Categories Ogólne

TRENDY W E-COMMERCE: AUTOMATYZACJA W DOBIE PANDEMII (cz. II)

Ekran laptopa z raportem magazynowym

Mimo że automatyzacja procesów magazynowych i dystrybucyjnych cieszy się coraz większym zainteresowaniem firm, nadal 45% operacji związanych z realizacją zamówień jest przeprowadzanych głównie lub całkowicie ręcznie (badanie „2020 Automation Solutions Study”). Z drugiej strony najbardziej innowacyjni respondenci chcą inwestować m.in. w technologie oparte na głosowym sterowaniu magazynowaniem czy wyświetlaczach HUD. Wyniki ankiety udostępnione przez Modern Material Handling wskazują ważne tendencje na rynku e-commerce, którym warto się przyjrzeć bliżej.

 

Co znajdziesz w artykule?

 1. Trendy w realizacji zamówień
 2. Podstawowy sprzęt do automatyzacji
 3. Trendy w wykorzystaniu oprogramowania
 4. Podsumowanie

Trendy w realizacji zamówień

W badaniu przeprowadzonym przez Peerless Group Study (PRG) wzięło udział 225 firm. Podczas opisywania swoich procesów związanych z realizacją zamówień, tylko 5% ankietowanych uznało je za „w dużej części zautomatyzowane”, a 46% przyznało, że wykorzystuje procesy zarówno automatyczne, jak i manualne. Aktualnie 45% operacji związanych z realizacją zamówień jest przeprowadzanych głównie lub całkowicie ręcznie. W porównaniu do roku 2019 ilość ta spadła z 49%. Większość respondentów wykorzystuje powierzchnie magazynowe (84%), palety o jednolitej lub mieszanej zawartości (70%) albo jednostkowe zbieranie, pakowanie i wysyłanie hurtowych zamówień (70%).

Wzrosła natomiast liczba firm wykorzystujących case fulfillment and mixed case fulfillment (63%) w porównaniu do zeszłego roku, kiedy takie deklaracje złożyło 55% respondentów. Natomiast 57% ankietowanych wykorzystuje model uwzględniający dostosowanie zamówienia, przepakowanie oraz usługi związane z zyskiem. Jedyny model, który stał się mniej popularny, to indywidualne zbieranie, pakowanie i wysyłanie każdego zamówienia – zaliczył on spadek z 58% w roku 2019 do 48% aktualnie.

 

W ciągu kolejnych 24 miesięcy 58% firm chciałoby wprowadzić usprawnienia w aktualnie posiadanych systemach indywidualnego podejścia do zamówienia, a 54% respondentów skupiłoby się na poprawieniu modelu uwzględniającego dostosowanie zamówienia, przepakowanie oraz usługi związane z zyskiem. Z drugiej strony 43% ankietowanych widzi miejsce na udoskonalenie w systemach zarządzających magazynem, a 40% zamierza poprawić.

 

 

Podstawowy sprzęt do automatyzacji

Coraz więcej firm wykorzystuje wózki samojezdne AGV i mobilne roboty współpracujące – aktualnie  jest to, kolejno, 34% i 20% ankietowanych. Podczas gdy systemy przenośników stosowanych w procesie składowania i sortowania są nadal najpopularniejsze, ich wykorzystanie spadło z 63% w roku 2019 do 55% w roku 2020. Właśnie te systemy są również na pierwszym miejscu na listach inwestycyjnych respondentów – 59% ma zamiar wdrożyć ich wykorzystanie w najbliższym czasie. Wzrosła liczba firm planujących inwestycje w systemy transportowe oraz zrobotyzowane systemy magazynowania i odzyskiwania towaru – z 47% w zeszłym roku, do 58% aktualnie. Zwiększyła się również liczba firm chcących wprowadzić automaty do paletyzacji – teraz jest to 54% respondentów. Największy wzrost zainteresowania pojawił się w przypadku systemów automatycznego dostarczania towaru do stacji zbierania i pakowania (goods to person picking systems) – zainteresowanie z poziomu 37% w ubiegłym roku wzrosło do 51% w 2020.

 

Potrzeba większej ilości danych

Zdecydowanie najpopularniejszym sposobem na zbieranie danych w magazynach są skanery kodów kreskowych (85%) oraz inne mobilne lub bezprzewodowe systemy (73%). Największa zmiana dotyczy wykorzystania wyświetlaczy HUD (Heads-Up Display) – odnotowano wzrost z 6% w roku 2019, na 16% w 2020 roku. Technologie związane z terminalami RF (28%) oraz systemy Pick to Light i Put to Light (22%) również pozostają względnie popularne. W ciągu nadchodzących dwóch lat 55% respondentów planuje wprowadzenie jednego z tych systemów. Popularnym wyborem są również systemy RFID – zainteresowanie nimi w tym roku sięgnęło aż 55%. Także technologie opierające się na głosowym kierowaniu magazynowaniem czy wyświetlaczach HUD są coraz częściej wymieniane w planowanych inwestycjach (kolejno 55% i 52%).

Trendy w wykorzystaniu oprogramowania

Najpopularniejszymi systemami wykorzystywanymi w magazynach są systemy WMS, ale to systemy TMS (systemy zarządzania transportem) odnotowały największy wzrost zainteresowania (z 38% w 2019 roku, do 56% w roku 2020). Zastosowanie systemów WES i PRS – systemy oceny paczek) wzrosło kolejno do 35% i 29%. Natomiast wykorzystanie systemów WCS spadło z 39% w zeszłym roku, do 35% odnotowanych w najnowszym badaniu.

W ciągu najbliższych 24 miesięcy 63% firm planuje wprowadzenie systemu WMS, a 51% chciałoby wprowadzić system LMS (system zarządzania pracą) do swojej organizacji. Wdrożenie systemu TMS ma w planie 48% respondentów, a 47% zamierza rozpocząć korzystanie z systemów sortujących. Zwiększyło się również zainteresowanie wprowadzeniem systemu PRS, z 28% do 40 % w 2020 roku. Aktualnie aż 70% ankietowanych wykorzystuje systemy ERP – liczba ta wzrosła z 52% w zeszłym roku. Tendencję wzrostową odnotowała również liczba firm wykorzystujących systemy zarządzania zamówieniami (OMS) – 47% w roku 2019, 56% w 2020.

 

PODSUMOWANIE

Jak wynika z „Badania rozwiązań automatyzacyjnych 2020” („2020 Automation Solutions Study”), stopień automatyzacji poszczególnych procesów – w tym operacji związanych z realizacją zamówień jest stosunkowo niski, ale przedsiębiorcy chcą inwestować w automatyzację procesów magazynowania i dystrybuowania towarów. Zwłaszcza w czasie pandemii koronawirusa procesy wykorzystujące pracę ludzi wykazywały się niestabilnością, nie dziwi więc jeszcze większy zwrot w stronę automatyzacji.

Przedstawiony w badaniu wzrost liczby przedsiębiorstw wykorzystujących fulfilment dowodzi, że to rozwiązanie cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie. Rynek amerykański jest najbardziej rozwinięty w zakresie usług fulfilmentu, jednak nie tylko firmy zagraniczne doceniają jego zalety. Polskie coraz częściej przekonują się o tym, jakie wymierne korzyści dla biznesu przynosi outsourcing logistyki i obsługi magazynowej. W obsłudze klientów liczą się jakość, szybkość, niezawodność, a te cechy gwarantuje firma stawiająca na automatyzację procesów.

Podmioty zewnętrzne wyspecjalizowane w działaniach logistycznych i magazynowania wprowadzają realizację zamówień na poziom 4.0, wykorzystując zaawansowane systemy IT. Według badania amerykańskiego aż 63% przedsiębiorstw chciałoby wprowadzić system WMS w ciągu dwóch lat. W Polsce już korzysta z niego m.in. firma Force Fulfilment Services, w której WMS wysoce usprawnia koordynację magazynu i usługi fulfilmentu. Automatyzacja procesów jest jednym z najsilniejszych trendów w rozwoju branży e-commerce, co tylko potwierdzają badania takie jak „2020 Automation Solutions Study”.

 

Przeczytaj także:

AUTOMATYZACJA RECEPTĄ NA PRZETRWANIE KRYZYSU? – część I, uwzględniająca raport z „Badania rozwiązań automatyzacyjnych 2020” („2020 Automation Solutions Study”)

Categories Ogólne

AUTOMATYZACJA RECEPTĄ NA PRZETRWANIE KRYZYSU?

Biznesmen sprawdzajacy stany magazynowe

Firmy szukały sposobów na zautomatyzowanie magazynów i centrów dystrybucji już przed pandemią COVID-19. Należy spodziewać się jednak, że teraz liczba przedsiębiorstw decydujących się na nowoczesne rozwiązania logistyczne będzie rosnąć, co ma związek z globalną sytuacją wywołaną koronawirusem i połączonymi z nią wyzwaniami dla przedsiębiorców z całego świata.

Co znajdziesz w artykule?

 1. Wzrost zainteresowania automatyzacją jako skutek pandemii?
 2. Automatyzacja magazynów i dystrybucji – najnowsze dane (raport dotyczący badania „2020 Automation Solutions Study”, cz. I)
 3. Podsumowanie

WZROST ZAINTERESOWANIA AUTOMATYZACJĄ JAKO SKUTEK PANDEMII?

Rok 2020 zapisał się już w ekonomii jako rok niepewności i chaosu, ale stał się także kamieniem milowym w temacie automatyzacji magazynów. W branży handlowej zyskała ona status sprawy pierwszoplanowej. Przyczyn takiego stanu rzeczy doszukiwać się można nie tylko w pandemii i w konieczności adaptacji do zasad bezpieczeństwa i higieny, ale również w chęci rozwoju i dystrybucji większej ilości towaru. Nie bez znaczenia pozostaje także szersze spektrum możliwości pracy zdalnej.

Firmy coraz chętniej podążają w stronę najnowszych technologii, ale nacisk na automatyzację był zauważalny już przed wybuchem światowej pandemii.

Przykładem może być Modex 2020 w Atlancie, podczas którego wystawcy i uczestnicy wykazywali znacznie większe zainteresowanie rozwojem automatyzacji na rynku fulfillmentu oraz dystrybucji niż miało to miejsce w poprzedniej edycji wydarzenia. Mimo że większość operacji dalej opiera się na procesach manualnych, wyraźnie widać, że automatyzacja przekracza coraz więcej granic i otwiera nowe perspektywy rozwoju dla firm. Badanie „2020 Automation Solutions Study”, przeprowadzone przez Modern Material Handling, potwierdza to stanowisko, udowadniając, jak ważna jest automatyzacja w nowoczesnych magazynach oraz centrach dystrybucji.

AUTOMATYZACJA MAGAZYNÓW I DYSTRYBUCJI – NAJNOWSZE DANE

W tegorocznej ankiecie, przeprowadzonej przez Peerless Group Study (PRG), respondenci podzielili się swoimi opiniami na temat rozwiązań związanych z automatyzacją pracy na magazynie, stopnia, do jakiego zostały te rozwiązania wprowadzone w ich magazynach oraz wpływu pandemii COVID-19 na ich plany łączące się z automatyzacją. W badaniu wzięło udział 225 firm.

Proces ewaluacji technologii

Podczas ewaluacji systemów oraz rozwiązań związanych z automatyzacją firmy zazwyczaj mają na uwadze konkretny cel. Większość (89%) oczekuje trwałości oraz wydajności, na drugim miejscu jest czas reakcji obsługi klienta (81%). Dla innych ankietowanych ważny jest całkowity koszt posiadania, zwrot z inwestycji oraz koszt utrzymania (79%). Dodatkowe czynniki to często dostępność części, ryzyko dezaktualizacji oraz możliwość integracji z posiadanym już sprzętem czy systemami.

Zauważalne jest jednak to, że stopnień automatyzacji poszczególnych procesów jest stosunkowo niski – niższy niż widoczny w badaniu z 2019 roku. Przykładowo: podczas gdy aktualnie 15% firm zgłasza zautomatyzowany transport lub system raportowania, w zeszłym roku było to 20% i 17%. Wykorzystanie automatycznych etykieciarek również jest niższe w porównaniu do roku 2019 – spadło z 19% do 13%.

Zastosowanie bardziej zautomatyzowanych procesów jest częstsze w przypadku pakowania, zbierania, znakowania, przechowywania czy uzupełniania towarów. W tych kategoriach wykorzystanie automatyzacji wzrosło w porównaniu do zeszłego roku. Z procesów wykonywanych ręcznie, pierwszym w kolejce do automatyzacji jest zbieranie produktów (picking) – aż 46% respondentów twierdzi, że ten proces zostanie zautomatyzowany w najbliższej przyszłości.

Zwalczanie skutków perturbacji, czyli plany na przyszłość 

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 aż 47% firm nie było pewnych swoich kolejnych kroków w momencie wypełniania ankiety. Niektóre z nich mają zamiar trzymać się planów działań ustalonych na najbliższy czas. Uwidacznia się jednak wyraźnie, że COVID-19 wprowadził atmosferę niepewności i wątpliwości w całej branży. Poświadczają to wypowiedzi uczestników badania. Jeden z respondentów stwierdził, że „wszystkie nakłady inwestycyjne, które nie są niezbędne, zostały tymczasowo wstrzymane”. Kilku innych potwierdziło, iż ich firmy „wstrzymują się do czasu pojawiania się jasnych prognoz dotyczących okresu odbudowy”.

W ciągu następnych dwóch lat większość ankietowanych chciałaby usprawnić wykorzystanie powierzchni magazynowej (69%). Dodatkowo, 51% firm zamierza poprawić wydajność zbierania zamówień (picking), a 56% ma zamiar zaktualizować swoje procesy związanie ze zgodnością zamówień.

PODSUMOWANIE

W przypadku automatyzacji procesów magazynowych i dystrybucyjnych większość firm oczekuje przede wszystkim trwałości i wydajności, ale obsługa klienta i czas reakcji są dla nich nie mniej ważne. Amerykańskie badanie pokazało, że aktualnie stopnień automatyzacji poszczególnych procesów jest stosunkowo niski – niższy niż w 2019 roku. Dotyczy to zarówno transportu, systemu raportowania, jak i wykorzystania sprzętu, w tym najpopularniejszych automatycznych etykieciarek. Bardziej zautomatyzowane są działania związane z pakowaniem, znakowaniem, przechowywaniem czy uzupełnianiem towarów. Picking to pierwszy w kolejce do automatyzacji proces spośród działań wykonywanych ręcznie. W najbliższej przyszłości aż 46% respondentów planuje go zautomatyzować. Wydaje się, że automatyzacja może być odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stanęli przedsiębiorcy w dobie pandemii, i receptą na przetrwanie gospodarczego kryzysu.

 

Categories Ogólne

ZAPPOS SPRZEDAJE BUTY NIE DO PARY

Buty

Ze względu na dużą ilość zapytań, Zappos rusza z programem, który pozwoli na zakup dwóch butów, w różnych rozmiarach, albo tylko jednego buta. Firma ma nadzieję, że w przyszłości Producenci będą hurtowo sprzedawać im pojedyncze buty.

Internetowy sklep Zappos niedawno uruchomił pilotażowy program, który pozwala na zakup jednego buta lub pary składającej się z różnych rozmiarów.

Program został uruchomiony w połowie Lipca i zrodził się z Zappos Adaptive – strony przeznaczonej do sprzedaży odzieży dostosowanej, między innymi, do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ofercie są na przykład: buty wsuwane czy koszule zapinane na magnesy zamiast guzików.

Nowy program umożliwia klientowi skompletowanie pary z butów w różnych rozmiarach lub kupić tylko jednego buta. Aktualnie program obejmuje marki takie jak: Nike, Billy Footwear, Converse, New Balance oraz buty dziecięce marek Plae i Stride Rite. Aby skorzystać z programu wystarczy wejść na stronę Zappos.com/adaptive, a następnie kliknąć na „shop single shoes or build a pair” („kup jednego buta lub skompletuj parę”). Możesz tam przeglądać dostępne modele i wybrać różne rozmiary, osobno, w filtrach dla prawego i lewego buta.

W jednym ze swoich magazynów, Zappos rozdzielił pary butów, dostępnych w programie i każdy but został umieszczony w osobnym, foliowym opakowaniu wielokrotnego użytku – mówi Dana Zumbo, menadżer ds. Rozwoju w Zappos Adaptive. Gdy pojawia się zamówienie, pracownicy Zappos dopasowują pojedyncze buty lub wysyłają tylko jeden. Buty wysyłane są w osobnych opakowaniach, zamiast pudełek na buty, aby umożliwić ewentualny zwrot tylko jednego buta. Wszystkie zamówienia są, nadal wysyłane w markowych, tekturowych, opakowaniach z logo sklepu Zappos.

Dlaczego Zappos uruchomiło taki program

Zappos Adaptive zostało uruchomionew 2017 roku, i aktualnie dostepnych tam jest 20 marek. Pieczę nad projektem objęło czterech oddanych pracowników oraz kilku doradców. Od pierwszych dni działania sklepu, Obsługa Klienta Zappos otrzymywała zapytania od klientów zainteresowanych zakupem butów w różnych rozmiarach lub tylko jednego buta, a od momentu uruchomienia Zappos Adaptive, takie zapytania pojawiały się już codziennie, mówi Dana Zumbo, oraz kontynuuje „wiedzieliśmy, że nie można było tego dłużej ignorować”.

„Podczas mojej, 11 letniej, pracy dla Zappos oraz w okresie świątecznym, gdy wszyscy siadamy do telefonów, aby pomóc Obsłudze Klienta, nawet ja dostawałam takie pytania,” podsumowuje Zappos.

W marcu 2019, Zappos opublikowało ankietę, na swoim Facbook’owym profilu. Ankieta dotyczyła rodzaju butów które by najbardziej interesowały osoby kupujące pojedyncze buty. Celem tej, 15 minutowej, ankiety było uzyskanie jak największej ilości informacji koniecznych do zabudowania nowego programu. Firma spodziewała się, że, jak zwykle, otrzyma kilkaset odpowiedzi. Ku zaskoczeniu całej firmy odpowiedzi na ankietę było około 2 600.

W oparciu o odpowiedzi na ankietę, Zappos sprzedaje te marki, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród ich klientów. Producenci są informowani, że ich produkty biorą udział w takim programie. Dodatkowo sklep internetowy przekazuje producentom niektóre informacje o sprzedaży, aby mogli tworzyć produkty jeszcze bardziej dopasowane do potrzeb kupujących oraz aby mogli przewidzieć zapotrzebowanie.

Ponad 100 pracowników, w 20 zespołach pracowało przy wprowadzaniu tego, nowatorskiego programu. Podczas przygotowań wersji pilotażowej Zappos odkryło, że nie było żadnych, zaawansowanych programów sprzedażowych ofertujących możliwość kompletowania pary butów z różnych rozmiarów. Gdy firma wyszła z ofertą udziału w programie do producentów obuwia, okazało się, że oni również mieli zapytania o taką możliwość, ale nie mieli stworzonej oferty, która odpowiadałaby na zapotrzebowanie na pojedyncze buty.

Według Pauli Rosenblum, współzałożycielki oraz partnera w RSR Research, sprzedaż i magazynowanie takich „par” butów jest wyzwaniem dla branży obuwniczej. Wyzwaniem, którego pokonanie będzie czaso- i pracochłonne. Uważa ona, że, to właśnie dlatego, najprawdopodobniej, takie programy są rzadko spotykane. Rosenblum twierdzi, że, program wprowadzony przez Zappo, najprawdopodobniej nie zwiększy ich zysków i aktualnie jest to raczej inwestycja w poczucie przynależności.

Pierwsze dwa tygodnie programu oraz plany długoterminowe

Nowy program jest wyraźnie widoczny na głównej stronie Zappo Adaptive, razem z filmikami towarzyszącymi. Filmiki były nagrane ze specjalistami i dotyczą właściwego mierzenia stóp, protez oraz doboru właściwego rozmiaru buta dla stopy z aparatem ortopedycznym.

Celem programu pilotażowego jest zebranie reakcji i opinii klientów, tak aby można było wykryć błędy oraz dostosować program do „fazy 2”, która ma ruszyć przed świętami. W Zappos mają nadzieję dowiedzieć się, na przykład, które buty są najbardziej popularne. Na stronie sklepu został umieszczony duży przycisk, który przenosi do strony, na której można zostawić swoją opinię lub sugestię.

Dana Zumbo nie podaje konkretniejszych informacji, poza tym, że, poziom sukcesu będzie mierzony na postawie poziomu sprzedaży, reakcji mediów na program oraz informacji od klientów.

Głównym zadaniem wersji pilotażowej jest ustalenie jak rozwijać program w przyszłości. Według Zumbo, Zappos jest zdaje sobie sprawę, że poświęcenie zasobów ludzkich na dzielenie par butów nie będzie opłacalne. Firma chce przedstawić dane sprzedażowe, zebrane podczas okresu pilotażowego, producentom obuwia, zademonstrować im jakie pojawiły się tendencje oraz pokazać, że są w stanie sprzedawać ten typ produktu. Zumbo ma nadzieję, że dzięki takiej prezentacji będą mogli, w przyszłości, zakupić pojedyncze buty bezpośrednio od producenta, ponieważ aktualnie nie mają takiej oferty.

„Dzielenie każdej pary butów, jaką mamy na magazynie, nie byłoby rentowne, zwłaszcza jeżeli rozszerzymy naszą ofertę o kolejne marki”, twierdzi Zumbo.

Część zapasów została już wyprzedana i Zappos planuje rozszerzenie puli marek w najbliższym czasie. Aktualnie obuwie dla dorosłych sprzedaje się lepiej niż dziecięce. Mimo że dane pochodzą tylko z dwóch tygodni, Dana Zumbo jest zaskoczona takim rezultatem, ponieważ, na Zappos Adaptive głównie sprzedają się produkty dla dzieci.

Chociaż głównymi odbiorcami Zappos Adaptive mają być osoby z niepełnosprawnościami, każdy może skorzystać z tej oferty oraz zakupić pojedyncze buty. W przeciągu 2 tygodni od uruchomienia programu, Zappos otrzymało kilka wiadomości od deskorolkarzy którzy dużo szybciej zużywają jednego buta i chcieliby wymienić tylko pojedynczego buta. Ci klienci mają nadzieję, że Zappos, w przyszłości, rozszerzy swoją ofertę i doda więcej modeli skierowanych do deskorolkarzy.

Według Dany Zumbo, właśnie takie informacje chcą zebrać. Pomogą one ustalić jakie marki powinny zostać dodane do tej oferty w przyszłości.

Właścicielem Zappos jest Amazon.com Inc.

Categories Ogólne

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW WMS (Warehouse Management Systems) W BRANŻY E-COMMERCE

Wykorzystanie systemow WMS e-commerce

Wykorzystanie systemów WMS (Warehouse Management Systems) w branży e-commerce

Jak pewnie się domyślasz, branża e-commerce jest bardzo konkurencyjna i trzeba skupiać się na sprzedaży, marketingu oraz na związanych z tymi dziedzinami kosztach Jeżeli nie zainwestujesz wystarczająco dużo czasu w sprzedaż i marketing, twoja konkurencja Cię wyprzedzi, a przez to będzie CI trudniej dalej się rozwijać. Zwiększenie zysków pozwoli Ci zainwestować więcej czasu i środków w sprzedaż i marketing, co umożliwi Ci dalszy rozwój.

Wysoka konkurencyjność w branży e-commerce nie pozwoli Ci podnieść cen produktów. W tej branży jest klika niezbędnych kosztów operacyjnych. Dwa główne to zaopatrzenie i koszty operacyjne. Nie możesz tak po prostu, bez zastanowienia, zmniejszyć swoich kosztów operacyjnych. Jest jednak kilka sposobów na zwiększenie zysku – jeden z nich to wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania magazynem (WMS – Warehouse Management Systems), który poprawi wydajność Twojego magazynu.

Wydajny System WMS to droga do sukcesu

System WMS pozwala, firmom w branży e-commerce, zdobyć dokładne informacje na temat:

– stanów magazynowych

– statusu zamówienia

– statusu wysyłki

Od momentu połączenia systemu WMS z Twoim sklepem internetowym, i innymi systemami, przestaniesz sprzedawać ponad stan. Dobry system zarządzania magazynem wysyła dokładne informacje o stanie magazynowym do platform sprzedażowych. Dzięki szczegółowym informacjom o zamówieniach możesz usprawniać swoje prognozy i uzupełniać zapas towaru.

Dodatkowo, Twoi klienci na bieżąco będą otrzymywać informacje o statusie zamówienia – dobra obsługa klienta to zadowolony klient.

Sklepy internetowe mogą więcej zaoszczędzić, jeżeli są w stanie efektywnie zarządzać swoimi środkami oraz zasobami ludzkimi. System WMS jest jednym z systemów które rzeczywiście pomagają w prowadzeniu sklepu online. Nie ograniczaj się do systemu WMS, w którym możesz jedynie skanować kody kreskowe i pilnować stanów. System WMS który wybierzesz powinien podnosić wartość twojej firmy.

Wybór systemu WMS idealnego dla twoich potrzeb

Wybór idealnego systemu zarządzania magazynem nie jest prosty. Będziesz musiał zastanowić się które funkcje są niezbędne dla Ciebie i Twojej firmy. Czy wiesz jakich funkcji szukać w oprogramowaniu magazynowym? Systemy różnią się między sobą funkcjonalnościami.

Niedługo przekonasz się, że cena nie jest podstawowym czynnikiem przy wyborze systemu WMS. Drogi system zarządzania magazynem może nie być tym najlepszym dla Ciebie, lub nawet może nie być najlepszy ogólnie. Mimo wszystko, jest kilka sposobów na wybranie systemu, który będzie dla Ciebie najlepszy. Poniżej znajdziesz kilka głównych warunków, które powinien spełniać dobry system WMS.

Rzetelność obecna od początku uratuje Cię od problemów w przyszłości

Precyzja i rzetelność zawsze są konieczne. Powinno Ci zależeć na tym, aby od początku było jak najmniej błędów podczas realizacji zamówienia, a dla firm prowadzących sprzedaż w Internecie jest to szczególnie ważna cecha systemu WMS. System WMS który wybierzesz musi prowadzić dokładny rejestr przesunięć magazynowych, z minimalnym marginesem błędu. Upewniając się, że wybrany przez Ciebie system ma taką właściwość, w przyszłości, oszczędzisz sobie problemów z minimalizowaniem strat – jedna błędna liczba może, łańcuchowo, mieć wpływ na cały magazyn.

Niektóre rozwiązania WMS są bardziej opłacalne niż inne

Według najnowszych trendów, najbardziej opłacalne rozwiązania opierają się na systemie WMS który działa w chmurze. Mniej wydasz na taki system niż na system oparty na serwerach znajdujących się na miejscu. Nie będziesz musiał się martwić modernizacją i aktualizacją sprzętu, a mimo to, regularnie dostępne otrzymywać dostęp do nowych funkcji. Firma dostarczająca Ci system operujący w chmurze powinna na bieżąco uaktualniać system i wzbogacać go o rozwiązania najlepsze dla Ciebie. Będziesz miał dostęp do najnowszych i najlepszych rozwiązań, bez potrzeby wprowadzania dużych zmian w sprzęcie.

Czy chcesz zintegrować swój system WMS ze swoimi pozostałymi systemami?

Oprogramowanie magazynowe powinno odpowiadać na Twoje potrzeby, bez względu na to czy jesteś dystrybutorem hurtowym czy detalicznym. Dobre oprogramowanie do zarządzania magazynem powinno obejmować wszystkie etapy realizacji zamówienia. Firmy sprzedające online korzystają z usług różnych firm przewozowych. Musisz mieć pewność, że wybrany przez Ciebie system będzie w stanie się do tego przystosować tak samo jak systemy zapasów magazynowych, przyjęcia i realizacji zamówień.

Dokładny i prowadzony na bieżąco rejestr aktywności

Dobry system zarządzania magazynem powinien być przejrzysty i na żądanie, generować zestawienia oraz na bieżąco udostępniać podgląd stanów magazynowych. Szukaj systemu WMS który regularnie rejestruje całą aktywność na magazynie, łącznie z dokładną datą i godziną. Dzięki temu, w momencie, gdy powstanie problem, będziesz mógł łatwo dojść do jego źródła.

Dokładne dane magazynowe, z możliwością wglądu w dowolnym momencie, pozwalają podejmować lepsze decyzje dotyczące ilości towaru. Zapasy magazynowe to zamrożony kapitał. Nadmiar produktów możne nagle zaszkodzić stabilnej firmie. Takie zapasy magazynowe mogą powodować koszty bezpośrednie oraz ukryte. Koszty bezpośrednie to na przykład wynajem magazynu oraz narzędzia. Koszty ukryte mogą być, między innymi, kosztem transportu towaru.

Szczegółowe informacje pozwalają na odpowiednią manipulację towarem oraz dokładną ocenę przyrostu. W momencie, gdy pojawią Ci się nadwyżki w stanach magazynowych, ryzykujesz przeterminowanie towaru, a co za tym idzie, zostanie Ci towar którego nie możesz sprzedać. Różne innowacyjne rozwiązania, takie jak skanery RFID, pomogą Ci śledzić stany magazynowe, rozdysponować nadwyżki oraz unikać braków na magazynie. Nadwyżki oraz braki zdążają się w każdej firmie, bez względu na jej wielkość, jednak duże firmy, zazwyczaj, lepiej sobie radzą w takich sytuacjach. Lepiej zaktualizować system zarządzania magazynem, zanim będzie za późno.

Zwiększ swoje zyski dzięki systemowi WMS który jest dopasowany do Twoich potrzeb

Efektywne firmy mają wyższą sprzedaż dzięki procesowi realizacji zamówienia zbudowanemu w oparciu o obsługę klienta. Sprawny system i praca na magazynie, również są częścią opieki nad klientem. System WMS który wybierzesz musi rozumieć, że nie tylko Twoja firma jest ważna. Wszystko jest powiązane z dostarczeniem produktu do Twojego klienta, ze spełnieniem ich oczekiwań dotyczących szybkiej i dokładnej realizacji zamówienia.

Sprzedaj więcej obniżając swoje koszty logistyczne

Sprzedaż internetowa ma wiele możliwości, całkiem innych niż te dostępne na rynku 50 lat temu. W momencie, kiedy twoje oferty oraz działy promocyjne zaczynają wprowadzać zamiany, proces realizacji zamówień musi nadążać za tymi zmianami. Znaczenie marketingu i procesów produkcyjnych jest aktualnie na tym samym poziomie. Aktualnie branża e-commerce wymaga szybkiego przystosowania się do zmian – taką możliwość dają najbardziej innowacyjne systemy zażądania magazynem.

Systematyczne aktualizacje danych w systemie zarządzania magazynem pozwoli Ci lepiej zarządzać rotacją towarem. Im szybciej przyjmiesz towar na magazyn tym szybciej możesz go sprzedać.

Firmy z branży e-commerce mają dwie główne kategorie wydatków: promocja towaru oraz koordynacja – te wydatki mają znaczący wpływ na firmę. Wyzwania dla branży e-commerce są oparte na cenie. Systemy operacyjne, a w szczególności systemy magazynowe oraz zaopatrzeniowe, mogą wygenerować 15-20 % wartości kosztów przetwarzania informacji w firmach prowadzących sprzedaż online. W momencie, kiedy firma zajmująca się sprzedażą w Internecie osiąga ten poziom, ma dwa wyjścia, które pozwolą jej utrzymać przewagę.

Biorąc pod uwagę, że niższe koszty przetwarzania informacji dają przewagę nad konkurencją, możliwe jest zwiększenie jej przez dokładne prognozy zapotrzebowania lub przez zwiększenie budżetu na marketing.

Precyzyjne przesunięcia magazynowe utrzymują niski koszt zaopatrzenia

Niewłaściwe operacje powodują większe koszty utrzymania sklepu. Gdy pojawi się błąd podczas przyjęcia towaru na magazyn, konieczne będzie ponowne sprawdzenie całej dostawy – jeżeli uda się od razu zauważyć błąd. Jeżeli jednak nie uda się, od razu, zauważyć błędu, reakcja łańcuchowa może dotknąć cały proces realizacji zamówienia – przykładowo klient może otrzymać nie właściwy produkt. Precyzyjne wykonywanie przesunięć magazynowych zapewnia płynność pracy magazynu oraz opłacalność procesu realizacji zamówienia.

Wprowadź więcej kontroli do swojego magazynu!

Dzięki naszemu doświadczeniu w obsłudze procesów logistycznych branży e-commerce, własnemu zapleczu magazynowemu oraz systemom, mogących zintegrować się z Twoim oprogramowaniem, możemy szybko i sprawnie realizować zamówienia Twoich Klientów.

Categories Magazynowanie

MAGAZYNOWANIE DLA E-COMMERCE

Magazynowanie dla E-commerce

Magazynowanie dla eCommerce: wszystko co musisz wiedzieć!

Magazynowanie dla eCommerce jest często pomijane przez małe i średnie sklepy internetowe. Skupienie się tylko na marketingu i podnoszeniu sprzedaży jest naprawdę kuszące, ale nie jest to dobry pomysł.

Jeżeli marzysz o sklepie większym niż tylko Twój garaż, czas pomyśleć o magazynowaniu dla branży eCommerce.

Niżej zapoznasz się z różnymi typami magazynów eCommerce oraz zaletami każdego z nich.

Czym jest Magazynowanie dla eCommerce?

Proces magazynowania dla eCommerce to przechowywanie produktów przed sprzedażą internetową.

Jednak Magazynowanie dla eCommerce to więcej niż tylko miejsce na towar. Jest to również, przechowywanie produktów w bezpieczny sposób, śledzenie statusu całego stanu sklepu, oraz kontrolowanie, na bieżąco, przepływu towaru.

Zarządzanie magazynem eCommerce samo w sobie jest odpowiedzialnym zajęciem. Jak pewnie już wiesz, zarządzanie magazynem staje się coraz trudniejsze wraz z rozwojem sklepu. Właśnie dlatego wielu przedsiębiorców zwraca się w stronę firm Oferujących usługi Fulfilmentu” lub magazynów dla eCommerce.

Rodzaje magazynów eCommerce

Podstawowe funkcje wszystkich magazynów dla eCommerce są takie same, jest jednak kilka rodzajów tych magazynów.

Każdy z nich służy innemu rodzajowi biznesu eCommerce. W zależności od własnych potrzeb, musisz wybrać właściwy rodzaj magazynu. Magazyny które mają bardziej rozwiniętą technologię, takie jak Magazyny Zautomatyzowane czy Centa wysyłkowe będą miały bardziej kosztowne będą bardziej kosztowne w wykorzystaniu, jednak dzięki nowoczesnym rozwiązaniom znacząco usprawniają i przyspieszają obsługę zamówień. Magazyny spółdzielcze, publiczne lub państwowe będą na pewno tańsze, ale też, będą miały raczej tylko podstawowe funkcjonalności. Magazyny będące własnością prywatnych firm logistycznych, dystrybutorów lub większych sprzedawców detalicznych stanowią kompromis, pomiędzy ceną a rozwiązaniami technologicznymi.

Centra fulfillment Amazon’u są najlepszym przykładem zautomatyzowanych magazynów:

Zalety magazynowania dla branży eCommerce

Magazynowanie dla eCommerce, bez względu na rozmiar twojego sklepu, ma wiele zalet.

Podstawowe trzy z nich to:

 1. Możliwość oferowania szybkiej wysyłki i zyskania nowych klientów

Czy wiedziałeś, że dla większości osób robiących zakupy online czas realizacji zamówienia jest równie ważny jak koszt wysyłki? Prawie 80% klientów aktualnie uznaje realizację zamówienia w ciągu dwóch dni za „normę w sprzedaży internetowej”. 67% kupujących spodziewa się dostawy w mniej niż dwa dni. Tylko jedna trzecia stwierdza, że może poczekać dłużej.

Dzięki korzystaniu z zewnętrznej obsługi magazynu, można spełniać te oczekiwania klientów i szybko dostarczać im zamówione towary. Może to zwiększyć lojalność Twojego klienta do sklepu i sprawić, że Twój sklep bardziej atrakcyjny dla potencjalnych klientów.

2. Usprawnienia w zarządzaniu stanem oraz w organizacji magazynu

62% małych i średnich sprzedawców, jako największy problem w zarządzaniu magazynem, zgłasza „błąd ludzki pochodzący z ręcznego zarządzania procesami magazynowymi”.

W przypadku magazynów eCommerce ten problem znika. Od początku do końca magazyny eCommerce są przygotowane do tego, aby bezpiecznie przechowywać, utrzymywać porządek oraz rozsyłać produkty jak najszybciej.

Korzystając magazynów przystosowanych do obsługi branży eCommerce, dostajesz dostęp do struktury ukierunkowanej na ten właśnie cel. Masz pewność, że twoje produkty nie zostaną skradzione oraz nie zostaną uszkodzone przez zmiany środowiskowe, takie jak zmiany temperatury.

Korzyści przynosi również korzystanie ze specjalistycznego oprogramowania dla magazynów eCommerce. Takie oprogramowania monitorują wykaz stanów magazynowych wszystkich twoich produktów i ich wariacji, oraz analizują zapotrzebowanie na produkty, na bieżąco monitorują stan zamówień na Twoje towary. Dzięki temu znika problem ginących produktów, braków na magazynie czy wysyłania niewłaściwych produktów do klienta.

3. Możliwość poświęcenia większej ilości czasu oraz środków na marketing oraz rozwój sklepu

Proces fulfillmentu w magazynach obsługujących branżę eCommerce sam w sobie jest skuteczny. Dzięki temu można zyskać czas, który można wykorzystać na marketing, obsługę klienta lub poszukiwanie nowych produktów.

Wielu sprzedawców odwleka wykorzystanie magazynu z obawy przed dodatkowymi kosztami. Jest to uzasadniona obawa, ale rzeczywiste korzyści płynące z wykorzystania magazynu eCommerce są większe niż koszty, zwłaszcza dla rozwijających się sprzedawców.

Możliwość szybszego realizowania zamówień, zapewnienie bezpieczeństwa towaru i zarządzanie rosnącymi stanami pomagają w rozwijaniu sklepu. Widoczna jest wyraźna współzależność między skalą sklepu oraz skalą magazynu. Aby się rozwijać potrzebujesz magazynu.

Dodatkową korzyścią, przy korzystaniu z zewnętrznej obsługi magazynu, jest brak zagrożenia ze strony szybkiego wzrostu skali twojego biznesu oraz ochrona na wypadek nagłego spadku sprzedaży – przy modelu fulfilmentowym nie obciąży to tak mocno Twojej firmy, ponieważ koszty stałe są nieporównywalnie mniejsze w porównaniu do samodzielnego prowadzenia magazynu.

Kolejną zaletą przekazania obsługi zamówień oraz magazynowania firmie zewnętrznej, jest elastyczność oraz zmniejszenie kosztów stałych. Firmy zawodowo zajmujące się obsługą sklepów internetowych mają wypracowane standardy oraz rozwiązana pozwalające zabezpieczyć swoich klientów przed nagłym spadkiem sprzedaży lub wesprzeć przy gwałtownym wzroście zamówień

Nad czym trzeba się zastanowić korzystając z magazynu eCommerce?

Przed wybraniem rozwiązania magazynowego trzeba zadać sobie kilka pytań aby znaleźć to właściwe:

 1. Jaki jest twój asortyment?

Sklepy międzynarodowe mogą zyskać na korzystaniu z bez cłowych magazynów celnych. Z drugiej strony, sprzedający łatwo psujące się produkty często wolą centra wysyłkowe. Sprzedawca hurtowy B2B może skorzystać na magazynie zbiorczym, podczas gdy niszowy sklep internetowy może woleć magazyn publiczny lub spółdzielczy jako tańszą opcję.

 1. Jaki masz budżet na logistykę?

Średnio, sprzedawca internetowy wydaje około 11% zysków ze sprzedaży na logistykę. Z tego największy koszt to transport oraz magazynowanie zapasów. Podczas oceny różnych rozwiązań magazynowych upewnij się że rozważysz gdzie jeszcze możesz obniżyć koszty logistyczne.

 1. Czy program magazynowy jest kompatybilny z Twoim oprogramowaniem do sprzedaży internetowej?

Aby zmniejszyć ryzyko opóźnień oraz braków na magazynie wszystkie systemy muszą być w stanie komunikować się bezpośrednio ze sobą. Integracje z oprogramowaniem zarządzającym magazynem ułatwiają obsługę klienta dzięki bezpośredniemu wglądowi w status zamówienia.

 1. Czy magazyn gwarantuje szybką wysyłkę?

Coraz więcej klientów oczekuje szybszej realizacji zamówienia. Dowiedz się z jakiej technologii korzysta magazyn. Możliwość kompletowania jednocześnie kilku zamówień (multi-order picking) czy roboty pakujące – mogą skrócić czas realizacji zamówienia. Dowiedz się czy magazyn jest przygotowany na okresowe wzrosty ilości zamówień, czy ma plany awaryjne na wypadek potrzeby zatrudnienia pracowników tymczasowych?