Categories Ogólne

JAK USPRAWNIĆ PROCESY LOGISTYCZNE W SWOJEJ FIRMIE?

Logistyka to ważny filar działania każdej firmy e-commerce. Zagadnienie to obejmuje nie tylko pakowanie i wysyłkę zamówień – jest również istotnym narzędziem w budowaniu lojalności wśród konsumentów. Sprawne procesy logistyczne to także droga do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Podpowiadamy, jak sprawić, żeby Twoi klienci byli zadowoleni, a Twój sklep internetowy mógł odnieść sukces.

Categories Ogólne

BŁĘDY E-COMMERCE W LOGISTYCE – CZEGO UNIKAĆ?

Błędy w prowadzeniu biznesu są powszechne, zwłaszcza wśród niedoświadczonych przedsiębiorców. E-commerce to złożona branża, w której potknięcia mogą przydarzyć się na każdym etapie zarządzania firmą. Poniżej przedstawiamy najczęściej pojawiające się przy prowadzeniu sklepu internetowego błędy i podpowiadamy, co robić, aby ich uniknąć. 

Categories Ogólne

5 TRENDÓW W AUTOMATYZACJI MAGAZYNÓW NA 2022 ROK

2021 uznaje się za rok reaktywności w logistyce dla e-commerce, natomiast w 2022 oczekuje się w branży proaktywności. Które tendencje będą najbardziej widoczne w magazynowaniu? Głównym celem na nowy rok dla wielu firm i magazynów realizujących zamówienia internetowe jest poprawa elastyczności, możliwa dzięki wysokowydajnej automatyzacji.

W 2020 roku robotyzacja i automatyzacja dotyczyła 39% obiektów magazynowych. Oczekuje się, że w kolejnych 3-5 latach osiągnie aż 72%. Ostatnie badanie Interact Analysis pokazuje, że globalny rynek automatyzacji magazynów wzrośnie z 29,6 mld USD w 2020 r. do 69 mld USD w 2025 r.

  1. Hiperautomatyzacja

Dzięki inteligentnym, zautomatyzowanym operacjom w magazynie procesy realizacji zamówień klientów będą jeszcze szybsze. Rozwój technologii automatyzacji sprawia, że powiększa się spektrum  funkcjonalności i wzrasta stopień zaawansowania magazynowych rozwiązań specjalistycznych. Postępuje robotyzacja systemów ASRS i szybkość ich integracji. Automatyzacja obsługiwana przez sztuczną inteligencje to zupełnie nowa jakość funkcjonowania magazynu. Przewiduje się, że w 2022r. w centrum zainteresowania nowoczesnych operatorów logistycznych będą: adaptacja łączności 5G; drony w dystrybucji magazynowej; postępy w systemach wizyjnych i uczeniu maszynowym; roboty do kompletacji elementów (m.in. „wspinające się”, typu plug and play, wyposażone w systemy autonomiczne, oparte na AI); modularność rozwiązań automatycznych i robotycznych; rozwój zautomatyzowanych bramek samoskanujących. Ważną tendencją jest efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej, dlatego roboty mobilne będą zastępować ogromne przenośniki taśmowe i stacjonarne systemy magazynowe.

  1. Automatyzacja kooperacyjna

Bezpieczna współpraca człowieka z robotem kolaborującym to stosunkowo nowy trend w robotyce i ważne zagadnienie w tematyce inteligentnego magazynowania. Magazyny stają się obiektami hybrydowymi. Coraz bardziej zaawansowana integracja cobotów zapewnia największą wydajność operacji magazynowych. Tego typu kooperację zadeklarowali respondenci w badaniu „2021 MHI Annual Industry Report”, przyznając, że w 21% obiektów wdrożono coboty, głównie przy przenoszeniu, pickingu i pakowaniu towarów. Rozwiązania ASRS, coboty i AI zapewniają efektywność na linii człowiek-maszyna i powinny być promowane jako pomocne, a nie konkurencyjne dla pracowników.

Voice-picking, czyli kompletacja aktywowana głosem, bazująca na maszynach do pobierania wyposażonych w rozwiązania głosowe, w połączeniu ze zrobotyzowaną automatyzacją procesów (RPA) umożliwia operatorowi stałe pakowanie zamówień i przygotowywanie następnych przy użyciu wypowiadanych poleceń. Tak samo urządzenia typu wearebles zwiększają dokładność i produktywność pracowników magazynowych. Okulary z funkcją rozszerzonej rzeczywistości, skanujące rękawice i opaski na nadgarstki i ramiona dają mobilny dostęp do informacji o stanach magazynowych i zamówieniach oraz uwalniają ręce, przez co pracownicy nie muszą wciąż wracać do statycznego terminala WMS celem sprawdzenia/otrzymania informacji.

  1. Quick commerce i mikrofulfilmentacja

Metamorfoza globalnych łańcuchów dostaw i przeniesienie produkcji z Azji bliżej rynku zbytu, nawet za cenę wyższych kosztów wytworzenia, wywołała wzrost zainteresowania magazynami miejskimi, również mniejszymi, i rozwój quick commerce oraz micro-fulfilmentu. Koncentrują się one na szybkich dostawach w aglomeracjach miejskich – priorytetem jest dostawa na żądanie, czyli maksymalne skrócenie czasu dostarczenia produktu zakupionego online i wzrost wydajności dostaw na ostatniej mili. Kluczowe są lokalizacja obiektu blisko klientów oraz jego kompaktowość i wysoka automatyzacja – tylko dzięki niej możliwe jest błyskawiczne realizowanie zamówień. Oczekuje się, że do 2026 roku centra micro-fulfilmentu wzrosną o 60%.

  1. Elastyczne magazynowanie oparte na danych i ML

Wykorzystanie danych w zakresie od monitorowania towarów i śledzenia przesyłek po zestawianie preferencji klientów to podstawa nowoczesnego łańcucha dostaw. Do bieżącego monitorowania wskaźników stosuje się bazujące na uczeniu maszynowym systemy planowania i zarządzania pracą w magazynie (WLM), zdolne wskazać nieefektywności i potencjalne problemy techniczne, zanim realnie wystąpią w obiekcie.

Elastyczność dotyczy także form pracy. Wysoki poziom automatyzacji magazynu oznacza, że nawet techniczne i operacyjne zadania potencjalnie mogą być wykonywane zdalnie lub w trybie hybrydowym  jak np. monitoring urządzeń w czasie rzeczywistym za pośrednictwem kanałów wideo czy zdalna obsługa złożonych maszyn.

  1. SCaaS, fulfilment i automatyzacja skalowalna

Priorytetyzacja zamówień oraz spełnienie wymogu przejrzystości i szybkości w procesie realizacji jest łatwiejsze dzięki outsourcingowi logistyki i traktowaniu rynku łańcucha dostaw jako usługi (SCaaS). Bez rozwiniętych technologii magazynowych e-sklep nie pozostanie konkurencyjny na rynku – automatyzacja i robotyzacja łączą się z 30% wzrostem wydajności procesu, którego dotyczą. Nowoczesne obiekty fulfilment działają jak gigantyczne automaty, zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności przechowywania towarów i kompletacji. Możliwość zapewnienia szybkiego skalowania działalności mimo wewnętrznych i zewnętrznych czynników utrudniających sprzedaż e-commerce, takich jak nagły wzrost popytu i złożoności operacji, rosnąca liczba SKU, wahania wolumenu i czasochłonny proces pakowania przy brakach kadrowych, daje współpraca z operatorem fulfilment, co staje się milowym krokiem w ciągłym doskonaleniu firmy.

Categories Ogólne

GAMIFIKACJA W MAGAZYNIE E-COMMERCE

Gamifikacja to metoda kształtowania ludzkich zachowań w celu wywoływania innowacji, produktywności lub zaangażowania i skuteczny sposób motywowania pracowników. Z powodzeniem wykorzystuje się ją w automatyzacji magazynowania. W 2020 r. globalny rynek grywalizacji wyceniono na 10,19 mln USD, a do 2026 r. ma osiągnąć 38,42 mln USD.

 

Automatyzacja i nowoczesne technologie nie wyeliminowały siły roboczej w magazynach. Roboty nadal nie wykonują wszystkich zadań – pracownicy są niezbędni do kontroli i przeprowadzenia procesów, m.in. sprawnej realizacji zamówień internetowych. W nowoczesnych, hybrydowych magazynach e-commerce gamifikacja jest sposobem zapewnienia harmonijnej współpracy pracowników, maszyn i robotów. Jako koncepcja oparta na technologii polega na dodaniu gry lub elementu rywalizacji do codziennych zadań magazynowych jak picking, pakowanie. Grywalizacja zmienia wyśrubowane wymagania na model uznania i zachęty do wydajności, bazujący na wskaźniku dobrego wykonania pracy.

Zalety grywalizacji

Celem gamifikacji procesów magazynowych jest pozytywne wzmocnienie pracownika prowadzące do zwiększenia produktywności. Sprawny i zaangażowany zespół efektywnie pomaga organizacji w osiągnięciu jej celów. Operatorzy logistyczni korzystający z grywalizacji w automatyzacji odnotowują poprawę wydajności magazynu w zakresie 3-5%.

Raport International Journal of Logistics Research and Applications z udziałem managerów magazynów z Wielkiej Brytanii w 2020 r. wykazał wzrost poziomu morale, zaangażowania i poprawę produktywności pracowników po wprowadzeniu gamifikacji. W ankiecie z 2019 r. 89% respondentów stwierdziło, że ich zapał, konkurencyjność i wydajność znacząco wzrosły wskutek grywalizacji. Dzięki niej 82% ankietowanych czuje się szczęśliwszymi w pracy (badanie TalentLMS).

Aktualnie wykorzystanie grywalizacji w magazynie zaawansowanym technologicznie jest niezbędne. Codzienne zadania z wyzwaniami i feedbackiem to dla pracowników lepsza stymulacja zaangażowania i urozmaicenie monotonnych, codziennych zadań. Osadzanie ich w technikach grywalizacji pomaga im osiągać osobiste rekordy wydajności i maksimum potencjału.

Grywalizacja jest pomocna przy rekrutacji i pobudzeniu retencji, skraca czas szkolenia i onboardingu. Zapewnia większą przejrzystość w ocenie wydajności, szybszy dostęp do danych i monitoring testów porównawczych w czasie rzeczywistym. Przekłada się to na pogłębioną wiedzę na temat operacji magazynowych i identyfikowania nieefektywności, które wymagają optymalizacji. Można je skorygować, zanim staną się realnym problemem dla operatora. Także dla pracowników wiąże się z transparencją organizacji – ich działania są doceniane na bieżąco, nie muszą czekać na informację zwrotną bezpośredniego przełożonego, tylko otrzymują aktualizacje danych na swoje urządzenia mobilne i typu wearables o ustalonych porach.

Implementacja grywalizacji

Gamifikacja magazynu może przebiegać na wiele sposobów jak: coroczne mistrzostwa drużynowe, koncepcje podobne do gier wideo lub dynamiczne tablice wyników, grywalizujące całe doświadczenie pracownika, ukazujące moc najdrobniejszego jego działania.

Zgrywalizowanie magazynu nie oznacza wprowadzenia pracowników w żywą grę wideo. Automatykę gamifikuje się, dodając odpowiednie oprogramowanie i aplikacje z systemem celów i nagród, który sprawia, że ​​przyziemne zadania wydają się grą, w której realizacja założeń łączy się z odznakami, cyfrowymi walutami, wirtualnymi gratulacjami, dodatkowymi przywilejami. Programy mogą zawierać kilka minigier, w które gra się w miejscu pracy (np. w stacjach roboczych), wykonując zadania magazynowe (np. sortowanie produktów do pudeł). Gry są prostymi, wirtualnymi reprezentacjami tego, jak szybko pracownik realizuje cel. Uczestnictwo w grze jest opcjonalne i może być anonimowe – to wybór pracownika.

W gamifikacji magazynu ważne są: równość, normalizacja danych i konfiguracja ram grywalizacji i wskaźników bezstronnie i bez uprzedzeń, zestawianie wskaźników porównywalnych np. transportu tego samego produktu lub o podobnych wymiarach i wadze, zachęcanie do pracy zespołowej i promowanie jej.

Wdrożenie grywalizacji wymaga czasu i zasobów, czasem napotyka trudności. Trzeba wziąć pod uwagę względy etyczne i predyspozycje indywidualne. W załodze znajdą się członkowie, których grywalizacja nie motywuje; może prowadzić do nieprzyjaznej rywalizacji, animozji, oszustw, urazów, wypalenia. Dlatego wdrożenie kultury konkurencji wymaga zaplanowania, odpowiedniej inscenizacji i zadbania o szczegóły, które tworzą doświadczenia, równoważą konkurencję i współpracę, eliminują marginalizację osób niechętnych grywalizacji, zapewniają sprawiedliwość wszystkim graczom. Wtedy proces integracji siły roboczej i wzrostu jej wydajności przebiega skutecznie, a rutynowa praca w magazynie staje się inspirująca i zdynamizowana.

Gamifikacja, fulfilment – sukces drużynowy

Automatyzacja umożliwia grywalizację zespołową. Standardy inżynieryjne pozwalają na bezpieczne wykonywanie prac bez koncentrowania się na tym, kto jest najszybszy. Skupienie się na pozytywach pracownika i na konkurowaniu ze standardem procedur operacyjnych i systemu LMS, a nie na wyścigu ze współpracownikami, prowadzi do większej skuteczności i sukcesu grywalizacji.

Wiele sklepów internetowych w okresie szczytów sprzedażowych zmaga się z dużą rotacją i wysokimi kosztami onboardingu pracowników. W przypadku korzystania z usług typu fulfilment to operator prowadzi rekrutację pracowników i zarządza pracą magazynu. Cały czas podejmuje różne inicjatywy zmierzające do wzrostu wydajności pracy. Grywalizacja pomaga wyznaczać cele i ustalać odpowiedzialność na poziomie indywidualnym i zespołowym. Zaangażowanie pracowników jest jedną z największych wartości tego nowatorskiego narzędzia. Może prowadzić do mniejszej rotacji personelu, co jest korzystne nie tylko dla wizerunku, ale i dla wyników finansowych firmy. Koszty pracy są jedną z największych pozycji w budżecie magazynu, dlatego poprawa produktywności to oszczędności dla partnerów.