywistym jak walidacja stanów magazynowych, weryfikacja pustych lokalizacji, pojemników i wykrywanie błędów odkładania. Korzystanie z dronów w intralogistyce ma pozytywne przełożenie na operacje magazynowe – skutkuje poprawą kontroli zapasów, wydajności i produktywności odkładania, kompletacji oraz przejrzystości i dokładności ścieżek audytu. To umożliwia realizację natychmiastowości i elastyczności dla klientów e-commerce i przyspiesza zwrot z inwestycji w drony inwentaryzacyjne.

Drony w pomieszczeniach zamkniętych typu magazyny nie podlegają ograniczeniom formalno-prawnym jak samoloty bezzałogowe wykonujące loty outdoorowe. Czy magazyn musi być odpowiednio zaadaptowany do kursowania dronów? Drony inwentaryzacyjne dostosowują się do różnych form przechowywania (skrzynek/palet), kodów kreskowych i QR, etykiet RFID. Skanowanie odbywa się autonomicznie według zaplanowanych tras.

Jeden sposób wykorzystania dronów w magazynie wymaga metamorfozy infrastruktury magazynowej w postaci strategicznego rozmieszczenia znaczników lub tworzenia punktów dostępowych Wi-Fi do nawigacji dronów.

Inne, nowoczesne rozwiązanie inwentaryzacyjne bazuje na zestawie, który składa się z drona wyposażonego w czujniki do skanowania kodów, robota naziemnego do autonomicznej nawigacji i oprogramowania bazującego na algorytmach AI, gromadzącego, przetwarzającego i wykorzystującego dane m.in. w technikach uczenia maszynowego. Taki zestaw umożliwia precyzyjną lokalizację i w pełni zautomatyzowane rejestrowanie wszystkich palet w magazynie. Robot jest zaprogramowany – ma zmapowany magazyn (digitalną reprezentację powierzchni podłogi, pozycji korytarzy, wymiarów regałów, lokalizacji pojemników itp.), czyli ma dostęp do cyfrowego bliźniaka obiektu.

Dotychczas drony w środowisku magazynowym napotykały ograniczenia w postaci wytrzymałości i bezpieczeństwa lotu (ruchome przeszkody, niski sufit, zajęta przestrzeń, krótka żywotność baterii i konieczność ładowania) oraz braku dostępu do GPS lub jego słabego sygnału, jednak połączenie drona z pojazdem robotycznym skutecznie eliminuje te bariery i nie wymaga modyfikacji fizycznego układu magazynu. Podczas jednej misji system dron+robot może zeskanować 2000 lokalizacji bez interwencji człowieka; na godzinę skanuje ponad 400 lokalizacji. Wymagana jest do tego odpowiednia jakość i położenie etykiet z kodami kreskowymi – nie mogą być podarte ani wyblakłe, muszą być skierowane w stronę drona i ulokowane na jednej głębokości. Inwentaryzacja może się odbywać zarówno w środowisku oświetlonym, jak i przebiegać w nocy, podczas przestoju magazynu, dzięki czemu nie zakłóca jego pracy.

Programy pilotażowe z tysiącami autonomicznych lotów i dziesiątkami tysięcy skanów na koncie wykazują, że dane inwentaryzacyjne zebrane przy udziale dronów są praktycznie bezbłędne. Dlatego uważa się je za dobre narzędzia wspomagające pracę magazynu.

Tempo innowacji w logistyce e-commerce jest niesłychanie szybkie. Operator fulfilment dostarcza klientom rozwiązania magazynowe zaawansowane technologicznie, których zastosowanie jest uzasadnione biznesowo. Automatyzacja procesu inwentaryzacji ma nieograniczony potencjał poprawy codziennego funkcjonowania magazynu i działań fulfilment. Jest korzystna dla partnerów biznesowych, którzy mają wgląd w stany magazynowe i w wyniki inwentaryzacji w czasie rzeczywistym.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*