2021 uznaje się za rok reaktywności w logistyce dla e-commerce, natomiast w 2022 oczekuje się w branży proaktywności. Które tendencje będą najbardziej widoczne w magazynowaniu? Głównym celem na nowy rok dla wielu firm i magazynów realizujących zamówienia internetowe jest poprawa elastyczności, możliwa dzięki wysokowydajnej automatyzacji.

W 2020 roku robotyzacja i automatyzacja dotyczyła 39% obiektów magazynowych. Oczekuje się, że w kolejnych 3-5 latach osiągnie aż 72%. Ostatnie badanie Interact Analysis pokazuje, że globalny rynek automatyzacji magazynów wzrośnie z 29,6 mld USD w 2020 r. do 69 mld USD w 2025 r.

  1. Hiperautomatyzacja

Dzięki inteligentnym, zautomatyzowanym operacjom w magazynie procesy realizacji zamówień klientów będą jeszcze szybsze. Rozwój technologii automatyzacji sprawia, że powiększa się spektrum  funkcjonalności i wzrasta stopień zaawansowania magazynowych rozwiązań specjalistycznych. Postępuje robotyzacja systemów ASRS i szybkość ich integracji. Automatyzacja obsługiwana przez sztuczną inteligencje to zupełnie nowa jakość funkcjonowania magazynu. Przewiduje się, że w 2022r. w centrum zainteresowania nowoczesnych operatorów logistycznych będą: adaptacja łączności 5G; drony w dystrybucji magazynowej; postępy w systemach wizyjnych i uczeniu maszynowym; roboty do kompletacji elementów (m.in. „wspinające się”, typu plug and play, wyposażone w systemy autonomiczne, oparte na AI); modularność rozwiązań automatycznych i robotycznych; rozwój zautomatyzowanych bramek samoskanujących. Ważną tendencją jest efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej, dlatego roboty mobilne będą zastępować ogromne przenośniki taśmowe i stacjonarne systemy magazynowe.

  1. Automatyzacja kooperacyjna

Bezpieczna współpraca człowieka z robotem kolaborującym to stosunkowo nowy trend w robotyce i ważne zagadnienie w tematyce inteligentnego magazynowania. Magazyny stają się obiektami hybrydowymi. Coraz bardziej zaawansowana integracja cobotów zapewnia największą wydajność operacji magazynowych. Tego typu kooperację zadeklarowali respondenci w badaniu „2021 MHI Annual Industry Report”, przyznając, że w 21% obiektów wdrożono coboty, głównie przy przenoszeniu, pickingu i pakowaniu towarów. Rozwiązania ASRS, coboty i AI zapewniają efektywność na linii człowiek-maszyna i powinny być promowane jako pomocne, a nie konkurencyjne dla pracowników.

Voice-picking, czyli kompletacja aktywowana głosem, bazująca na maszynach do pobierania wyposażonych w rozwiązania głosowe, w połączeniu ze zrobotyzowaną automatyzacją procesów (RPA) umożliwia operatorowi stałe pakowanie zamówień i przygotowywanie następnych przy użyciu wypowiadanych poleceń. Tak samo urządzenia typu wearebles zwiększają dokładność i produktywność pracowników magazynowych. Okulary z funkcją rozszerzonej rzeczywistości, skanujące rękawice i opaski na nadgarstki i ramiona dają mobilny dostęp do informacji o stanach magazynowych i zamówieniach oraz uwalniają ręce, przez co pracownicy nie muszą wciąż wracać do statycznego terminala WMS celem sprawdzenia/otrzymania informacji.

  1. Quick commerce i mikrofulfilmentacja

Metamorfoza globalnych łańcuchów dostaw i przeniesienie produkcji z Azji bliżej rynku zbytu, nawet za cenę wyższych kosztów wytworzenia, wywołała wzrost zainteresowania magazynami miejskimi, również mniejszymi, i rozwój quick commerce oraz micro-fulfilmentu. Koncentrują się one na szybkich dostawach w aglomeracjach miejskich – priorytetem jest dostawa na żądanie, czyli maksymalne skrócenie czasu dostarczenia produktu zakupionego online i wzrost wydajności dostaw na ostatniej mili. Kluczowe są lokalizacja obiektu blisko klientów oraz jego kompaktowość i wysoka automatyzacja – tylko dzięki niej możliwe jest błyskawiczne realizowanie zamówień. Oczekuje się, że do 2026 roku centra micro-fulfilmentu wzrosną o 60%.

  1. Elastyczne magazynowanie oparte na danych i ML

Wykorzystanie danych w zakresie od monitorowania towarów i śledzenia przesyłek po zestawianie preferencji klientów to podstawa nowoczesnego łańcucha dostaw. Do bieżącego monitorowania wskaźników stosuje się bazujące na uczeniu maszynowym systemy planowania i zarządzania pracą w magazynie (WLM), zdolne wskazać nieefektywności i potencjalne problemy techniczne, zanim realnie wystąpią w obiekcie.

Elastyczność dotyczy także form pracy. Wysoki poziom automatyzacji magazynu oznacza, że nawet techniczne i operacyjne zadania potencjalnie mogą być wykonywane zdalnie lub w trybie hybrydowym  jak np. monitoring urządzeń w czasie rzeczywistym za pośrednictwem kanałów wideo czy zdalna obsługa złożonych maszyn.

  1. SCaaS, fulfilment i automatyzacja skalowalna

Priorytetyzacja zamówień oraz spełnienie wymogu przejrzystości i szybkości w procesie realizacji jest łatwiejsze dzięki outsourcingowi logistyki i traktowaniu rynku łańcucha dostaw jako usługi (SCaaS). Bez rozwiniętych technologii magazynowych e-sklep nie pozostanie konkurencyjny na rynku – automatyzacja i robotyzacja łączą się z 30% wzrostem wydajności procesu, którego dotyczą. Nowoczesne obiekty fulfilment działają jak gigantyczne automaty, zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności przechowywania towarów i kompletacji. Możliwość zapewnienia szybkiego skalowania działalności mimo wewnętrznych i zewnętrznych czynników utrudniających sprzedaż e-commerce, takich jak nagły wzrost popytu i złożoności operacji, rosnąca liczba SKU, wahania wolumenu i czasochłonny proces pakowania przy brakach kadrowych, daje współpraca z operatorem fulfilment, co staje się milowym krokiem w ciągłym doskonaleniu firmy.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*