Categories Ogólne

MULTIROBOTYCZNA ORKIESTRACJA W MAGAZYNIE

Druga fala robotyzacji magazynowej to kolejny etap rozwoju branży robotyki logistycznej. W centrum zainteresowania operatorów magazynów znajdują się tematy związane z integracją różnych typów robotów, elastycznością i wydajnością zrobotyzowanych procesów logistycznych oraz oprogramowaniem umożliwiającym multirobotyczną orkiestrację.

 

W nowoczesnym magazynie zautomatyzowanym przeprowadza się zróżnicowane operacje logistyczne i do ich optymalizacji wykorzystuje się różne rodzaje robotów, pochodzące od wielu dostawców i dedykowane przypisanym procesom. Stosunkowo szybko nastąpiła proliferacja robotyki magazynowej i jej postępy – maszyny robotyczne wykorzystują sztuczną inteligencję, współpracują z sobą i z ludźmi, są coraz bardziej zaawansowane technologicznie i pomocne w magazynach. Taki stan rzeczy sprawia, że zasadność wdrażania robotów logistycznych przestaje podlegać dyskusji, co zamyka pierwszą falę robotyzacji magazynowej.

Heterogeniczne floty robotów są środkiem do celu, którym jest wydajność procesu realizacji zamówień e-commerce. Żeby mógł on być bezproblemowo i błyskawicznie przeprowadzony, niezbędna jest integracja interfejsów robotyki (API), systemów korporacyjnych np. systemów zarządzania magazynem (WMS), pracą w nim (LMS) i realizacją (WES) oraz innych systemów automatyzacji w obiekcie (m.in. w zakresie kompletacji, pakowania, transportu).

Standardy interoperacyjności robotyki opracowane m.in. przez organizację MassRobotics w 2021 roku zawierają normy pomocne robotom różnych dostawców w umożliwieniu współpracy w jednym magazynie, przy jednoczesnym unikaniu problemów, takich jak np. wąskie gardła, zatłoczenie korytarzy. Głównym celem tych standardów jest dobra nawigacja i ułatwienie różnym typom autonomicznych robotów mobilnych (AMR) udostępniania informacji, aby mogły ze sobą bezpiecznie i produktywnie kooperować w tym samym obiekcie. Norma odnosi się do punktów danych, takich jak wspólna lokalizacja referencyjna, aktualna lokalizacja i planowane miejsce docelowe, stan robota (aktywny lub bezczynny). Zapewnia ramy pozwalające różnym systemom rozwiązywać konflikty między sobą i wydajnie współpracować. Jednak poprawia jedynie świadomość sytuacyjną między robotami, a nie określa metod pozwalających systemowi jednego dostawcy na kontrolowanie ruchów robotów innego producenta. Nie stanowi nadrzędnego systemu monitoringu i sterowania robotyczną flotą w magazynie ani nie jest równoznaczna z platformą orkiestracyjną.

Roboty logistyczne działają według indywidualnych algorytmów sztucznej inteligencji i jednostkowo dążą do poprawy wyników, co może wywoływać konflikty między różnymi rodzajami robotów. Stworzenie nadrzędnej warstwy integracji i znormalizowanie zestawów danych z każdego typu automatyzacji pozwoli zoptymalizować sztuczną inteligencję na poziomie systemowym. Imperatywem staje się jednorazowa integracja wszystkich elementów, która umożliwi bezproblemowe, szybkie aktualizacje i organizowanie pracy między robotami różnych typów oraz zsynchronizowanie robotyzacji z innymi rodzajami automatyzacji bez przestojów w funkcjonowaniu magazynu.

Wykorzystywanie robotyki od różnych dostawców to nadal niszowy trend, związany z multirobotyczną orkiestracją w magazynie, wymagający nowej kategorii oprogramowania. Odpowiednia platforma orkiestracyjna rozwiązuje problemy łączące się z interoperacyjnością robotów, jednak nadal nie jest powszechnie wykorzystywana. Według badania firmy Gartner multirobotyczna orkiestracja dotyczy 1%-5% całkowitej grupy docelowej – stanie się niezbędna i nieunikniona, gdy firmy wdrożą w swoich operacjach więcej niż jedną technologię robotyki.

Oprogramowanie do orkiestracji wielu robotów upraszcza połączenia między systemami i ich współpracę w ramach wspólnych procesów. Skorzystają z niego najbardziej złożone i zautomatyzowane środowiska magazynowe. Platforma integracyjna robotyki oddziela szczegóły interfejsu danych od przepływów informacji potrzebnych do orkiestracji i koordynuje różne systemy. Zintegrowany przepływ procesów można wizualnie zaprojektować w ciągu kilku minut, a systemy unifikują się wokół procesu bez konieczności ich każdorazowego programowania. Złożone sprzężenie technologii skutkuje ujednoliconym środowiskiem użytkownika i centrum sterowania operacjami. Co ważne, w zależności od rodzaju zadania systemy mogą pracować wspólnie lub niezależnie. Oprogramowanie orkiestracyjne może pełnić rolę dyrygenta i przewodnika procesów.

Multirobotyczna orkiestracja w magazynie fulfilment jest sposobem na wdrożenie w pełni zintegrowanej automatyzacji i robotyzacji, łączących się z optymalizacją logistyki e-commerce. Pierwszym krokiem jest integracja, drugim orkiestracja. Dzięki niej wiele systemów ze sobą współpracuje, co daje nowy, korzystniejszy wynik, którego jeden system samodzielnie nie jest w stanie osiągnąć.

Categories Ogólne

JAK USPRAWNIĆ PROCESY LOGISTYCZNE W SWOJEJ FIRMIE?

Logistyka to ważny filar działania każdej firmy e-commerce. Zagadnienie to obejmuje nie tylko pakowanie i wysyłkę zamówień – jest również istotnym narzędziem w budowaniu lojalności wśród konsumentów. Sprawne procesy logistyczne to także droga do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Podpowiadamy, jak sprawić, żeby Twoi klienci byli zadowoleni, a Twój sklep internetowy mógł odnieść sukces.

Categories Ogólne

BŁĘDY E-COMMERCE W LOGISTYCE – CZEGO UNIKAĆ?

Błędy w prowadzeniu biznesu są powszechne, zwłaszcza wśród niedoświadczonych przedsiębiorców. E-commerce to złożona branża, w której potknięcia mogą przydarzyć się na każdym etapie zarządzania firmą. Poniżej przedstawiamy najczęściej pojawiające się przy prowadzeniu sklepu internetowego błędy i podpowiadamy, co robić, aby ich uniknąć. 

Categories Ogólne

5 TRENDÓW W AUTOMATYZACJI MAGAZYNÓW NA 2022 ROK

2021 uznaje się za rok reaktywności w logistyce dla e-commerce, natomiast w 2022 oczekuje się w branży proaktywności. Które tendencje będą najbardziej widoczne w magazynowaniu? Głównym celem na nowy rok dla wielu firm i magazynów realizujących zamówienia internetowe jest poprawa elastyczności, możliwa dzięki wysokowydajnej automatyzacji.

W 2020 roku robotyzacja i automatyzacja dotyczyła 39% obiektów magazynowych. Oczekuje się, że w kolejnych 3-5 latach osiągnie aż 72%. Ostatnie badanie Interact Analysis pokazuje, że globalny rynek automatyzacji magazynów wzrośnie z 29,6 mld USD w 2020 r. do 69 mld USD w 2025 r.

 1. Hiperautomatyzacja

Dzięki inteligentnym, zautomatyzowanym operacjom w magazynie procesy realizacji zamówień klientów będą jeszcze szybsze. Rozwój technologii automatyzacji sprawia, że powiększa się spektrum  funkcjonalności i wzrasta stopień zaawansowania magazynowych rozwiązań specjalistycznych. Postępuje robotyzacja systemów ASRS i szybkość ich integracji. Automatyzacja obsługiwana przez sztuczną inteligencje to zupełnie nowa jakość funkcjonowania magazynu. Przewiduje się, że w 2022r. w centrum zainteresowania nowoczesnych operatorów logistycznych będą: adaptacja łączności 5G; drony w dystrybucji magazynowej; postępy w systemach wizyjnych i uczeniu maszynowym; roboty do kompletacji elementów (m.in. „wspinające się”, typu plug and play, wyposażone w systemy autonomiczne, oparte na AI); modularność rozwiązań automatycznych i robotycznych; rozwój zautomatyzowanych bramek samoskanujących. Ważną tendencją jest efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej, dlatego roboty mobilne będą zastępować ogromne przenośniki taśmowe i stacjonarne systemy magazynowe.

 1. Automatyzacja kooperacyjna

Bezpieczna współpraca człowieka z robotem kolaborującym to stosunkowo nowy trend w robotyce i ważne zagadnienie w tematyce inteligentnego magazynowania. Magazyny stają się obiektami hybrydowymi. Coraz bardziej zaawansowana integracja cobotów zapewnia największą wydajność operacji magazynowych. Tego typu kooperację zadeklarowali respondenci w badaniu „2021 MHI Annual Industry Report”, przyznając, że w 21% obiektów wdrożono coboty, głównie przy przenoszeniu, pickingu i pakowaniu towarów. Rozwiązania ASRS, coboty i AI zapewniają efektywność na linii człowiek-maszyna i powinny być promowane jako pomocne, a nie konkurencyjne dla pracowników.

Voice-picking, czyli kompletacja aktywowana głosem, bazująca na maszynach do pobierania wyposażonych w rozwiązania głosowe, w połączeniu ze zrobotyzowaną automatyzacją procesów (RPA) umożliwia operatorowi stałe pakowanie zamówień i przygotowywanie następnych przy użyciu wypowiadanych poleceń. Tak samo urządzenia typu wearebles zwiększają dokładność i produktywność pracowników magazynowych. Okulary z funkcją rozszerzonej rzeczywistości, skanujące rękawice i opaski na nadgarstki i ramiona dają mobilny dostęp do informacji o stanach magazynowych i zamówieniach oraz uwalniają ręce, przez co pracownicy nie muszą wciąż wracać do statycznego terminala WMS celem sprawdzenia/otrzymania informacji.

 1. Quick commerce i mikrofulfilmentacja

Metamorfoza globalnych łańcuchów dostaw i przeniesienie produkcji z Azji bliżej rynku zbytu, nawet za cenę wyższych kosztów wytworzenia, wywołała wzrost zainteresowania magazynami miejskimi, również mniejszymi, i rozwój quick commerce oraz micro-fulfilmentu. Koncentrują się one na szybkich dostawach w aglomeracjach miejskich – priorytetem jest dostawa na żądanie, czyli maksymalne skrócenie czasu dostarczenia produktu zakupionego online i wzrost wydajności dostaw na ostatniej mili. Kluczowe są lokalizacja obiektu blisko klientów oraz jego kompaktowość i wysoka automatyzacja – tylko dzięki niej możliwe jest błyskawiczne realizowanie zamówień. Oczekuje się, że do 2026 roku centra micro-fulfilmentu wzrosną o 60%.

 1. Elastyczne magazynowanie oparte na danych i ML

Wykorzystanie danych w zakresie od monitorowania towarów i śledzenia przesyłek po zestawianie preferencji klientów to podstawa nowoczesnego łańcucha dostaw. Do bieżącego monitorowania wskaźników stosuje się bazujące na uczeniu maszynowym systemy planowania i zarządzania pracą w magazynie (WLM), zdolne wskazać nieefektywności i potencjalne problemy techniczne, zanim realnie wystąpią w obiekcie.

Elastyczność dotyczy także form pracy. Wysoki poziom automatyzacji magazynu oznacza, że nawet techniczne i operacyjne zadania potencjalnie mogą być wykonywane zdalnie lub w trybie hybrydowym  jak np. monitoring urządzeń w czasie rzeczywistym za pośrednictwem kanałów wideo czy zdalna obsługa złożonych maszyn.

 1. SCaaS, fulfilment i automatyzacja skalowalna

Priorytetyzacja zamówień oraz spełnienie wymogu przejrzystości i szybkości w procesie realizacji jest łatwiejsze dzięki outsourcingowi logistyki i traktowaniu rynku łańcucha dostaw jako usługi (SCaaS). Bez rozwiniętych technologii magazynowych e-sklep nie pozostanie konkurencyjny na rynku – automatyzacja i robotyzacja łączą się z 30% wzrostem wydajności procesu, którego dotyczą. Nowoczesne obiekty fulfilment działają jak gigantyczne automaty, zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności przechowywania towarów i kompletacji. Możliwość zapewnienia szybkiego skalowania działalności mimo wewnętrznych i zewnętrznych czynników utrudniających sprzedaż e-commerce, takich jak nagły wzrost popytu i złożoności operacji, rosnąca liczba SKU, wahania wolumenu i czasochłonny proces pakowania przy brakach kadrowych, daje współpraca z operatorem fulfilment, co staje się milowym krokiem w ciągłym doskonaleniu firmy.

Categories Ogólne

GAMIFIKACJA W MAGAZYNIE E-COMMERCE

Gamifikacja to metoda kształtowania ludzkich zachowań w celu wywoływania innowacji, produktywności lub zaangażowania i skuteczny sposób motywowania pracowników. Z powodzeniem wykorzystuje się ją w automatyzacji magazynowania. W 2020 r. globalny rynek grywalizacji wyceniono na 10,19 mln USD, a do 2026 r. ma osiągnąć 38,42 mln USD.

 

Automatyzacja i nowoczesne technologie nie wyeliminowały siły roboczej w magazynach. Roboty nadal nie wykonują wszystkich zadań – pracownicy są niezbędni do kontroli i przeprowadzenia procesów, m.in. sprawnej realizacji zamówień internetowych. W nowoczesnych, hybrydowych magazynach e-commerce gamifikacja jest sposobem zapewnienia harmonijnej współpracy pracowników, maszyn i robotów. Jako koncepcja oparta na technologii polega na dodaniu gry lub elementu rywalizacji do codziennych zadań magazynowych jak picking, pakowanie. Grywalizacja zmienia wyśrubowane wymagania na model uznania i zachęty do wydajności, bazujący na wskaźniku dobrego wykonania pracy.

Zalety grywalizacji

Celem gamifikacji procesów magazynowych jest pozytywne wzmocnienie pracownika prowadzące do zwiększenia produktywności. Sprawny i zaangażowany zespół efektywnie pomaga organizacji w osiągnięciu jej celów. Operatorzy logistyczni korzystający z grywalizacji w automatyzacji odnotowują poprawę wydajności magazynu w zakresie 3-5%.

Raport International Journal of Logistics Research and Applications z udziałem managerów magazynów z Wielkiej Brytanii w 2020 r. wykazał wzrost poziomu morale, zaangażowania i poprawę produktywności pracowników po wprowadzeniu gamifikacji. W ankiecie z 2019 r. 89% respondentów stwierdziło, że ich zapał, konkurencyjność i wydajność znacząco wzrosły wskutek grywalizacji. Dzięki niej 82% ankietowanych czuje się szczęśliwszymi w pracy (badanie TalentLMS).

Aktualnie wykorzystanie grywalizacji w magazynie zaawansowanym technologicznie jest niezbędne. Codzienne zadania z wyzwaniami i feedbackiem to dla pracowników lepsza stymulacja zaangażowania i urozmaicenie monotonnych, codziennych zadań. Osadzanie ich w technikach grywalizacji pomaga im osiągać osobiste rekordy wydajności i maksimum potencjału.

Grywalizacja jest pomocna przy rekrutacji i pobudzeniu retencji, skraca czas szkolenia i onboardingu. Zapewnia większą przejrzystość w ocenie wydajności, szybszy dostęp do danych i monitoring testów porównawczych w czasie rzeczywistym. Przekłada się to na pogłębioną wiedzę na temat operacji magazynowych i identyfikowania nieefektywności, które wymagają optymalizacji. Można je skorygować, zanim staną się realnym problemem dla operatora. Także dla pracowników wiąże się z transparencją organizacji – ich działania są doceniane na bieżąco, nie muszą czekać na informację zwrotną bezpośredniego przełożonego, tylko otrzymują aktualizacje danych na swoje urządzenia mobilne i typu wearables o ustalonych porach.

Implementacja grywalizacji

Gamifikacja magazynu może przebiegać na wiele sposobów jak: coroczne mistrzostwa drużynowe, koncepcje podobne do gier wideo lub dynamiczne tablice wyników, grywalizujące całe doświadczenie pracownika, ukazujące moc najdrobniejszego jego działania.

Zgrywalizowanie magazynu nie oznacza wprowadzenia pracowników w żywą grę wideo. Automatykę gamifikuje się, dodając odpowiednie oprogramowanie i aplikacje z systemem celów i nagród, który sprawia, że ​​przyziemne zadania wydają się grą, w której realizacja założeń łączy się z odznakami, cyfrowymi walutami, wirtualnymi gratulacjami, dodatkowymi przywilejami. Programy mogą zawierać kilka minigier, w które gra się w miejscu pracy (np. w stacjach roboczych), wykonując zadania magazynowe (np. sortowanie produktów do pudeł). Gry są prostymi, wirtualnymi reprezentacjami tego, jak szybko pracownik realizuje cel. Uczestnictwo w grze jest opcjonalne i może być anonimowe – to wybór pracownika.

W gamifikacji magazynu ważne są: równość, normalizacja danych i konfiguracja ram grywalizacji i wskaźników bezstronnie i bez uprzedzeń, zestawianie wskaźników porównywalnych np. transportu tego samego produktu lub o podobnych wymiarach i wadze, zachęcanie do pracy zespołowej i promowanie jej.

Wdrożenie grywalizacji wymaga czasu i zasobów, czasem napotyka trudności. Trzeba wziąć pod uwagę względy etyczne i predyspozycje indywidualne. W załodze znajdą się członkowie, których grywalizacja nie motywuje; może prowadzić do nieprzyjaznej rywalizacji, animozji, oszustw, urazów, wypalenia. Dlatego wdrożenie kultury konkurencji wymaga zaplanowania, odpowiedniej inscenizacji i zadbania o szczegóły, które tworzą doświadczenia, równoważą konkurencję i współpracę, eliminują marginalizację osób niechętnych grywalizacji, zapewniają sprawiedliwość wszystkim graczom. Wtedy proces integracji siły roboczej i wzrostu jej wydajności przebiega skutecznie, a rutynowa praca w magazynie staje się inspirująca i zdynamizowana.

Gamifikacja, fulfilment – sukces drużynowy

Automatyzacja umożliwia grywalizację zespołową. Standardy inżynieryjne pozwalają na bezpieczne wykonywanie prac bez koncentrowania się na tym, kto jest najszybszy. Skupienie się na pozytywach pracownika i na konkurowaniu ze standardem procedur operacyjnych i systemu LMS, a nie na wyścigu ze współpracownikami, prowadzi do większej skuteczności i sukcesu grywalizacji.

Wiele sklepów internetowych w okresie szczytów sprzedażowych zmaga się z dużą rotacją i wysokimi kosztami onboardingu pracowników. W przypadku korzystania z usług typu fulfilment to operator prowadzi rekrutację pracowników i zarządza pracą magazynu. Cały czas podejmuje różne inicjatywy zmierzające do wzrostu wydajności pracy. Grywalizacja pomaga wyznaczać cele i ustalać odpowiedzialność na poziomie indywidualnym i zespołowym. Zaangażowanie pracowników jest jedną z największych wartości tego nowatorskiego narzędzia. Może prowadzić do mniejszej rotacji personelu, co jest korzystne nie tylko dla wizerunku, ale i dla wyników finansowych firmy. Koszty pracy są jedną z największych pozycji w budżecie magazynu, dlatego poprawa produktywności to oszczędności dla partnerów.

Categories Ogólne

PROSTE SPOSOBY NA REDUKCJĘ KOSZTÓW W E-COMMERCE

Sklep e-commerce, podobnie jak każdy inny biznes, generuje stałe koszty, które pozwalają na utrzymanie go. Większość z nich jest nieunikniona, jednak rolą przedsiębiorcy jest takie zarządzanie kosztami, by nie były one wyższe od zysków. Optymalizacja finansowa może odbywać się w różnych sferach biznesu. W tym artykule przyjrzymy się sposobom na oszczędność w procesach logistycznych.

Categories Ogólne

CASE STUDY: BENETTON – RÓŻNE KOLORY AUTOMATYZACJI

Kilkukrotny wzrost sprzedaży internetowej w okresie niespełna dwóch lat to nie lada wyzwanie dla firmy. Historia Grupy Benetton pokazuje, że rozwój e-commerce i omnichannel ułatwia automatyzacja procesów logistycznych. Innowacje wpisane są w DNA tej firmy – roboty mobilne w magazynie w 2022 roku to kolejny etap optymalizacji logistyki giganta branży fashion.

 

Już w 1984 roku Grupa Benetton (właściciel marek odzieżowych United Colors of Benetton, Sisley, Playlife) zaprojektowała wysoce konkurencyjny system logistyczny, w ramach którego była w stanie przechowywać duże ilości zamówień i dystrybuować je bezpośrednio i w krótkim czasie do tysięcy punktów sprzedaży detalicznej na całym świecie. Wzrost produkcji po kolejnych 10 latach doprowadził do współpracy Benlog (ramienia logistycznego grupy) z partnerem zewnętrznym optymalizującym intralogistykę i łańcuch dostaw, co poskutkowało innowacjami.

Grupa Benetton inwestuje w automatyzację logistyki wewnętrznej i zewnętrznej od dwóch dekad. Reorganizuje i modyfikuje pracę magazynów. Zaczynała od obszaru pakowania i wysyłki, wykorzystując maszyny sortujące. Wprowadzono np. wysokowydajne układnice z napędami ze zintegrowanym odzyskiem energii, systemami pozycjonowania i sterowania, komunikacji radiowej i na podczerwień, enkoderami optycznymi, obsługą kilku paczek jednocześnie. Aby wyeliminować przestoje, zaprojektowano m.in. system szybkich przenośników łączący wszystkie magazyny z każdym stanowiskiem (prędkość 5000 paczek/godz.). Do sterowania systemami posłużyło spersonalizowane oprogramowanie do zarządzania komunikacją i do kontroli w czasie rzeczywistym, wykluczające możliwość błędu w wysyłce.

Wykorzystywanie najnowszych technologii

W 2013 roku firma Benetton z partnerem logistycznym zdobyła nagrodę 9. edycji konkursu „The Logistics Award of the Year” za innowacyjne rozwiązanie przekształcające łańcuch dostaw przychodzących, poprawiające ich przejrzystość, widoczność i nadzór oraz szybkość zarządzania zamówieniami, usprawniające komunikację, optymalizujące przepływy frachtu lotniczego i morskiego produktów gotowych, pochodzących od dostawców zewnętrznych. Firma stopniowo automatyzowała także centrum dystrybucji B2B zajmujące się zapotrzebowaniem i obsługą sklepów stacjonarnych marek własnych. Dzięki automatyzacji procesów logistycznych mieli możliwość wysyłania 40 000 paczek dziennie.

Grupa Benetton każdego roku przetwarza globalnie prawie 70 milionów artykułów, które pochodzą z Azji, Afryki Północnej i Europy Wschodniej. Z jednego węzła dystrybucyjnego o powierzchni 80 000 m2 zlokalizowanego w północnych Włoszech przesyłki wysyłane są do 80 krajów. Wysyłkę poprzedza kompletacja i przygotowanie zamówień B2B do kilku tysięcy sklepów i B2C do 25 państw europejskich i do USA. Konieczność zarządzania omnichannelowego pojawiła się dwa lata temu, gdy działalność e-commerce zaczęła być samodzielnie obsługiwana przez nowoczesne centrum dystrybucyjne Benetton. Przed inwestycjami magazynowymi, których wymagała integracja różnych kanałów sprzedaży, Grupa Benetton korzystała z usług fulfilment zewnętrznego operatora logistycznego, który realizował jej zamówienia internetowe.

Wzrost aktywności e-commerce=potrzeba automatyzacji

W 2019 roku sprzedaż internetowa stanowiła 2-3% działalności Grupy Benetton. Obecnie, w 2021 roku  to już prawie 10%. Plany na 2020 obejmowały wysyłkę 500 000 paczek na rok, a ostatecznie przetworzono 2 mln, na co olbrzymi wpływ miała pandemia Covid-19, która przyspieszyła cyfrową rewolucję i reorganizację w Benetton. Eskalacja w sektorze B2C i strategia rozwoju spowodowały zmianę modelu logistycznego na taki, który sprosta wzrostowi sprzedaży i umożliwi go w jeszcze większej skali. Kolejnym etapem rozwoju firmy było utworzenie jednego magazynu zapasów dla różnych form sprzedaży. Niezbędne stało się unowocześnienie operacji logistycznych biorących udział w obsłudze kanału e-commerce.

Grupa Benetton przekonała się, że kontynuowanie wysiłków automatyzujących pracę w magazynie stało się warunkiem koniecznym dla rozwoju internetowego sektora B2C. Wymaga on zmierzenia się z różnymi problemami – ich rozwiązaniem nie jest utrzymywanie procesów ręcznych. E-klienci oczekują dużej szybkości realizacji zamówień, błyskawicznych reakcji, bezbłędności i elastyczności, a tego nie gwarantują czynności manualne, tylko automatyzacja, która w Benetton osiąga coraz większy stopień zaawansowania.

Automatyzacja sortowania i dystrybucji

Grupa Benetton zautomatyzowała procesy logistyczne, co pozwoliło na pełną integrację cyklu produkcyjnego i dystrybucyjnego – od zamówień klientów internetowych po pakowanie i dostawę. W Castrette postawiono na innowacyjny, w pełni zautomatyzowany system sortowania, którego napęd oparty jest na polach elektromagnetycznych. Tylko ten obiekt może realizować indywidualne zamówienia dla ponad 4000 sklepów Benetton na całym świecie. Po automatycznym sortowaniu odzież składana i wisząca pakowana jest w pudła i transportowana korytarzem o długości jednego kilometra do zautomatyzowanego centrum dystrybucyjnego mającego pojemność 800 000 pudełek. Dzięki automatyzacji i przy niskim zatrudnieniu (według danych Benetton pracuje tam zaledwie 28 osób) obiekt może obsługiwać 80 000 opakowań dziennie. Stamtąd gotowe produkty trafiają do sklepów na całym świecie.

Grupa Benetton stale dąży do jeszcze lepszych rezultatów. We włoskim centrum dystrybucji i magazynowania w Villorba zamierza optymalizować pojemność obiektu i przetwarzania zamówień dzięki nowoczesnemu systemowi AutoStore, który zostanie wdrożony pod koniec 2022. To rozwiązanie skalowalne, kompaktowe i łatwe do rozbudowy będzie bazować na 60 000 pojemnikach, 12 stanowiskach kompletacyjnych i 53 robotach mobilnych, które będą odbierać zamówienia. Jak? Przemieszczając się ponad regałami magazynowymi i schodząc do miejsca docelowego z zakupionym przez klienta przedmiotem. Pobrane elementy roboty przetransportują do stanowiska do kompletacji, w którym będą grupowane i przetworzone. Wszystkie operacje będą zarządzane i kontrolowane przez odpowiednie oprogramowanie. Przed automatyzacją tego procesu pracownicy magazynowi musieli pokonywać duże odległości w fazie pickingu. Zmiany poprawią higienę i warunki pracy w firmie. Poza krótszym czasem kompletacji innymi zaletami tego rozwiązania są mniejsza wymagana przestrzeń, co się przekłada na podwojenie pojemności magazynowej, i dłuższy okres eksploatacji magazynu oraz trzykrotne zwiększenie jego aktualnej wydajności. Skalowalność tego rozwiązania polega na dostosowaniu liczby pojemników i robotów do wolumenu sprzedaży. Robotyzacja jest elementem projektu „Green B”, skupiającego inicjatywy grupy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Fulfilment szansą

Mniejsze niż Benetton firmy e-commerce mogą korzystać z usług operatora fulfilment działającego w oparciu o nowoczesne rozwiązania automatyczne i robotyczne w magazynie. Wdrożenie z nim nowych technologii i integracja nie będzie zakłócać dotychczasowej działalności e-sklepu, a efekty w postaci szybkości realizacji i wzrostu konkurencyjności będą natychmiastowe.

Categories Ogólne

FULFILMENT PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH – CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

Minimalizowanie swojego negatywnego wpływu na środowisko to trend, który na dobre już zyskał sympatię wielu konsumentów. Ekologiczne jest nie tylko opakowanie, ale także sposób produkcji, przechowywania i wysyłki. Dowiedz się, jakie są wymogi prawne dotyczące produktów ekologicznych i jak mają się one do procesów logistycznych.

Ekologiczne od samego początku

Prawo panujące na terenie Unii Europejskiej ściśle określa wymogi, jakie muszą spełniać produkty oznaczone jako ekologiczne. Przede wszystkim, powstają one z użyciem surowców pochodzenia naturalnego, które są hodowane bądź uprawiane bez użycia substancji szkodliwych dla środowiska, takich jak syntetyczne nawozy. Farmy certyfikowane jako ekologiczne muszą także w odpowiedzialny sposób zarządzać zasobami, dbać o dobro zwierząt, utrzymywać bioróżnorodność i spełniać wiele innych regulacji. Są one systematycznie kontrolowane przez upoważnione do tego instytucje państwowe.

Jak poznać produkty ekologiczne?

Wielu producentów stosuje ekologię jedynie jako strategię komunikacyjną, która nie przekłada się na ich realne działania. Produkty, które faktycznie są produkowane z troską o środowisko, oznaczone są specjalnym logo produkcji ekologicznej. Jest to ważne dla sprzedawcy, ponieważ coraz więcej konsumentów zwraca uwagę na pochodzenie kupowanych przedmiotów i wybiera produkty z tym właśnie oznaczeniem.

Certyfikacja ekologiczności produktu stawia także wymagania dotyczące przechowywania tego typu produktów. Nie mogą one być wymieszane z produktami nieekologicznymi, ani nawet razem z nimi magazynowane. Muszą pozostawać w oryginalnych opakowaniach, które są specjalnie oznaczone.

Fulfilment produktów ekologicznych – na czym polega?

Normy przechowywania i sprzedaży produktów ekologicznych są dość rygorystyczne i dotyczą także sprzedawców e-commerce. Muszą oni brać pod uwagę również oczekiwania klientów, którzy spodziewają się szerokiego wyboru, szybkiej wysyłki i ekologicznego opakowania. Jest to sporo wymagań, a sklep internetowy, który chce utrzymać pozycję na rynku powinien wszystkie je spełniać. Odpowiedzią na te potrzeby są usługi fulfilment. Jest to model, w którym odpowiedzialność za procesy logistyczne zostaje przekazana zewnętrznemu operatorowi, takiemu jak Forceful. Obejmuje to zarządzanie stanami magazynowymi, przechowywanie, pakowanie, wysyłkę, a nawet obsługę klienta.

Co sprawia, że fulfilment jest eko?

Outsourcing usług logistycznych w przypadku produktów ekologicznych przybiera szczególną postać. Liczy się tutaj nie tylko spełnianie wymogów prawnych, ale także ograniczenie produkcji odpadów. Dzięki temu możliwa jest minimalizacja kosztów i negatywnego wpływu na środowisko. Zobacz, co sprawia, że fulfilment jest przyjazny dla środowiska i dostosowany do wymogów ekologicznych produktów.

 • Efektywne zarządzanie stanem magazynowym – oznacza to przeznaczenie dokładnie tyle miejsca i zasobów, ile jest potrzebne a przechowywanie produktów. Ponadto, zapotrzebowanie na asortyment jest nieustannie monitorowane, dzięki czemu towary są zawsze dostępne i nie są zamawiane, gdy nie ma takiej potrzeby.
 • Monitorowanie dat ważności – jest to szczególnie istotne w przypadku produktów organicznych, których trwałość bywa krótsza ze względu na brak konserwantów. W związku z tym, w pierwszej kolejności sprzedaje się produkty o najkrótszym terminie przydatności. W ten sposób można uniknąć strat finansowych i marnowania zasobów.
 • Standardy sanitarne – spełnienie odpowiednich wymogów dotyczących infrastruktury i warunków przechowywania produktów ekologicznych to podstawa. Oznacza to między innymi zachowanie oryginalnych opakowań i magazynowanie tego typu asortymentu z dala od towaru nieekologicznego.
 • Ekologiczne opakowanie do wysyłki – odpowiedzialny partner logistyczny oferuje pakowanie produktów zgodnie z wytycznymi sprzedawcy lub producenta. Jest to szczególnie ważne w przypadku konsumentów eko produktów, którzy doceniają ograniczenie plastiku i używanie materiałów z recyklingu.

Jak widać, produkcja i sprzedaż produktów ekologicznych stawia dużo wyzwań przed sklepami e-commerce. Z tego względu warto rozważyć rozwiązanie, jakim jest outsourcing. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej – z pewnością rozwiejemy wszystkie możliwości.

Categories Ogólne

JAK ZATRZYMAĆ KLIENTÓW W SWOIM SKLEPIE INTERNETOWYM?

Każdy sklep internetowy boryka się z problemem, jakim jest utrata klientów. Zjawisko to może być spowodowane różnorodnymi czynnikami. Zidentyfikowanie ich pozwala budować bazę lojalnych konsumentów, a co za tym idzie, zwiększać sprzedaż. Dowiedz się, co możesz zrobić, by zatrzymać klientów w swoim sklepie internetowym.

Utrata klientów – co ją powoduje?

Powodów, dla których klienci przestają kupować w danym sklepie może być mnóstwo. Choć czasem są to czynniki, na które nie ma się wpływu, takie jak kryzys gospodarczy, to w większości przypadków można łatwo je naprawić. Przyjrzyjmy się zatem przyczynom utraty klientów online.

 • Nieintuicyjny projekt strony

Sklep internetowy, którego obsługa sprawia klientom trudności, nie ma szans na zdobycie konkurencyjnej pozycji na rynku. Strona powinna być przejrzysta i łatwa w użyciu. Konieczne jest zamieszczenie wysokiej jakości zdjęć i nagrań przedstawiających produkty, a także szczegółowych opisów. Konsumenci doceniają także przejrzyste menu i klasyfikację, duże znaczenie ma również obecność wyszukiwarki i podziału na kategorie.

 • Brak wyboru

Kwestia ta dotyczy nie tylko asortymentu. Równie ważny jest wybór metody płatności. Tradycyjne sposoby, takie jak szybki przelew czy płatność za pobraniem już nie wystarczają – wiele osób preferuje transakcje Blikiem czy za pomocą portfeli elektronicznych. Podobnie ma się sprawa z wysyłką. Im więcej opcji odbioru zamówienia, tym lepiej.

 • Zbyt wysokie ceny

Ustalenie polityki cenowej sklepu internetowego nie należy do najłatwiejszych zadań. Trzeba wziąć pod uwagę swoją marżę i koszt dostarczenia produktu do klienta, ale przy tym nie zawyżać ceny przesadnie. Aby sprawdzić, czy proponowane oferty są konkurencyjne, warto skorzystać z internetowych porównywarek cen.

 • Niskiej jakości obsługa klienta

Ze względu na duży poziom konkurencji, firmy e-commerce nie mogą pozwolić sobie na niesatysfakcjonujący poziom obsługi klienta. Konsumenci mogą nawet po jednym negatywnym doświadczeniu zrezygnować z zakupów w danym sklepie. Warto więc zadbać o procedury, które zapewnią obsługę klienta na poziomie wyższym, niż oczekiwany.

 • Nieefektywna strategia marketingowa

W branży e-commerce należy wykorzystywać każdą okazję do nawiązania pozytywnej relacji z klientem. W walce z utratą konsumentów szczególnie ważne są działania remarketingowe, czyli kierowane do osób, które już wcześniej odwiedziły stronę. Trzeba jednak zachować przy tym umiar, ponieważ zbyt nachalne reklamy również mogą zniechęcić do zakupu.

Jak walczyć z utratą klientów?

Budowanie długotrwałej, pozytywnej relacji z klientami jest bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku sklepów internetowych. Okazuje się bowiem, że koszty utrzymania lojalnej grupy odbiorców są znacznie niższe, niż pozyskania nowych. W jaki sposób zatrzymać klientów w swoim sklepie?

Bardzo ważną rolę w tej kwestii pełnią działania marketingowe. Warto wykorzystać tutaj informacje, które już się posiada na temat swoich klientów, takie jak ich płeć czy miejsce zamieszkania. Na podstawie analizy tych danych można stworzyć skuteczną kampanię reklamową w wyszukiwarce lub social mediach. Dobrym rozwiązaniem jest także prowadzenie newslettera, w którym dostarcza się konsumentom wartościowe treści lub ekskluzywne promocje.

Innym działaniem marketingowym pozwalającym budować lojalność konsumencką jest oferowanie bonusów dla stałych klientów. Może to być system punktów, które można wymieniać na nagrody czy też klub VIP pozwalający składać zamówienia w przedsprzedaży. Ważne, aby dopasować działania do swojej branży i profilu grupy docelowej.

Nie wolno także zapominać o ciągłym ulepszaniu serwisu. Design stron internetowych jest dynamicznie rozwijającą się branżą, a pozostawanie w tyle za trendami może skutkować utratą klientów. Z tego powodu należy raz na jakiś czas przeprowadzić audyt UX, który zweryfikuje, czy strona działa w sposób przyjazny dla użytkownika.

Prowadząc sklep internetowy trzeba zwracać uwagę na wiele szczegółów. Najważniejsze jest trzymanie ręki na pulsie. Warto bezustannie obserwować zmiany w sprzedaży, zbierać dane i wyciągać z nich wnioski. Utrata klientów jest nieunikniona, jednak dzięki odpowiedniej strategii można zmniejszyć ją do minimum.

1 2 3 7