Categories Ogólne

ROBOTYZACJA W LOGISTYCE ZWROTNEJ

Dla gigantów internetowych wypłata klientowi kwoty za zwracany towar bez konieczności odsyłania go do sklepu jest tańsza niż przetwarzanie zwrotów. Liczne problemy związane z logistyką zwrotną w e-commerce rozwiąże automatyzacja magazynu. Dzięki niej obszar zwrotów konsumenckich może stać się opłacalny.

 

W 2020 roku zwroty online wzrosły ponad dwukrotnie w stosunku do 2019. Średnio około 25-30% zamówień jest zwracanych, a w branży mody to nawet 40-60%. Co więcej, 41% klientów online robi zakupy z zamiarem zwrotu przynajmniej części zamówienia. Ten problem się pogłębia wraz ze wzrostem wolumenu sprzedaży, dlatego dla wielu firm outsourcing logistyki jest najlepszym wyjściem z kryzysu zwrotów.

Przetwarzanie zwrotu wymaga o 20% więcej miejsca i dwa razy więcej pracy niż pierwotne przygotowanie i wysłanie paczki. Procedury postępowania ze zwracanymi artykułami są złożone, operacje magazynowe muszą być do nich dostosowane, co wymaga elastyczności ze strony operatora logistycznego i przekształcenia ręcznych sposobów operowania e-zwrotami w zautomatyzowane.

Duży odsetek zwrotów w e-commerce generują wąskie gardło w obszarze logistycznym. Automatyzacja procesów magazynowych optymalizuje logistykę zwrotów. Kluczowa jest tutaj robotyzacja połączona z rozwiązaniami opartymi na danych, strategią zarządzania zapasami i integracją z systemem WMS. Warto zacząć od automatyzacji kompletacji, która eliminuje błędy przy przygotowywaniu zamówień do wysyłki, co już wyjściowo daje efekt w postaci mniejszej liczby zwrotów spowodowanej niezgodnościami z zamówieniem.

Powolny proces obsługi zwrotów oznacza zamrożenie kapitału obrotowego firmy. Samo magazynowanie zwróconych artykułów jest dla sprzedawców internetowych wyzwaniem – koliduje z nowym asortymentem sezonowym i wyprzedażowym, zapasów zwrotów nie można zaplanować.

Celem przetwarzania zwrotów jest jak najszybsze przygotowanie produktów do odsprzedaży. Dzięki automatyzacji i robotyzacji procesów logistyki zwrotnej w magazynie e-commerce czas włączenia do obiegu sprzedażowego ulega znacznemu skróceniu. Technologie AI zapewniają dyscyplinę i kontrolę, są też źródłem ważnych informacji na temat ilości i jakości zapasów.

Kody kreskowe są najczęściej występującą technologią identyfikowania zwrotów. Produkty o wyższych wartościach bywają identyfikowane przez radiolatarnie wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną. Zautomatyzowana logistyka zwrotów działa w oparciu o system WMS, który po numerze etykiety przewozowej rozpoznaje towary powracające do magazynu jako zwrot. Ten właściwie oznakowany zwrot trafia do strefy kontroli kwalifikującej go do odsprzedaży lub do działu reklamacji. Całkowite wyeliminowanie czynnika ludzkiego z przetwarzania zwrotów jest trudne, ale nawet ocenę stanu i jakości towaru już przejmuje sztuczna inteligencja wspomagana systemem AR, wizjerami optycznymi, kamerami.

Automatyzacja procesu zwrotów powinna być poprzedzona pracochłonną analizą i planowaniem, czasochłonnym testowaniem drogich rozwiązań, czego sprzedawca internetowy współpracujący z operatorem fulfilment uniknie, korzystając z już zaimplementowanych nowoczesnych technologii. Przygotowanie magazynu do obsługi towarów zwracanych przez klientów obejmuje konfigurację różnych systemów sortowania, rozwiązań automatycznych i urządzeń typu zrobotyzowane sortery, boty poruszające się po siatce torów, systemy wahadłowe, systemy ładownic, roboty mobilne z organizacją pracy ludzkiej.

Kosztowny problem logistyki zwrotnej w handlu internetowym rozwiązuje robotyzacja. Jej elementami są technologie głosowe i autonomiczne roboty mobilne (AMR). Innowacją jest robot typu end-to-end zaprojektowany specjalnie do zautomatyzowanej obsługi zwrotów towarów, szczególnie w branży fashion lub spożywczej. Robot ten jest zdolny do pobierania, skanowania, identyfikowania, załadunku artykułów wychodzących i powracających do magazynu, zapakowanych w worki foliowe. Może być zintegrowany z aplikacjami, systemem zarządzania magazynem i oprogramowaniem działającym na algorytmach sztucznej inteligencji. Cały proces pobierania opakowań foliowych przebiega w oparciu o system wizyjny, czyli ultraszybki obraz 3D, połączony z najnowocześniejszą technologią chwytania miękkiego, by umożliwić pobranie przedmiotów o różnych kształtach, rozmiarach, wadze, kruchości, w tym o nieustrukturyzowanych i zmieniających się formach. To nowatorskie rozwiązanie robotyczne może obsłużyć wiele jednostek SKU bez przeprogramowania i czasochłonnego uczenia się. Taki system uszyty na miarę obsługi e-commerce przetwarza zwroty spakowane zarówno w koperty, jak i worki foliowe, ale również uczestniczy w pickingu e-zamówień.

Obecna sytuacja stała się bodźcem innowacji, a logistyka determinantem rozwoju e-commerce – wysokość sprzedaży uzależniona jest od możliwości logistycznych sprzedawcy internetowego lub współpracującego z nim operatora fulfulment. Rosnące wolumeny i nacisk na szybkość odsprzedaży powodują konieczność automatyzowania obsługi zwrotów, co poprawia przepustowość magazynu, optymalizuje identyfikowalność i szybkość logistyki zwrotnej.

Categories Ogólne

JAKI JEST KOSZT SKLEPU INTERNETOWEGO?

Sklep internetowy może wydawać się znacznie tańszym rozwiązaniem niż tradycyjny, stacjonarny punkt sprzedaży. Handel online nie wymaga wynajmowania lokalu, wyposażenia goani zatrudniania sprzedawców. Jednak dobrze działająca, rozwijająca się platforma e-commerce również potrzebuje nakładów finansowych. Jakie są koszty prowadzenia sklepu internetowego i od czego zależą?

Categories Ogólne

DRONY I AUTOMATYZACJA INWENTARYZACJI MAGAZYNOWEJ

Inwentaryzacja stanów magazynowych przeprowadzona automatycznie oraz o 90% szybciej i o 70% taniej? To możliwe dzięki implementacji dronów, które mają ogromną przewagę nad ręcznymi metodami inwentaryzacyjnymi. Innowacyjne rozwiązania technologiczne w logistyce są podstawą inteligentnego i automatycznego magazynu.

 

Według raportu Markets And Markets pt. „Drone Transportation and Logistics – Global Market Trajectory & Analytics” światowy rynek dronów logistycznych i transportowych osiągnie wartość 45,5 mld USD do 2027 roku, odnotowując znaczny wzrost (z 12 mld USD w 2020 roku). Ponad 70% będzie dotyczyć segmentu komercyjnego bezzałogowych statków powietrznych (w tym logistycznego). Pojawienie się autonomicznych dronów magazynowych powoduje przeobrażenie intralogistyki.

Technologia UAV w nowoczesnym magazynie e-commerce znajduje zastosowanie w przeprowadzaniu inwentaryzacji. Autonomiczne skanowanie inwentarza z powietrza w systemie Logistyki 4.0 poza szybkością procesu ma liczne zalety, do których zalicza się m.in. oszczędność czasu i kosztów pracy. Jest zintegrowane z systemem WMS magazynu i pomaga zarządzać zapasami, eliminując rozbieżności pojawiające się w liczeniu ręcznym, zwiększa wydajność magazynu i ogranicza zagrożenia BHP na stanowiskach pracy (na wysokości i w pobliżu maszyn), co skutkuje większą dbałością o bezpieczeństwo pracowników i zwiększeniem ich produktywności.

Drony zapewniają dostęp do wysokich i trudno dostępnych miejsc, eliminując konieczność kosztu podnośników czy oddelegowania pracowników wyposażonych w skanery ręczne, oraz sporządzają fotograficzne i filmowe dokumenty-dowody inwentaryzacji, umożliwiają utworzenie ortofotomapy magazynu, a także wykonywanie czynności w czasie rzeczywistym jak walidacja stanów magazynowych, weryfikacja pustych lokalizacji, pojemników i wykrywanie błędów odkładania. Korzystanie z dronów w intralogistyce ma pozytywne przełożenie na operacje magazynowe – skutkuje poprawą kontroli zapasów, wydajności i produktywności odkładania, kompletacji oraz przejrzystości i dokładności ścieżek audytu. To umożliwia realizację natychmiastowości i elastyczności dla klientów e-commerce i przyspiesza zwrot z inwestycji w drony inwentaryzacyjne.

Drony w pomieszczeniach zamkniętych typu magazyny nie podlegają ograniczeniom formalno-prawnym jak samoloty bezzałogowe wykonujące loty outdoorowe. Czy magazyn musi być odpowiednio zaadaptowany do kursowania dronów? Drony inwentaryzacyjne dostosowują się do różnych form przechowywania (skrzynek/palet), kodów kreskowych i QR, etykiet RFID. Skanowanie odbywa się autonomicznie według zaplanowanych tras.

Jeden sposób wykorzystania dronów w magazynie wymaga metamorfozy infrastruktury magazynowej w postaci strategicznego rozmieszczenia znaczników lub tworzenia punktów dostępowych Wi-Fi do nawigacji dronów.

Inne, nowoczesne rozwiązanie inwentaryzacyjne bazuje na zestawie, który składa się z drona wyposażonego w czujniki do skanowania kodów, robota naziemnego do autonomicznej nawigacji i oprogramowania bazującego na algorytmach AI, gromadzącego, przetwarzającego i wykorzystującego dane m.in. w technikach uczenia maszynowego. Taki zestaw umożliwia precyzyjną lokalizację i w pełni zautomatyzowane rejestrowanie wszystkich palet w magazynie. Robot jest zaprogramowany – ma zmapowany magazyn (digitalną reprezentację powierzchni podłogi, pozycji korytarzy, wymiarów regałów, lokalizacji pojemników itp.), czyli ma dostęp do cyfrowego bliźniaka obiektu.

Dotychczas drony w środowisku magazynowym napotykały ograniczenia w postaci wytrzymałości i bezpieczeństwa lotu (ruchome przeszkody, niski sufit, zajęta przestrzeń, krótka żywotność baterii i konieczność ładowania) oraz braku dostępu do GPS lub jego słabego sygnału, jednak połączenie drona z pojazdem robotycznym skutecznie eliminuje te bariery i nie wymaga modyfikacji fizycznego układu magazynu. Podczas jednej misji system dron+robot może zeskanować 2000 lokalizacji bez interwencji człowieka; na godzinę skanuje ponad 400 lokalizacji. Wymagana jest do tego odpowiednia jakość i położenie etykiet z kodami kreskowymi – nie mogą być podarte ani wyblakłe, muszą być skierowane w stronę drona i ulokowane na jednej głębokości. Inwentaryzacja może się odbywać zarówno w środowisku oświetlonym, jak i przebiegać w nocy, podczas przestoju magazynu, dzięki czemu nie zakłóca jego pracy.

Programy pilotażowe z tysiącami autonomicznych lotów i dziesiątkami tysięcy skanów na koncie wykazują, że dane inwentaryzacyjne zebrane przy udziale dronów są praktycznie bezbłędne. Dlatego uważa się je za dobre narzędzia wspomagające pracę magazynu.

Tempo innowacji w logistyce e-commerce jest niesłychanie szybkie. Operator fulfilment dostarcza klientom rozwiązania magazynowe zaawansowane technologicznie, których zastosowanie jest uzasadnione biznesowo. Automatyzacja procesu inwentaryzacji ma nieograniczony potencjał poprawy codziennego funkcjonowania magazynu i działań fulfilment. Jest korzystna dla partnerów biznesowych, którzy mają wgląd w stany magazynowe i w wyniki inwentaryzacji w czasie rzeczywistym.

Categories Ogólne

CASE STUDY: VARNER AS I AUTOMATYZACJA MAGAZYNU WEDŁUG PROJEKTU

Jedno z najbardziej zautomatyzowanych i elastycznych wielokanałowych centrów dystrybucyjnych na świecie funkcjonuje w Szwecji. Ma niemal 47 000 m2 powierzchni i ogromną pojemność magazynową. Obiekt Varner AS obsługuje 11 unikalnych brandów o różnych strategiach rynkowych i planach rozwoju e-commerce. Nie byłoby to możliwe bez automatyzacji magazynu i wdrożenia nowoczesnych, zrobotyzowanych rozwiązań logistycznych.

Varner AS to rodzinna firma z Norwegii, skoncentrowana na kliencie i innowacyjnym rozwoju biznesu. Frank Varner założył pierwszy sklep w Oslo w 1962 roku. Z niewielkiego detalisty modowego przekształcił markę w dużą sieć handlową, popularną w Skandynawii. Dziś Varner zatrudnia blisko 11 tys. pracowników i posiada 1400 sklepów w siedmiu krajach. Jest właścicielem takich marek odzieżowych jak Cubus, Dressmann, Dressmann XL, Big Bok, Carlings, Volt, Urban, WOW, Days Like Ten, Levi’s Store i Nike Store.

Zanim powstał nowoczesny magazyn scalający asortyment wszystkich marek, każda z nich posiadała odrębną, niezależną sieć dystrybucji – funkcjonowało dziesięć magazynów obsługiwanych ręcznie, zlokalizowanych w Europie Północnej. Łańcuch dostaw ewoluował przez lata, funkcjonował z udziałem firm 3PL, ale stał się zbyt złożony i przy tym nieefektywny, co odbijało się negatywnie na finansach przedsiębiorstwa. Brak elastyczności systemu dystrybucji uniemożliwiał sprostanie zmieniającym się potrzebom Varner. Ponadto firma nie osiągała wymaganego poziomu kontroli nad łańcuchem dostaw.

Sprzedaż detaliczna mody cechuje się wysoką konkurencyjnością, dlatego stałe obniżanie kosztów, poprawa jakości i kontroli w łańcuchu dostaw są koniecznością w fashion e-commerce – dla firmy Varner rozwiązaniem problemów w tych obszarach stała się automatyzacja magazynu i skupienie całej dystrybucji w jednym miejscu, w tym połączenie realizacji zamówień e-commerce i dostaw do sklepów stacjonarnych.

Funkcjonowanie zautomatyzowanego magazynu

Projektowanie nowego obiektu zapoczątkowano w 2013 roku. Faza budowy magazynu trwała dwa lata, do użytku został oddany w 2016 roku. Po kilku latach firma rozpoczęła rozbudowę zrobotyzowanego obszaru kompletacji typu „towar do człowieka”, powiększając liczbę pojemników systemu AutoStore z 60 000 do 116 300 i wprowadzając 224 roboty, uzupełniając o 24 nowe stacje sortowania i 12 stacji dekantujących, w tym cztery do obsługi zwrotów. Podczas dekantacji kartony są opróżniane do pojemnika, a ich zwartość przenoszona na górny poziom i obsługiwana przez roboty. Te wyjmują z kontenera produkt, na który jest aktualnie zapotrzebowanie, i przekazują do konkretnego stanowiska. Każda stacja obsługuje zamówienia e-commerce i zamówienia z mieszanymi kodami SKU na uzupełnienie zapasów asortymentu sklepów. Artykuły, które trafią do sklepu, są pobierane do pojemnika z tektury falistej. Po zakończeniu pickingu następuje automatyczne dodanie pokrywy, etykietowanie pudełka i przekazanie do sortowania i do transportu wychodzącego. Przedmioty do zamówień e-commerce są umieszczane w jednej z 40 różnych rodzajów torebek foliowych. To nowoczesne, robotyczne rozwiązanie jest konsekwencją gwałtownie rosnącej sprzedaży w kanale e-commerce i dążenia do efektywnego zaopatrywania sklepów zgodnie z opracowaną strategią.

Obiekt podzielony jest na kilka kolejnych obszarów przetwarzania, w tym strefa wysokiego składowania zapewniająca przechowywanie 50 000 palet, wykorzystująca siedem dźwigów, zrobotyzowany paletyzator i zautomatyzowany system pobierania i składowania (AS/RS). W obiekcie znajduje się obszar odbioru kartonów sortujący 6000 kartonów na godzinę i system mini-load z 22 dźwigami o pojemności magazynowej 500 000 kartonów, obsługujący zamówienia kartonowe i współpracujący z systemem planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i systemem zarządzania magazynem WMS. Funkcjonuje także strefa odzieży wiszącej – niektóre paczki są sortowane do obszaru GOH i dekantowane na wieszaki. Ubrania na wieszakach są przetwarzane w trzypoziomowym module odbioru i pobierania, łączącym zautomatyzowane magazynowanie z konwencjonalną kompletacją. Pracownicy są kierowani głosowo do pobierania przedmiotów, które następnie trafiają na centralną linię przenośników, stamtąd do strefy etykietowania i transportowej. Taka organizacja przyczynia się do maksymalizacji pojemności i efektywności magazynu. Odzież jest dostarczana do kupujących w najlepszym możliwym stanie.

Tak nowoczesny obiekt umożliwia wydajną dostawę na ostatnim etapie i skraca czas realizacji zarówno indywidualnych zamówień internetowych, jak i częstych, większych i mniejszych dostaw do sklepów. Dobra lokalizacja magazynu uwzględniająca wszystkie rozwijające się rynki docelowe pomaga w szybkiej obsłudze klientów tych rynków.

Automatyzacja = wzrost wydajności magazynu i satysfakcji klienta

Zautomatyzowane centrum dystrybucyjne realizuje sprzedaż omnichannel i jest klientocentryczne – w Varner klient dyktuje warunki dostawy, gdyż może kupować w różnych miejscach (w sklepie lub przez Internet). Dzięki innowacjom magazynowym realizacja zamówień przebiega z wysoką dokładnością i szybko; towary obsługiwane są na poziomie palety, kartonu i wieszaka, przy ograniczonym udziale człowieka. Minimalizacja siły roboczej jest istotnym wskaźnikiem – w Szwecji i Norwegii płace są stosunkowo wysokie, a rynek pracy mocno napięty. Automatyzacja obejmuje pięć obszarów: odbiór towarów i sortowanie krzyżowo-taśmowe; paletyzację i depaletyzację; przechowywanie; zrobotyzowaną kompletację zamówień internetowych i dostaw do sklepów; pakowanie, workowanie i etykietowanie. Dzięki automatyzacji tak duży obiekt obsługuje jedynie 80-100 pracowników magazynowych.

Przykład Varner pokazuje, że magazyn może być wykorzystywany jako precyzyjne narzędzie do zarządzania zapasami, dzięki któremu np. towary szybko rotujące w e-commerce są często uzupełniane, a właściwe produkty dostarczane są do sklepów stacjonarnych zgodnie z realnym i prognozowanym zapotrzebowaniem. Zautomatyzowany system to wysoka jakość gromadzonych danych logistycznych, które po analizie są źródłem optymalizacji kosztów i poprawy satysfakcji klienta.

Celem Varner jest pozycja wiodącej firmy modowej, opierającej działalność na danych i najnowszej technologii. Anders Eriksson, dyrektor łańcucha dostaw w Varner AS, podkreśla, że centralizacja produktów w jednym zautomatyzowanym magazynie była podyktowana planem zwiększenia wydajności i minimalizacji stanów magazynowych oraz innowacyjną strategią sprzedaży wielokanałowej.

Automatyzacja i korzyści, czyli 4xE

Proces wprowadzania automatyzacji był w Varner czasochłonny. Współpraca z integratorem systemów trwała niemal dwa lata. Na proces przygotowawczy składały się studium koncepcyjne, zaprojektowanie rozwiązania, badania i wybór partnera wdrożeniowego, który przeznaczył 8000 godzin na opracowanie trzech różnych koncepcji implementacji. W efekcie holistycznego podejścia do magazynowania i dystrybucji wykorzystano jeden system do połączenia wszystkich podstawowych procesów operacyjnych i do jednoczesnego sortowania wielu tras przepływu od dostawy do wysyłki. Zintegrowano także inne nowoczesne technologie.

Odpowiedzialność za obsługę techniczną, serwisowanie automatyki i systemów kontroli magazynu to dodatkowe obciążenie finansowe i organizacyjne dla właściciela obiektu. Varner scedował to na partnera projektowego. W przypadku korzystania z usług operatora fulfilment, to partner logistyczny przejmuje tego rodzaju obowiązki, a sprzedawca internetowy korzysta z gotowych udogodnień robotyki i automatyzacji w nowoczesnym magazynie – nie musi przechodzić przez długi czas wdrożenia innowacji i oczekiwania na zwrot z inwestycji.

Varner podkreśla, że automatyzacja magazynu wiąże się z wysokim dopasowaniem rozwiązań i umożliwia skalowalność biznesu – dostosowuje się do rozwoju firmy, ale i go warunkuje. Eriksson wskazał cztery ważne i niepodważalne biznesowo zalety zastosowanych rozwiązań magazynowych i zautomatyzowanej dystrybucji odzieży: elastyczność, ekonomiczność, ekologiczność i ergonomiczność.

 

Categories Ogólne

AIoT W MAGAZYNIE E-COMMERCE

Koncepcja Artificial Intelligence of Things rewolucjonizuje branżę logistyczną. Według Research and Markets globalny rynek AIoT osiągnie wartość ponad 65 miliardów dolarów do 2025 roku. Jak wykorzystać zalety sztucznej inteligencji rzeczy w logistyce e-commerce?

 

Internet Rzeczy i sztuczna inteligencja to dwa odrębne trendy technologiczne, które oddziałują na sprzedaż internetową i działalność logistyczną. Ich połączenie daje zwielokrotnione efekty w dystrybucji i magazynowaniu e-commerce. IoT opiera się na scentralizowanym monitorowaniu – łączy ze sobą urządzenia, wysyła i odbiera sygnały, tworząc układ. AI gromadzi dane, przetwarza je i analizuje, podejmując na ich podstawie decyzje i sterując całą strukturą. Te dwie technologie razem tworzą inteligentne systemy, które uczą się na błędach, dokonują autokorekty i się rozwijają. AIoT integruje zaawansowane możliwości oprogramowania – głębokie uczenie maszynowe (ML) i sztuczną inteligencję – z infrastrukturą Internetu Rzeczy, automatyzując szczegółowe informacje generowane przez AI.

Inteligentne magazynowanie i dostawa

AIoT koordynuje łańcuch dostaw i magazyn. Pomaga zarządzać trasami logistycznymi, transportem, personelem, robotyką, pojazdami autonomicznymi i operacjami magazynowymi, analizując w czasie rzeczywistym zmienne dane i opracowując najbardziej opłacalny, wydajny i ekologiczny plan logistyczny. Bierze pod uwagę dane dotyczące zarówno dostawy i wysyłki towarów (koszty, wagę, wymiary, kruchość, informacje o kierowcach i kurierach), jak i monitoringu zapasów w magazynie czy wydajności pobierania, sortowania i pakowania paczek. Komputerowe technologie wizyjne, kamery i kompatybilne czujniki automatycznie identyfikują, kategoryzują i monitorują stany magazynowe. AI wykonuje krytyczną analizę predykcyjną, prognozuje wąskie gardła, model popytu i opracowuje inteligentne rozwiązania logistyczne, łącząc je z danymi dotyczącymi sprzedaży, co skutkuje przetasowaniami magazynowymi – ograniczeniem nadmiaru produktów słabo sprzedających się i automatycznym zamówieniem artykułów popularnych. Analizując dane z inteligentnych urządzeń, doradza najlepszy w danym czasie i sytuacji plan magazynowy, uwzlędniając warunki przechowywania odpowiednie dla kategorii produktów (wilgotność, oświetlenie, temeperaturę) i uruchomia zlecenia pracy dla personelu magazynowego i robotów. Urządzenia brzegowe wykrywają odstępstwa od normy i identyfikują anomalie takie jak uszkodzenie produktu i opakowania, zepsutą żywność.

Logistyka handlu elektronicznego wymaga dużej ilości danych i kooperacji na różnych etapach realizacji zamówień, co ułatwia hiperautomatyzacja magazynu, bo eliminuje błędy ludzkie. Transformacja setek miniprocesów magazynowych w cyfrowe i zautomatyzowane, niewymagające ingerencji człowieka, działające w oparciu o zaawansowane algorytmy AI, daje terminową i konkurencyjną realizację, a nawet obniża koszty po stronie dystrybucji, dopasowując rodzaj asortymentu i zamówień do form dostawy i warunków oferowanych przez przewoźników.

Ważną częścią AIoT jest robotyzacja łańcucha dostaw. Według szacunków Tractica Research do końca 2021 roku globalna sprzedaż robotów logistycznych i magazynowych osiągnie 22,4 mld dolarów. Roboty w magazynie inteligentnym mają dostęp do internetu i przejmują powtarzalne, fizycznie obciążające zadania jak identyfikowanie, liczenie, pobieranie i przenoszenie zapasów, kompletacja zamówień, sortowanie paczek.

AIoT i fulfilment

Logistyka jest dziś źródłem strategicznych innowacji i przewagi konkurencyjnej dla organizacji, a także pomaga przygotować się firmie na nieprzewidywalną przyszłość. Badanie najważniejszych tendencji logistycznych pt. „2021 Third-Party Logistics Study”, zorganizowane m.in. przez Uniwersytet Stanu Pensylwania wykazało, że firmy 3PL planują w ciągu najbliższych trzech lat wprowadzić wiodącą technologię, w tym zrobotyzowaną automatyzację procesów, drony i pojazdy autonomiczne.

Wdrażanie nowych technologii wynika z przeświadczenia, że są one niezbędne do konkurowania na rynku (uważa tak 87,5% respondentów w „30. Corocznym Badaniu Trendów w Logistyce i Transporcie”, przeprowadzonym przez badaczy z ośrodków w Atlancie i Missisipi). 62,5% ankietowanych wyraziło przekonanie o utracie klienta na rzecz konkurenta w przypadku, gdyby nie zastosowali określonej technologii. Jednak implementowanie nowych rozwiązań jest skomplikowane, czasochłonne, obarczone ryzkiem błędów i kosztów dodatkowych. Badani uważają, że koszty wdrożenia technologii są wyższe niż korzyści (24%), ich utrzymanie i serwisowanie było kosztowne (43%), a koszty i czas potrzebny na przeszkolenie pracowników były wysokie (52,4%).

Można zrezygnować z etapu wdrożenia i oczekiwania na zwrot z inwestycji, a jednocześnie korzystać z nowoczesnych udogodnień i technologii, co daje współpraca z operatorem fulfilment, będącym innowatorem w logistyce e-commerce i automatyzacji magazynowej, którego misją jest optymalizacja operacji e-handlowych, zwiększenie wydajności obiektu i pracowników przez wspomaganie ich partnerami-robotami AI i zautomatyzowane komisjonowanie zamówień.

Categories Ogólne

INTELIGENTNE EGZOSZKIELETY, CZYLI BIONIKA W LOGISTYCE

Inteligentne egzoszkielety, czyli bionika w logistyce

 

Mimo coraz doskonalszej technologii robotycznej niektóre zadania w operacjach magazynowych wciąż muszą być wykonywane przez ludzi lub przy udziale człowieka – wymagają kontroli i wysokich umiejętności motorycznych. Egzoszkielety zmniejszają wysiłek fizyczny pracowników, optymalizując czas procesów w dynamicznie zmieniającym się magazynie e-commerce, także zautomatyzowanym.

Badania wykazują, że jeden pracownik magazynowy dźwiga nawet ponad 167 ton tygodniowo, co jest równe wadze samolotu Boeing 747. Urazy układu mięśniowo-szkieletowego stanowią 1/3 wszystkich wypadków i związanych z nimi kosztów odszkodowań. Skutkują nieobecnościami pracowników i brakami kadrowymi, przestojami i roszczeniami odszkodowawczymi. Jeden z gigantów globalnego e-commerce wykazał, że 40% obrażeń odnotowanych w jego obiektach magazynowych to urazy wywołane intensywną pracą fizyczną, powodujące choroby RSI.

Firmy odczuwają skutki rosnących kosztów spowodowanych wypadkami i obrażeniami w miejscu pracy. Szacuje się, że w USA koszty całkowite wynoszą między 45 a 54 mld dolarów rocznie. To jeden z powodów, dla których w sektorze przemysłowym i logistycznym coraz częściej stosuje się human augmentation – wspomaganie dla człowieka.

W 2021 r. rynek egzoszkieletów wyceniany jest na 499 mln USD. Do 2026 r. osiągnie wartość około 3,5 mld USD według prognoz z raportu badawczego  „Światowy rynek egzoszkieletów z uwzględnieniem wpływu COVID-19”, opublikowanego przez MarketsandMarkets w czerwcu 2021. W raporcie Fortune Business Insights pt. „Rynek egzoszkieletów (2021-2028)” szacuje się, że wzrośnie on do 8,24 mld USD w 2028 r. Rosnąca popularność tych urządzeń w branży logistycznej wynika z ich zdolności do poprawy siły roboczej.

 

Bioniczny magazynier

Zastosowanie innowacji inżynierii bionicznej w magazynie oznacza długoterminowe korzyści zdrowotne. Biometryczne urządzenia do noszenia służą optymalizacji bezpieczeństwa, zdrowia i produktywności personelu oraz wydajności obiektu. Nowoczesny operator fulfilment jest elastyczny, dopasowuje rozwiązania do problemów, procesów i stanowisk – może inwestować w inteligentne egzoszkielety (typ technologii robotycznej do noszenia, konstrukcję zewnętrzną chroniącą ciało, wspomagającą i zwiększającą możliwości mięśni).

Zintegrowany z innowacyjną robotyką egzoszkielet jest wyposażony w sensory i działa w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji, które wykrywają sposób poruszania się pracowników, uczą się go, odróżniają ruchy, korygują i pomagają im podnosić i ładować produkty podczas pracy w magazynach. Urządzenie korzysta z możliwości interaktywnego machine learning i Internetu Rzeczy, zbiera i przesyła do chmury dane, które pozwalają określić stopień ryzyka ergonomicznego i zaprojektować architekturę optymalnego przepływu pracy w magazynie. Wykorzystanie go skutkuje większą produktywnością i terminowością przy mniejszych obrażeniach.

Siła operatora ulega maksymalizacji, ale bez ograniczenia jego swobody poruszania się. Egzoszkielety są w stanie o 75% zmniejszyć obciążenie pleców podczas wykonywania tych samych czynności jak w przypadku pracy pozbawionej tej innowacji.

Konstrukcje obejmują strefę nadgarstka, ramion, szyi. Robotyczna rękawica Bioservo zapobiega urazom dłoni, ma lepszą przyczepność, a wyposażona w czujniki uczy się gestów użytkownika i z czasem je naśladuje, przejmując ciężar wykonywanych ruchów, zwiększając siłę dłoni o 20% i sprowadzając wysiłek fizyczny pracownika do minimum. W skład systemu wchodzą plecak z zasilaczem i sztuczne ścięgna łączące się z rękawicą. Siłę i czułość uchwytu reguluje pilot lub aplikacja. Firma Sarcos Robotics opracowała intuicyjny egzoszkielet całopostaciowy. Umożliwia on operatorowi bezpieczne podnoszenie i zręczne manipulowanie ciężarem ok. 90 kg bez zmęczenia. Ten robot łączy inteligencję człowieka, jego zdolności improwizacji, abstrakcyjnego myślenia, analizy, oceny i podejmowania decyzji z mocą, wytrzymałością i precyzją maszyny.

Egzoszkielety sprawdzają się w specyficznych sekwencjach podnoszenia, zbyt złożonych, by z najwyższą efektywnością i skutecznością mogły je przeprowadzać wyłącznie zrobotyzowane urządzenia. W logistyce wykorzystuje się je m.in. do załadunku i rozładunku samochodów ciężarowych i kontenerów na rampach załadunkowych, do kompletacji zamówień oraz do przechowywania i wyszukiwania produktów.

Efektywność i zadowolenie

W sieci magazynów sklepów Ahold Delhaize konstrukcje wspomagające łagodzą codzienny wysiłek związany z operowaniem ciężkimi opakowaniami. Celem jest redukcja obrażeń spowodowanych powtarzalnymi zadaniami. Urządzenia te o 30-40% zmniejszają obciążenie wynikające z podnoszenia. Daje to efekt w postaci mniejszej liczby urazów tkanek miękkich i zmęczenia fizycznego pracowników, co ma znaczenie dla utrzymania w firmie doświadczonych profesjonalistów. Według Tech Times produktywność pracowników wykorzystujących technologie ubieralne jest o 8,5% wyższa, o 3,5% rośnie także ich satysfakcja z pracy.

Categories Ogólne

RPSi – ROBOTYCZNE KOMISJONOWANIE ZAMÓWIEŃ

Robotyczne komisjowanie zamowien

Zdaniem analityków trendów przyszłością logistyki e-commerce jest metoda 4PL zakładająca, że zewnętrzny operator logistyczny projektuje i koordynuje w pełni proces magazynowania, transportowania i zarządzania towarów, wykorzystując do tego systemy automatyzacji i robotyzacji. Odpowiedzią na gwałtowny wzrost e-handlu jest robotyczna kompletacja zamówień. Dzięki automatyzacji przepustowość magazynu zwiększa się o 25-50%.

 

Zautomatyzowana sortownia i pakownia

Urządzenia autonomiczne optymalizują operację kompletacji zamówień. W zautomatyzowanym obiekcie magazynowym nowoczesny system zarządzania magazynem działa w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji (WMS RPSi). Jego zalety to przyspieszenie procesów fulfilment, zwiększenie wydajności i elastyczności usług.

Na rynku logistycznym pojawiły się innowacyjne systemy automatyzacji i robotyki RPSi (Robotic Product Sortation and Identification), które w sposób automatyczny identyfikują i sortują mniejsze produkty oraz przesyłki z zamówieniami e-commerce, opakowane typowo dla sprzedaży internetowej (w koperty z wyściółką bąbelkową, foliopaki, tuby). Roboty zastępujące ręczną kompletację i sortowanie stosują nowoczesne technologie – AI, liniowego sortowania wahadłowego, pack-to-light. Obsługują produkty szybko i wolno rotujące, autonomicznie przetwarzają małe paczki: separują, wybierają, identyfikują, segregują, zbierają i konteneryzują nawet kilka(dziesiąt) tysięcy dziennie i bez interwencji operatora – wykonują nawet do 2400 kompletacji na godzinę. Efektywność obsługi towarów zwiększa się przynajmniej pięciokrotnie. Duże ilości niewielkich pakunków są automatycznie sortowane na małych przestrzeniach i bez interwencji pracowników, za to z dużą dokładnością przetwarzania. Wyniki testów precyzyjności robotów w automatycznych komórkach kompletujących zamówienia dobrze rokują. Opatentowane, unowocześnione moduły identyfikacji optycznej skanerów z systemem łączącym przetwarzanie obrazów 2D i 3D gwarantują szybkość odczytania kodów kreskowych pod dowolnym kątem i bez manipulacji ręcznej, a trwa to milisekundy. System ten zakłada elastyczność – umożliwia dostosowanie się magazynu do zmieniających się objętości i gabarytów opakowań, przez co zarządzanie większymi wolumenami małych paczek jest prostsze.

Automatyczne systemy wykorzystują rozwiązania typu goods-to-person, a właściwie goods-to-robot w formie RPC (robotycznej komórki pobierania), minimalizujące przestoje i będące adekwatne zwłaszcza do produktów małych gabarytów. Precyzyjne pobieranie i pakowanie do wysyłki pojedynczych zamówionych artykułów o różnych kodach SKU odbywa się z jednorodnych lub mieszanych pojemników w stacjach towar-robot z udziałem robotów typu pick and pack (RPP). Pobrane produkty mogą być umieszczone bezpośrednio w opakowaniu wysyłkowym, co ogranicza zaangażowanie człowieka i udział prac manualnych. W sortowaniu większych ładunków wydajnością wykazuje się MRS (mobilne sortowanie robotów), które dynamizuje proces podziału i tworzenia pakietów towarów. Autonomicznie sortuje zamówienia np. w celu dopasowania do załadunku samochodu dostawczego. Celem jest wytyczenie optymalnych tras dostaw do lokalizacji odbioru za pomocą robotów mobilnych. Zintegrowanie systemów pobierania i sortowania robotycznego umożliwia połączenie realizacji małych i dużych zamówień przy minimalnej zależności od siły roboczej.

Inteligentne uzupełnianie zapasów

Zautomatyzowany magazyn koordynuje wiele systemów robotycznych, które są zintegrowane z programami magazynowymi i sprzedażowymi. Wykorzystują sztuczną inteligencję do analiz stanu zatowarowania, tworząc wzorce łańcucha dostaw. Inteligentne roboty do pickingu rozwiązują problemy niedostępności pracowników i niskich mocy operacyjnych magazynu, zwiększają przepustowość uzupełnienia zapasów nawet o 50% i przyspieszają proces dostaw, co znajduje zastosowanie m.in. w sprzedaży omnichannelowej – w przypadku zaopatrzenia sklepów stacjonarnych i w procesie realizacji zamówień złożonych przez klientów indywidualnych.

Innowacje dźwignią e-handlu

Innowacje zapewniają skalowalność operacji magazynowych w zależności od potrzeb i są korzystne również dla klientów końcowych. Wysoka prędkość kompletacji automatycznej pojedynczych sztuk i zrobotyzowane sortowanie paczek przyspieszają realizację zamówienia i mogą obniżyć koszty wysyłki o 20% przy mniejszym nakładzie pracy.

Wielkość sprzedaży e-commerce jest zależna wprost proporcjonalnie od innowacyjności i wydajności systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Zbyt mała powierzchnia i przestarzała infrastruktura magazynu, brak nowoczesnych rozwiązań oraz środków i czasu niezbędnych do ich wdrożenia to problemy ograniczające działalność i rozwój handlu internetowego. Ich rozwiązaniem może być współpraca z innowacyjnym operatorem fulfilment. Zewnętrzny partner profesjonalnie poprowadzi proces zarządzania łańcuchem dostaw i przejmie pełną skalę zadań związanych z przechowywaniem i dystrybucją towarów, wykorzystując inteligentne systemy automatyzacji i robotyki.

Categories Ogólne

CASE STUDY: ALIBABA I ROBOTYZACJA (CZ. II)

Robotyzacja

Na całym świecie trwa dynamiczny wyścig automatyzowania magazynów e-commerce. W Chinach utrzymuje się wielka fala technologizacji logistyki. Szybki rozwój chińskiego rynku sprzedaży internetowej nie byłby możliwy bez wdrażania nowoczesnych technologii. Przykład grupy Alibaba pokazuje, że innowacje to jednocześnie oszczędności – chiński gigant e-handlu skutecznie optymalizuje koszty ostatniej mili.

 

Rozwój handlu internetowego w obecnej sytuacji uwypuklił istniejące problemy magazynowo-dystrybucyjne i wskazał na potrzebę optymalizacji operacji logistycznych. Automatyzacja jest najlepszą metodą redukcji kosztów pracy i skrócenia czasu realizacji zamówień. Chiny automatyzują swoje magazyny, wyprzedzając w tym wyścigu europejskie i amerykańskie firmy – wdrażają technologie robotyczne, które są zdolne do wykonywania zadań magazynowych i dystrybucyjnych realizowanych wcześniej ręcznie.

Podczas corocznego wydarzenia Apsara Cloud 2020 prezes Alibaba Cloud Intelligence Jeff Zhang powiedział, że wymagania konsumenckie dotyczące usług dostawczych wzrosły, na co wpływ miały najnowsze trendy w nowoczesnych zakupach internetowych i obecna sytuacja na Świecie. Przewiduje on, że w najbliższej przyszłości liczba dostaw dziennie w Chinach przekroczy miliard. W 2020 roku było to ok. 200 mln na dzień. Do 1 czerwca 2021 roku liczba dostaw paczek na terenie Chin kontynentalnych przekroczyła granicę 40 miliardów. „Dostawa na ostatniej mili jest najdroższą i najbardziej nieefektywną częścią całego łańcucha logistycznego” – mówił Zhang. Dlatego Alibaba testowała automatyczne rozwiązania, które zoptymalizują logistykę także w jej końcowej fazie.

Roboty na ostatniej mili

Li Cheng, CTO grupy Alibaba, przedstawił robota Xiaomanlv podczas Global Smart Logistics Summit w Hangzhou 10 czerwca 2021 r. „Technologia autonomicznej jazdy staje się podstawową technologią w erze cyfrowej” – napisał w komunikacie prasowym dyrektor ds. technologii w Alibaba.

W czasie przemówienia inaugurującego to wydarzenie prezes i dyrektor generalny Alibaba Daniel Zhang mówił o tym, że obecna sytuacja spowodowała wielkie połączenie e-handlu z logistyką, co poskutkowało inwestycjami w zaawansowane narzędzia cyfrowe, usprawniające dostawę. Alibaba postawiła na roboty logistyczne na ostatnim etapie procesu dostaw.

Robotyzacja ostatniej mili obniża koszty operacyjne. Jeden robot Xiaomanlv może dostarczyć nawet 500 przesyłek dziennie do lokalnej społeczności lub kampusu studenckiego (jednorazowo przewiezie 50 paczek). Wykorzystuje technologię autonomicznej jazdy i sztuczną inteligencję. W nadchodzącym roku Alibaba Group planuje wdrożyć 1000 takich maszyn, aby szybciej i taniej doręczać paczki klientom. Masowa produkcja robotów już się rozpoczęła. Za rozwój tego projektu odpowiadają Akademia DAMO i Cainiao Network.

Potentaci e-commerce jak Alibaba prowadzą własne laboratoria i ośrodki badawcze pracujące m.in. nad technologiami, które mogą usprawnić łańcuch dostaw. W ostatnim roku grupa Alibaba przetestowała bezzałogowe pojazdy dostawcze na 30 chińskich uniwersytetach. Z powodzeniem dostarczały 150 paczek dziennie przy wysokim poziomie satysfakcji klienta (rzędu 98%). Z okazji ubiegłorocznego święta e-zakupów Double 11 (Dnia Singla), przypadającego 11 listopada, w kampusie Zijingang Uniwersytetu Zhejiang Alibaba zapewniła usługę autonomicznych dostaw z użyciem robota dla 30 000 paczek – obsłużyły je 22 pojazdy.

W marcu 2021 Alibaba informowała o wprowadzeniu robotów Xiaomanlv na kolejnych 15 uniwersytetach. Studenci mogą ustawić czas odbioru, aby otrzymać zamówienie prosto do swoich akademików. Półroczna weryfikacja przekonała azjatycki holding do wykorzystania autonomicznych robotów w logistyce e-commerce i połączenia ich z końcowymi terminalami logistycznymi. Akademia DAMO chce zaspokoić potrzeby społeczne i umożliwić robotom przejęcie logistyki końcowej.

Grupa Aliababa wnosi duży wkład w rozwój rynku bezzałogowej robotyki i przyspiesza jej komercjalizację. Nie podała całkowitej liczby już zainstalowanych jednostek, ale podczas Global Logistics Summit 2021 podsumowano, że wdrożenie 100 000 bezzałogowych robotów na chińskich uczelniach było pierwszym zastosowaniem pojazdów autonomicznych na tak dużą skalę. Wysiłki holdingu Alibaba wniesione w dziedzinę robotyki pokazują przyszłość logistyki e-commerce, którą jest automatyzacja i robotyzacja.

Podsumowanie

Chińskie firmy e-commerce automatyzują swoje magazyny i dystrybucję w odpowiedzi na inicjatywy rządowe i rosnące koszty pracy w Chinach. Przykład azjatycki pokazuje, że konsekwentne testowanie i rozwijanie robotyki w obiektach magazynowych jest wymogiem czasów i warunkiem rozwoju sklepów internetowych. Dowodzi także, że potrzeba czasu, by zaimplementować najlepsze technologie i by automatyzacja przyniosła zwrot z inwestycji. Czas i środki finansowe zaoszczędzi outsourcing logistyki – współpraca z operatorem fulfilment, który prowadzi wieloletnie programy pilotażowe i wdrożył już sprawdzone, najlepsze automatyczne rozwiązania w swoim nowoczesnym magazynie.

Categories Ogólne

ROBOT I/LUB MAGAZYNIER? ROBOTY MAGAZYNOWE 2021

Robot magazynowy

Rynek azjatycki i północnoamerykański cechuje najszybciej postępująca robotyzacja przedsiębiorstw, także tych z branży e-commerce. Według portalu Statista światowy rynek automatyki magazynowej przekroczy 30 mld USD do 2026 roku. Inwestycje w nowoczesne osiągnięcia inżynierii takie jak sztuczna inteligencja, technologia autonomicznej jazdy i roboty sprawiają, że maszyny coraz częściej zastępują magazynierów.

 

Elastyczna automatyzacja

Sektor robotyki mobilnej rozwija się dynamicznie, pojawiają się nowe modele urządzeń, które znajdują zastosowanie w nowoczesnych magazynach e-commerce. W 2021 roku zaprezentowano robota Stretch, którego konstrukcja może mylić. Wygląda bowiem dość typowo i nie tak innowacyjnie, jakby można sobie wyobrażać po opisie jego możliwości. Cechuje go przysadzistość, ma postać dużej, czworobocznej platformy na kołach, z masztem z czujnikami i kamerą, zakończonym zginającym się ramieniem robotycznym – podobne modele pojawiały się już wcześniej w branży magazynowej. Mimo to mówi się o nim, że jest przyszłością magazynów. Jego efektywność jest nie do przebicia. Poza tym nie wymaga nowej, stałej infrastruktury ani rekonfiguracji dotychczasowej; porusza się w każdym kierunku i można go wdrożyć w dowolnym miejscu w magazynie już istniejącym. Jest przykładem automatyzacji elastycznej.

Stretch to zoptymalizowana do prac magazynowych wersja wcześniejszych robotów mobilnych, z których jeden był dwunożny, a drugi potrafił skakać. Może pracować zarówno w punkcie dostaw, jak i przy przenośniku taśmowym. Nawiguje – jego system wizyjny oparty na uczeniu maszynowym śledzi oznaczone palety i znajduje odpowiednie pudełka. Dzięki funkcji wykrywania obiektów i kontrolowania siły ruchów jest ostrożny i efektywny przy układaniu i pakowaniu, potrafi odpowiednio położyć i docisnąć opakowania do pozostałych. W zakres obowiązków tej zaawansowanej maszyny wchodzą rozładunek i załadunek pojazdów i kontenerów, segregowanie paczek, depaletyzacja i kompletowanie palet, nawet mieszanych, o różnych SKU – czyli te czynności, które wymagają siły fizycznej, a na dodatek są długotrwałe, żmudne i monotonne, dlatego warto je zautomatyzować i  zoptymalizować.

Robot-magazynier

Zasilanie na baterie umożliwia robotowi przepracowanie standardowej dniówki, bez chwili wytchnienia i przerwy na lunch. Gwarantuje niezakłóconą pracę robota przez 8 godzin, a w opcji z rozszerzonym zakresem trwa ona nawet 16 godzin. Podłączony przewodowo do zasilania nie będzie miał żadnych ograniczeń czasowych.

Robot magazynowy Stretch jest bardzo szybki, przez co maksymalizuje tempo kompletacji zamówień. Jego ramię ma siedem stopni ruchu i duży zasięg. Zakończone jest inteligentnym chwytakiem – głowicą z przyssawkami próżniowymi. Obsługuje szeroką gamę pudełek i opakowań. Jednak to rozwiązanie sprawdza się przede wszystkim w przypadku zamówień paletowych i paczek o tradycyjnych formatach i odpowiednich wymiarach – na tyle dużych, by przyssawki mogły spełnić swoją funkcję. Mniejsze przedmioty lub mające nieregularne kształty i niegładką fakturę nie spełnią tych wymogów i robot nie będzie umiał ich pobrać.

Roboty i przewaga konkurencyjna

Stretch jest tegorocznym flagowym produktem firmy Boston Dynamics. Zasilił uniwersum robotyczne składające się z robotów: czworonożnego (Spot), humanoidalnego (Atlas) i skaczącego (Handle). Czy autonomiczne maszyny wkrótce zastąpią pracę magazyniera? Na pewno będą dla niego dużym wsparciem. Taki robot pracuje w błyskawicznym tempie, gdyż może przenieść lub rozładować aż 800 paczek na godzinę, co jest nieosiągalnym wynikiem dla człowieka. Jeden przenoszony ładunek ma – maksymalnie 23 kg, ale twórcy maszyny zaznaczają, że to waga wystarczająca dla zamówień typowych w e-commerce.

W sprzedaży Stretch pojawi się w 2022 roku. Według ResearchAndMarkets i raportu „Automatyka magazynów – roboty, technologie i rynek rozwiązań 2021–2030” obecnie ponad 80% magazynów nie dysponuje żadnymi rozwiązaniami automatyzacji. Zmechanizowanych jest 15%, a tylko 5% używa zaawansowanych urządzeń i systemów automatycznych. Roboty magazynowe są jednym z nich.

Inteligentny magazyn fulfilment

Korzystać z oferty operatora logistycznego, który znajduje się w tej grupie najbardziej innowacyjnych magazynów, oznacza rozwijać swój biznes e-commerce. Wybór i wypracowanie najbardziej satysfakcjonujących rozwiązań to czasochłonny proces, można jednak czerpać z gotowych systemów automatycznych. Operator fulfilment dostosowuje rozwiązania technologiczne do aktualnych potrzeb biznesowych i wykonywanych operacji magazynowych. Każda z nich ma swoją specyfikę i nie ma uniwersalnego rodzaju zautomatyzowanej technologii, która sprawdziłaby się w każdym przypadku, mimo że roboty mają różnorodne zastosowania.

Zespół operatora fulfilment wybiera te opcje automatyzacji, które optymalizują działalność magazynową i dają najwięcej korzyści: zwiększają wydajność magazynu, minimalizują koszty, są niezawodne, maksymalnie skracają czas realizacji procesów i zamówień oraz odciążają pracowników, pozwalając się skupić na kliencie e-commerce. Bierze pod uwagę czynnik ludzki i ergonomię – dzięki robotom operacje magazynowe są wydajniejsze, często także bezpieczniejsze dla ludzi. Buduje w ten sposób magazyn inteligentny definiowany jako grupę systemów w pełni zintegrowanych, współpracujących i reagujących w czasie rzeczywistym na zmienne warunki i wymagania w zakresie przechowywania i zarządzania zapasami, kompletacji zamówień, dostaw i potrzeb klientów.