Categories Ogólne

AIoT W MAGAZYNIE E-COMMERCE

Koncepcja Artificial Intelligence of Things rewolucjonizuje branżę logistyczną. Według Research and Markets globalny rynek AIoT osiągnie wartość ponad 65 miliardów dolarów do 2025 roku. Jak wykorzystać zalety sztucznej inteligencji rzeczy w logistyce e-commerce?

 

Internet Rzeczy i sztuczna inteligencja to dwa odrębne trendy technologiczne, które oddziałują na sprzedaż internetową i działalność logistyczną. Ich połączenie daje zwielokrotnione efekty w dystrybucji i magazynowaniu e-commerce. IoT opiera się na scentralizowanym monitorowaniu – łączy ze sobą urządzenia, wysyła i odbiera sygnały, tworząc układ. AI gromadzi dane, przetwarza je i analizuje, podejmując na ich podstawie decyzje i sterując całą strukturą. Te dwie technologie razem tworzą inteligentne systemy, które uczą się na błędach, dokonują autokorekty i się rozwijają. AIoT integruje zaawansowane możliwości oprogramowania – głębokie uczenie maszynowe (ML) i sztuczną inteligencję – z infrastrukturą Internetu Rzeczy, automatyzując szczegółowe informacje generowane przez AI.

Inteligentne magazynowanie i dostawa

AIoT koordynuje łańcuch dostaw i magazyn. Pomaga zarządzać trasami logistycznymi, transportem, personelem, robotyką, pojazdami autonomicznymi i operacjami magazynowymi, analizując w czasie rzeczywistym zmienne dane i opracowując najbardziej opłacalny, wydajny i ekologiczny plan logistyczny. Bierze pod uwagę dane dotyczące zarówno dostawy i wysyłki towarów (koszty, wagę, wymiary, kruchość, informacje o kierowcach i kurierach), jak i monitoringu zapasów w magazynie czy wydajności pobierania, sortowania i pakowania paczek. Komputerowe technologie wizyjne, kamery i kompatybilne czujniki automatycznie identyfikują, kategoryzują i monitorują stany magazynowe. AI wykonuje krytyczną analizę predykcyjną, prognozuje wąskie gardła, model popytu i opracowuje inteligentne rozwiązania logistyczne, łącząc je z danymi dotyczącymi sprzedaży, co skutkuje przetasowaniami magazynowymi – ograniczeniem nadmiaru produktów słabo sprzedających się i automatycznym zamówieniem artykułów popularnych. Analizując dane z inteligentnych urządzeń, doradza najlepszy w danym czasie i sytuacji plan magazynowy, uwzlędniając warunki przechowywania odpowiednie dla kategorii produktów (wilgotność, oświetlenie, temeperaturę) i uruchomia zlecenia pracy dla personelu magazynowego i robotów. Urządzenia brzegowe wykrywają odstępstwa od normy i identyfikują anomalie takie jak uszkodzenie produktu i opakowania, zepsutą żywność.

Logistyka handlu elektronicznego wymaga dużej ilości danych i kooperacji na różnych etapach realizacji zamówień, co ułatwia hiperautomatyzacja magazynu, bo eliminuje błędy ludzkie. Transformacja setek miniprocesów magazynowych w cyfrowe i zautomatyzowane, niewymagające ingerencji człowieka, działające w oparciu o zaawansowane algorytmy AI, daje terminową i konkurencyjną realizację, a nawet obniża koszty po stronie dystrybucji, dopasowując rodzaj asortymentu i zamówień do form dostawy i warunków oferowanych przez przewoźników.

Ważną częścią AIoT jest robotyzacja łańcucha dostaw. Według szacunków Tractica Research do końca 2021 roku globalna sprzedaż robotów logistycznych i magazynowych osiągnie 22,4 mld dolarów. Roboty w magazynie inteligentnym mają dostęp do internetu i przejmują powtarzalne, fizycznie obciążające zadania jak identyfikowanie, liczenie, pobieranie i przenoszenie zapasów, kompletacja zamówień, sortowanie paczek.

AIoT i fulfilment

Logistyka jest dziś źródłem strategicznych innowacji i przewagi konkurencyjnej dla organizacji, a także pomaga przygotować się firmie na nieprzewidywalną przyszłość. Badanie najważniejszych tendencji logistycznych pt. „2021 Third-Party Logistics Study”, zorganizowane m.in. przez Uniwersytet Stanu Pensylwania wykazało, że firmy 3PL planują w ciągu najbliższych trzech lat wprowadzić wiodącą technologię, w tym zrobotyzowaną automatyzację procesów, drony i pojazdy autonomiczne.

Wdrażanie nowych technologii wynika z przeświadczenia, że są one niezbędne do konkurowania na rynku (uważa tak 87,5% respondentów w „30. Corocznym Badaniu Trendów w Logistyce i Transporcie”, przeprowadzonym przez badaczy z ośrodków w Atlancie i Missisipi). 62,5% ankietowanych wyraziło przekonanie o utracie klienta na rzecz konkurenta w przypadku, gdyby nie zastosowali określonej technologii. Jednak implementowanie nowych rozwiązań jest skomplikowane, czasochłonne, obarczone ryzkiem błędów i kosztów dodatkowych. Badani uważają, że koszty wdrożenia technologii są wyższe niż korzyści (24%), ich utrzymanie i serwisowanie było kosztowne (43%), a koszty i czas potrzebny na przeszkolenie pracowników były wysokie (52,4%).

Można zrezygnować z etapu wdrożenia i oczekiwania na zwrot z inwestycji, a jednocześnie korzystać z nowoczesnych udogodnień i technologii, co daje współpraca z operatorem fulfilment, będącym innowatorem w logistyce e-commerce i automatyzacji magazynowej, którego misją jest optymalizacja operacji e-handlowych, zwiększenie wydajności obiektu i pracowników przez wspomaganie ich partnerami-robotami AI i zautomatyzowane komisjonowanie zamówień.

Categories Ogólne

INTELIGENTNE EGZOSZKIELETY, CZYLI BIONIKA W LOGISTYCE

Inteligentne egzoszkielety, czyli bionika w logistyce

 

Mimo coraz doskonalszej technologii robotycznej niektóre zadania w operacjach magazynowych wciąż muszą być wykonywane przez ludzi lub przy udziale człowieka – wymagają kontroli i wysokich umiejętności motorycznych. Egzoszkielety zmniejszają wysiłek fizyczny pracowników, optymalizując czas procesów w dynamicznie zmieniającym się magazynie e-commerce, także zautomatyzowanym.

Badania wykazują, że jeden pracownik magazynowy dźwiga nawet ponad 167 ton tygodniowo, co jest równe wadze samolotu Boeing 747. Urazy układu mięśniowo-szkieletowego stanowią 1/3 wszystkich wypadków i związanych z nimi kosztów odszkodowań. Skutkują nieobecnościami pracowników i brakami kadrowymi, przestojami i roszczeniami odszkodowawczymi. Jeden z gigantów globalnego e-commerce wykazał, że 40% obrażeń odnotowanych w jego obiektach magazynowych to urazy wywołane intensywną pracą fizyczną, powodujące choroby RSI.

Firmy odczuwają skutki rosnących kosztów spowodowanych wypadkami i obrażeniami w miejscu pracy. Szacuje się, że w USA koszty całkowite wynoszą między 45 a 54 mld dolarów rocznie. To jeden z powodów, dla których w sektorze przemysłowym i logistycznym coraz częściej stosuje się human augmentation – wspomaganie dla człowieka.

W 2021 r. rynek egzoszkieletów wyceniany jest na 499 mln USD. Do 2026 r. osiągnie wartość około 3,5 mld USD według prognoz z raportu badawczego  „Światowy rynek egzoszkieletów z uwzględnieniem wpływu COVID-19”, opublikowanego przez MarketsandMarkets w czerwcu 2021. W raporcie Fortune Business Insights pt. „Rynek egzoszkieletów (2021-2028)” szacuje się, że wzrośnie on do 8,24 mld USD w 2028 r. Rosnąca popularność tych urządzeń w branży logistycznej wynika z ich zdolności do poprawy siły roboczej.

 

Bioniczny magazynier

Zastosowanie innowacji inżynierii bionicznej w magazynie oznacza długoterminowe korzyści zdrowotne. Biometryczne urządzenia do noszenia służą optymalizacji bezpieczeństwa, zdrowia i produktywności personelu oraz wydajności obiektu. Nowoczesny operator fulfilment jest elastyczny, dopasowuje rozwiązania do problemów, procesów i stanowisk – może inwestować w inteligentne egzoszkielety (typ technologii robotycznej do noszenia, konstrukcję zewnętrzną chroniącą ciało, wspomagającą i zwiększającą możliwości mięśni).

Zintegrowany z innowacyjną robotyką egzoszkielet jest wyposażony w sensory i działa w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji, które wykrywają sposób poruszania się pracowników, uczą się go, odróżniają ruchy, korygują i pomagają im podnosić i ładować produkty podczas pracy w magazynach. Urządzenie korzysta z możliwości interaktywnego machine learning i Internetu Rzeczy, zbiera i przesyła do chmury dane, które pozwalają określić stopień ryzyka ergonomicznego i zaprojektować architekturę optymalnego przepływu pracy w magazynie. Wykorzystanie go skutkuje większą produktywnością i terminowością przy mniejszych obrażeniach.

Siła operatora ulega maksymalizacji, ale bez ograniczenia jego swobody poruszania się. Egzoszkielety są w stanie o 75% zmniejszyć obciążenie pleców podczas wykonywania tych samych czynności jak w przypadku pracy pozbawionej tej innowacji.

Konstrukcje obejmują strefę nadgarstka, ramion, szyi. Robotyczna rękawica Bioservo zapobiega urazom dłoni, ma lepszą przyczepność, a wyposażona w czujniki uczy się gestów użytkownika i z czasem je naśladuje, przejmując ciężar wykonywanych ruchów, zwiększając siłę dłoni o 20% i sprowadzając wysiłek fizyczny pracownika do minimum. W skład systemu wchodzą plecak z zasilaczem i sztuczne ścięgna łączące się z rękawicą. Siłę i czułość uchwytu reguluje pilot lub aplikacja. Firma Sarcos Robotics opracowała intuicyjny egzoszkielet całopostaciowy. Umożliwia on operatorowi bezpieczne podnoszenie i zręczne manipulowanie ciężarem ok. 90 kg bez zmęczenia. Ten robot łączy inteligencję człowieka, jego zdolności improwizacji, abstrakcyjnego myślenia, analizy, oceny i podejmowania decyzji z mocą, wytrzymałością i precyzją maszyny.

Egzoszkielety sprawdzają się w specyficznych sekwencjach podnoszenia, zbyt złożonych, by z najwyższą efektywnością i skutecznością mogły je przeprowadzać wyłącznie zrobotyzowane urządzenia. W logistyce wykorzystuje się je m.in. do załadunku i rozładunku samochodów ciężarowych i kontenerów na rampach załadunkowych, do kompletacji zamówień oraz do przechowywania i wyszukiwania produktów.

Efektywność i zadowolenie

W sieci magazynów sklepów Ahold Delhaize konstrukcje wspomagające łagodzą codzienny wysiłek związany z operowaniem ciężkimi opakowaniami. Celem jest redukcja obrażeń spowodowanych powtarzalnymi zadaniami. Urządzenia te o 30-40% zmniejszają obciążenie wynikające z podnoszenia. Daje to efekt w postaci mniejszej liczby urazów tkanek miękkich i zmęczenia fizycznego pracowników, co ma znaczenie dla utrzymania w firmie doświadczonych profesjonalistów. Według Tech Times produktywność pracowników wykorzystujących technologie ubieralne jest o 8,5% wyższa, o 3,5% rośnie także ich satysfakcja z pracy.

Categories Ogólne

RPSi – ROBOTYCZNE KOMISJONOWANIE ZAMÓWIEŃ

Robotyczne komisjowanie zamowien

Zdaniem analityków trendów przyszłością logistyki e-commerce jest metoda 4PL zakładająca, że zewnętrzny operator logistyczny projektuje i koordynuje w pełni proces magazynowania, transportowania i zarządzania towarów, wykorzystując do tego systemy automatyzacji i robotyzacji. Odpowiedzią na gwałtowny wzrost e-handlu jest robotyczna kompletacja zamówień. Dzięki automatyzacji przepustowość magazynu zwiększa się o 25-50%.

 

Zautomatyzowana sortownia i pakownia

Urządzenia autonomiczne optymalizują operację kompletacji zamówień. W zautomatyzowanym obiekcie magazynowym nowoczesny system zarządzania magazynem działa w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji (WMS RPSi). Jego zalety to przyspieszenie procesów fulfilment, zwiększenie wydajności i elastyczności usług.

Na rynku logistycznym pojawiły się innowacyjne systemy automatyzacji i robotyki RPSi (Robotic Product Sortation and Identification), które w sposób automatyczny identyfikują i sortują mniejsze produkty oraz przesyłki z zamówieniami e-commerce, opakowane typowo dla sprzedaży internetowej (w koperty z wyściółką bąbelkową, foliopaki, tuby). Roboty zastępujące ręczną kompletację i sortowanie stosują nowoczesne technologie – AI, liniowego sortowania wahadłowego, pack-to-light. Obsługują produkty szybko i wolno rotujące, autonomicznie przetwarzają małe paczki: separują, wybierają, identyfikują, segregują, zbierają i konteneryzują nawet kilka(dziesiąt) tysięcy dziennie i bez interwencji operatora – wykonują nawet do 2400 kompletacji na godzinę. Efektywność obsługi towarów zwiększa się przynajmniej pięciokrotnie. Duże ilości niewielkich pakunków są automatycznie sortowane na małych przestrzeniach i bez interwencji pracowników, za to z dużą dokładnością przetwarzania. Wyniki testów precyzyjności robotów w automatycznych komórkach kompletujących zamówienia dobrze rokują. Opatentowane, unowocześnione moduły identyfikacji optycznej skanerów z systemem łączącym przetwarzanie obrazów 2D i 3D gwarantują szybkość odczytania kodów kreskowych pod dowolnym kątem i bez manipulacji ręcznej, a trwa to milisekundy. System ten zakłada elastyczność – umożliwia dostosowanie się magazynu do zmieniających się objętości i gabarytów opakowań, przez co zarządzanie większymi wolumenami małych paczek jest prostsze.

Automatyczne systemy wykorzystują rozwiązania typu goods-to-person, a właściwie goods-to-robot w formie RPC (robotycznej komórki pobierania), minimalizujące przestoje i będące adekwatne zwłaszcza do produktów małych gabarytów. Precyzyjne pobieranie i pakowanie do wysyłki pojedynczych zamówionych artykułów o różnych kodach SKU odbywa się z jednorodnych lub mieszanych pojemników w stacjach towar-robot z udziałem robotów typu pick and pack (RPP). Pobrane produkty mogą być umieszczone bezpośrednio w opakowaniu wysyłkowym, co ogranicza zaangażowanie człowieka i udział prac manualnych. W sortowaniu większych ładunków wydajnością wykazuje się MRS (mobilne sortowanie robotów), które dynamizuje proces podziału i tworzenia pakietów towarów. Autonomicznie sortuje zamówienia np. w celu dopasowania do załadunku samochodu dostawczego. Celem jest wytyczenie optymalnych tras dostaw do lokalizacji odbioru za pomocą robotów mobilnych. Zintegrowanie systemów pobierania i sortowania robotycznego umożliwia połączenie realizacji małych i dużych zamówień przy minimalnej zależności od siły roboczej.

Inteligentne uzupełnianie zapasów

Zautomatyzowany magazyn koordynuje wiele systemów robotycznych, które są zintegrowane z programami magazynowymi i sprzedażowymi. Wykorzystują sztuczną inteligencję do analiz stanu zatowarowania, tworząc wzorce łańcucha dostaw. Inteligentne roboty do pickingu rozwiązują problemy niedostępności pracowników i niskich mocy operacyjnych magazynu, zwiększają przepustowość uzupełnienia zapasów nawet o 50% i przyspieszają proces dostaw, co znajduje zastosowanie m.in. w sprzedaży omnichannelowej – w przypadku zaopatrzenia sklepów stacjonarnych i w procesie realizacji zamówień złożonych przez klientów indywidualnych.

Innowacje dźwignią e-handlu

Innowacje zapewniają skalowalność operacji magazynowych w zależności od potrzeb i są korzystne również dla klientów końcowych. Wysoka prędkość kompletacji automatycznej pojedynczych sztuk i zrobotyzowane sortowanie paczek przyspieszają realizację zamówienia i mogą obniżyć koszty wysyłki o 20% przy mniejszym nakładzie pracy.

Wielkość sprzedaży e-commerce jest zależna wprost proporcjonalnie od innowacyjności i wydajności systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Zbyt mała powierzchnia i przestarzała infrastruktura magazynu, brak nowoczesnych rozwiązań oraz środków i czasu niezbędnych do ich wdrożenia to problemy ograniczające działalność i rozwój handlu internetowego. Ich rozwiązaniem może być współpraca z innowacyjnym operatorem fulfilment. Zewnętrzny partner profesjonalnie poprowadzi proces zarządzania łańcuchem dostaw i przejmie pełną skalę zadań związanych z przechowywaniem i dystrybucją towarów, wykorzystując inteligentne systemy automatyzacji i robotyki.

Categories Ogólne

CASE STUDY: ALIBABA I ROBOTYZACJA (CZ. II)

Robotyzacja

Na całym świecie trwa dynamiczny wyścig automatyzowania magazynów e-commerce. W Chinach utrzymuje się wielka fala technologizacji logistyki. Szybki rozwój chińskiego rynku sprzedaży internetowej nie byłby możliwy bez wdrażania nowoczesnych technologii. Przykład grupy Alibaba pokazuje, że innowacje to jednocześnie oszczędności – chiński gigant e-handlu skutecznie optymalizuje koszty ostatniej mili.

 

Rozwój handlu internetowego w obecnej sytuacji uwypuklił istniejące problemy magazynowo-dystrybucyjne i wskazał na potrzebę optymalizacji operacji logistycznych. Automatyzacja jest najlepszą metodą redukcji kosztów pracy i skrócenia czasu realizacji zamówień. Chiny automatyzują swoje magazyny, wyprzedzając w tym wyścigu europejskie i amerykańskie firmy – wdrażają technologie robotyczne, które są zdolne do wykonywania zadań magazynowych i dystrybucyjnych realizowanych wcześniej ręcznie.

Podczas corocznego wydarzenia Apsara Cloud 2020 prezes Alibaba Cloud Intelligence Jeff Zhang powiedział, że wymagania konsumenckie dotyczące usług dostawczych wzrosły, na co wpływ miały najnowsze trendy w nowoczesnych zakupach internetowych i obecna sytuacja na Świecie. Przewiduje on, że w najbliższej przyszłości liczba dostaw dziennie w Chinach przekroczy miliard. W 2020 roku było to ok. 200 mln na dzień. Do 1 czerwca 2021 roku liczba dostaw paczek na terenie Chin kontynentalnych przekroczyła granicę 40 miliardów. „Dostawa na ostatniej mili jest najdroższą i najbardziej nieefektywną częścią całego łańcucha logistycznego” – mówił Zhang. Dlatego Alibaba testowała automatyczne rozwiązania, które zoptymalizują logistykę także w jej końcowej fazie.

Roboty na ostatniej mili

Li Cheng, CTO grupy Alibaba, przedstawił robota Xiaomanlv podczas Global Smart Logistics Summit w Hangzhou 10 czerwca 2021 r. „Technologia autonomicznej jazdy staje się podstawową technologią w erze cyfrowej” – napisał w komunikacie prasowym dyrektor ds. technologii w Alibaba.

W czasie przemówienia inaugurującego to wydarzenie prezes i dyrektor generalny Alibaba Daniel Zhang mówił o tym, że obecna sytuacja spowodowała wielkie połączenie e-handlu z logistyką, co poskutkowało inwestycjami w zaawansowane narzędzia cyfrowe, usprawniające dostawę. Alibaba postawiła na roboty logistyczne na ostatnim etapie procesu dostaw.

Robotyzacja ostatniej mili obniża koszty operacyjne. Jeden robot Xiaomanlv może dostarczyć nawet 500 przesyłek dziennie do lokalnej społeczności lub kampusu studenckiego (jednorazowo przewiezie 50 paczek). Wykorzystuje technologię autonomicznej jazdy i sztuczną inteligencję. W nadchodzącym roku Alibaba Group planuje wdrożyć 1000 takich maszyn, aby szybciej i taniej doręczać paczki klientom. Masowa produkcja robotów już się rozpoczęła. Za rozwój tego projektu odpowiadają Akademia DAMO i Cainiao Network.

Potentaci e-commerce jak Alibaba prowadzą własne laboratoria i ośrodki badawcze pracujące m.in. nad technologiami, które mogą usprawnić łańcuch dostaw. W ostatnim roku grupa Alibaba przetestowała bezzałogowe pojazdy dostawcze na 30 chińskich uniwersytetach. Z powodzeniem dostarczały 150 paczek dziennie przy wysokim poziomie satysfakcji klienta (rzędu 98%). Z okazji ubiegłorocznego święta e-zakupów Double 11 (Dnia Singla), przypadającego 11 listopada, w kampusie Zijingang Uniwersytetu Zhejiang Alibaba zapewniła usługę autonomicznych dostaw z użyciem robota dla 30 000 paczek – obsłużyły je 22 pojazdy.

W marcu 2021 Alibaba informowała o wprowadzeniu robotów Xiaomanlv na kolejnych 15 uniwersytetach. Studenci mogą ustawić czas odbioru, aby otrzymać zamówienie prosto do swoich akademików. Półroczna weryfikacja przekonała azjatycki holding do wykorzystania autonomicznych robotów w logistyce e-commerce i połączenia ich z końcowymi terminalami logistycznymi. Akademia DAMO chce zaspokoić potrzeby społeczne i umożliwić robotom przejęcie logistyki końcowej.

Grupa Aliababa wnosi duży wkład w rozwój rynku bezzałogowej robotyki i przyspiesza jej komercjalizację. Nie podała całkowitej liczby już zainstalowanych jednostek, ale podczas Global Logistics Summit 2021 podsumowano, że wdrożenie 100 000 bezzałogowych robotów na chińskich uczelniach było pierwszym zastosowaniem pojazdów autonomicznych na tak dużą skalę. Wysiłki holdingu Alibaba wniesione w dziedzinę robotyki pokazują przyszłość logistyki e-commerce, którą jest automatyzacja i robotyzacja.

Podsumowanie

Chińskie firmy e-commerce automatyzują swoje magazyny i dystrybucję w odpowiedzi na inicjatywy rządowe i rosnące koszty pracy w Chinach. Przykład azjatycki pokazuje, że konsekwentne testowanie i rozwijanie robotyki w obiektach magazynowych jest wymogiem czasów i warunkiem rozwoju sklepów internetowych. Dowodzi także, że potrzeba czasu, by zaimplementować najlepsze technologie i by automatyzacja przyniosła zwrot z inwestycji. Czas i środki finansowe zaoszczędzi outsourcing logistyki – współpraca z operatorem fulfilment, który prowadzi wieloletnie programy pilotażowe i wdrożył już sprawdzone, najlepsze automatyczne rozwiązania w swoim nowoczesnym magazynie.

Categories Ogólne

ROBOT I/LUB MAGAZYNIER? ROBOTY MAGAZYNOWE 2021

Robot magazynowy

Rynek azjatycki i północnoamerykański cechuje najszybciej postępująca robotyzacja przedsiębiorstw, także tych z branży e-commerce. Według portalu Statista światowy rynek automatyki magazynowej przekroczy 30 mld USD do 2026 roku. Inwestycje w nowoczesne osiągnięcia inżynierii takie jak sztuczna inteligencja, technologia autonomicznej jazdy i roboty sprawiają, że maszyny coraz częściej zastępują magazynierów.

 

Elastyczna automatyzacja

Sektor robotyki mobilnej rozwija się dynamicznie, pojawiają się nowe modele urządzeń, które znajdują zastosowanie w nowoczesnych magazynach e-commerce. W 2021 roku zaprezentowano robota Stretch, którego konstrukcja może mylić. Wygląda bowiem dość typowo i nie tak innowacyjnie, jakby można sobie wyobrażać po opisie jego możliwości. Cechuje go przysadzistość, ma postać dużej, czworobocznej platformy na kołach, z masztem z czujnikami i kamerą, zakończonym zginającym się ramieniem robotycznym – podobne modele pojawiały się już wcześniej w branży magazynowej. Mimo to mówi się o nim, że jest przyszłością magazynów. Jego efektywność jest nie do przebicia. Poza tym nie wymaga nowej, stałej infrastruktury ani rekonfiguracji dotychczasowej; porusza się w każdym kierunku i można go wdrożyć w dowolnym miejscu w magazynie już istniejącym. Jest przykładem automatyzacji elastycznej.

Stretch to zoptymalizowana do prac magazynowych wersja wcześniejszych robotów mobilnych, z których jeden był dwunożny, a drugi potrafił skakać. Może pracować zarówno w punkcie dostaw, jak i przy przenośniku taśmowym. Nawiguje – jego system wizyjny oparty na uczeniu maszynowym śledzi oznaczone palety i znajduje odpowiednie pudełka. Dzięki funkcji wykrywania obiektów i kontrolowania siły ruchów jest ostrożny i efektywny przy układaniu i pakowaniu, potrafi odpowiednio położyć i docisnąć opakowania do pozostałych. W zakres obowiązków tej zaawansowanej maszyny wchodzą rozładunek i załadunek pojazdów i kontenerów, segregowanie paczek, depaletyzacja i kompletowanie palet, nawet mieszanych, o różnych SKU – czyli te czynności, które wymagają siły fizycznej, a na dodatek są długotrwałe, żmudne i monotonne, dlatego warto je zautomatyzować i  zoptymalizować.

Robot-magazynier

Zasilanie na baterie umożliwia robotowi przepracowanie standardowej dniówki, bez chwili wytchnienia i przerwy na lunch. Gwarantuje niezakłóconą pracę robota przez 8 godzin, a w opcji z rozszerzonym zakresem trwa ona nawet 16 godzin. Podłączony przewodowo do zasilania nie będzie miał żadnych ograniczeń czasowych.

Robot magazynowy Stretch jest bardzo szybki, przez co maksymalizuje tempo kompletacji zamówień. Jego ramię ma siedem stopni ruchu i duży zasięg. Zakończone jest inteligentnym chwytakiem – głowicą z przyssawkami próżniowymi. Obsługuje szeroką gamę pudełek i opakowań. Jednak to rozwiązanie sprawdza się przede wszystkim w przypadku zamówień paletowych i paczek o tradycyjnych formatach i odpowiednich wymiarach – na tyle dużych, by przyssawki mogły spełnić swoją funkcję. Mniejsze przedmioty lub mające nieregularne kształty i niegładką fakturę nie spełnią tych wymogów i robot nie będzie umiał ich pobrać.

Roboty i przewaga konkurencyjna

Stretch jest tegorocznym flagowym produktem firmy Boston Dynamics. Zasilił uniwersum robotyczne składające się z robotów: czworonożnego (Spot), humanoidalnego (Atlas) i skaczącego (Handle). Czy autonomiczne maszyny wkrótce zastąpią pracę magazyniera? Na pewno będą dla niego dużym wsparciem. Taki robot pracuje w błyskawicznym tempie, gdyż może przenieść lub rozładować aż 800 paczek na godzinę, co jest nieosiągalnym wynikiem dla człowieka. Jeden przenoszony ładunek ma – maksymalnie 23 kg, ale twórcy maszyny zaznaczają, że to waga wystarczająca dla zamówień typowych w e-commerce.

W sprzedaży Stretch pojawi się w 2022 roku. Według ResearchAndMarkets i raportu „Automatyka magazynów – roboty, technologie i rynek rozwiązań 2021–2030” obecnie ponad 80% magazynów nie dysponuje żadnymi rozwiązaniami automatyzacji. Zmechanizowanych jest 15%, a tylko 5% używa zaawansowanych urządzeń i systemów automatycznych. Roboty magazynowe są jednym z nich.

Inteligentny magazyn fulfilment

Korzystać z oferty operatora logistycznego, który znajduje się w tej grupie najbardziej innowacyjnych magazynów, oznacza rozwijać swój biznes e-commerce. Wybór i wypracowanie najbardziej satysfakcjonujących rozwiązań to czasochłonny proces, można jednak czerpać z gotowych systemów automatycznych. Operator fulfilment dostosowuje rozwiązania technologiczne do aktualnych potrzeb biznesowych i wykonywanych operacji magazynowych. Każda z nich ma swoją specyfikę i nie ma uniwersalnego rodzaju zautomatyzowanej technologii, która sprawdziłaby się w każdym przypadku, mimo że roboty mają różnorodne zastosowania.

Zespół operatora fulfilment wybiera te opcje automatyzacji, które optymalizują działalność magazynową i dają najwięcej korzyści: zwiększają wydajność magazynu, minimalizują koszty, są niezawodne, maksymalnie skracają czas realizacji procesów i zamówień oraz odciążają pracowników, pozwalając się skupić na kliencie e-commerce. Bierze pod uwagę czynnik ludzki i ergonomię – dzięki robotom operacje magazynowe są wydajniejsze, często także bezpieczniejsze dla ludzi. Buduje w ten sposób magazyn inteligentny definiowany jako grupę systemów w pełni zintegrowanych, współpracujących i reagujących w czasie rzeczywistym na zmienne warunki i wymagania w zakresie przechowywania i zarządzania zapasami, kompletacji zamówień, dostaw i potrzeb klientów.

Categories Ogólne

CASE STUDY: ALIBABA I AUTOMATYZACJA (CZ.I)

Automatyzacja magazynowa

Rynek e-commerce w Chinach to dziś 42% globalnej sprzedaży internetowej. Jest uważany za najbardziej nowoczesny na świecie, choć jeszcze 10 lat temu było zupełnie inaczej. Cechuje go olbrzymia konkurencja i innowacyjność. Chińscy e-sprzedawcy wiedzą, że tylko najnowsze technologie dają szansę na sukces w e-handlu. Osiągnęła go firma Alibaba. Jak pomogło jej w tym inwestowanie w automatyzację logistyki?

 

Logistyka w e-commerce najważniejsza

W 2011 roku Alibaba Group zaplanowała szeroko zakrojone inwestycje w logistykę  w Chinach, aby pomóc firmom e-commerce sprostać wyzwaniom rosnącej konsumpcji krajowej. Budowa sieci magazynów miała służyć stworzeniu zintegrowanej platformy logistycznej. Holding mobilizował partnerów do inwestycji, licząc, że ich wkład w rozwój chińskiej logistyki wyniesie ponad 15 mld USD. Jack Ma, ówczesny prezes i dyrektor generalny grupy Alibaba, miał plan, by w ciągu 10 lat każdy, kto złoży zamówienie online z dowolnego miejsca w Chinach, otrzymał swoje towary w czasie ośmiu godzin. To pozwoliłoby na wirtualną urbanizację każdej wioski w kraju. Żeby osiągnąć ten cel, Alibaba zamierzała stworzyć w Państwie Środka nowoczesną sieć logistyczną na miarę XXI wieku.

Strategia logistyczna firmy składała się z czterech części. W pierwszym etapie Taobao, jedna z największych witryn handlu detalicznego w Chinach, miała pomóc sprzedawcom w zarządzaniu zapasami i stworzyć partnerską sieć logistyczną, koncentrując się na dostarczaniu odpowiednich usług o wartości dodanej zgodnie z potrzebami branży. Drugi etap polegał na zbudowaniu zintegrowanej platformy logistycznej, gromadzącej przedstawicieli różnych usług, od magazynowych po dostawcze. Trzeci etap to inwestycje w utworzenie ogólnokrajowej sieci magazynów w Chinach, która usunęłaby wąskie gardło, problematyczne dla branży logistycznej. Czwartym etapem miało być zaoferowanie małym chińskim eksporterom wsparcia w postaci obsługi magazynowej i dystrybucyjnej, jak w modelu fulfilment. Korzystanie z obiektów magazynowych miało być usługą dostępną dla wszystkich partnerów – z branży logistycznej, dla sprzedawców Taobao i niezależnych stron internetowych typu B2C.

Poza tworzeniem sieci magazynów Alibaba Group planowała inwestycje technologiczne przyspieszające rozwój i wspierające partnerów na drodze wzrostu ich e-biznesów.

Robotyzacja logistyki

Od kilku lat rząd chiński inicjuje wdrażanie i rozwój robotów w gospodarce. Rządowy strategiczny program „Made in China 2025” miał na celu zwiększenie gęstości robotów (zdefiniowanej jako liczba robotów na 100 pracowników) do 1,5, w porównaniu z poziomem 0,36 z 2015 r. W 2021 roku średnia globalna gęstość w branży produkcyjnej wyniosła 1,13. Według rocznika statystycznego „World Robotics” IFR Chiny przeskoczyły swoje założenia sprzed kilku lat – gęstość robotów kształtuje się na poziomie 1,87 na 100 pracowników. Dotyczy to głównie przemysłu wytwórczego, jednak najbardziej innowacyjni operatorzy w branży logistycznej i e-commerce wiedzą, że bez automatyzacji rozwój firmy zajmującej się e-handlem jest niemożliwy, dlatego adaptują różne sprawdzone rozwiązania technologiczne do logistyki.

Chiński gigant e-commerce Alibaba jeszcze w 2017 roku był na wczesnym etapie automatyzacji. Wdrażał wówczas roboty działające podobnie do urządzeń Kiva. Te w przybliżeniu podwoiły liczbę opakowań, które mogą być przetwarzane przez taką samą liczbę pracowników. Tym samym wzrosła ilość realizowanych zamówień i skróceniu uległ czas ich przygotowywania. Na początku jedynie kilka magazynów dysponowało zautomatyzowanymi flotami, a Alibaba mocno się zaangażowała w finansowanie badań i rozwoju robotyki. W latach 2017-2022 planowała zainwestować w to 15 mld USD. Inwestowała także w firmy produkujące roboty analogiczne do Kiva, chcąc zachować swoją przewagę technologiczną na rynku.

Eksperymenty firmy Alibaba z automatyzacją i własnymi robotami pokazują, że podąża ona drogą innych internetowych olbrzymów, m.in. Google. Szczególnie w czasie pików sprzedażowych (jak np. w Dzień Singla – 11 listopada, który jest największym festiwalem e-zakupów i rabatów w Chinach, przewyższającym Black Friday i Cyber Monday łącznie) w grupie Alibaba uwidacznia się stosowanie najnowocześniejszej sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Wynika ona z konieczności – liczba dostępnych produktów, które mogą zostać zamówione albo przeniesione w magazynie, jest tak ogromna, że uniemożliwiłaby pracownikom sprostanie temu zadaniu – wykonanie tych procesów ręcznie byłoby niewykonalne.

Automatyzacja Alibaby jest częścią nacisku władz Chin na wdrażanie AI w różnych gałęziach gospodarki. Grupa Alibaba inwestuje w wiele chińskich firm internetowych, wspierając liczne e-aplikacje, usługi w chmurze i rozwój sztucznej inteligencji. W 2020 roku ogłosiła projekt rozwoju autonomicznych pojazdów we współpracy z logistyczną spółką zależną Cainiao Network, co było kolejnym etapem rozwoju technologicznego.

Categories Ogólne

TECHNOLOGIA WEARABLE I NOWOCZESNY MAGAZYN E-COMMERCE

Nowoczesny magazyn e-commerce

Zgodnie z raportem Markets and Markets „Wearable Technology Market by Product, Type, Application and Geography – Global Forecast to 2026″ szacuje się, że rynek technologii ubieralnych dla segmentu przemysłowego i korporacyjnego wzrośnie w latach 2021-2026 o 22,5%. Wzrost ten generuje rosnący popyt na skanery i inne urządzenia wearable w branży magazynowej i logistycznej.

 

Rozwój sztucznej inteligencji sprawia, że technologie głosowe i ubieralne stają się coraz bardziej zintegrowane z systemem zarządzania magazynem, robotami mobilnymi i komfortem człowieka. Zmieniają oblicze intralogistyki. Przy zaawansowanej technologii kompletacji głosowej wykorzystuje się rozszerzoną rzeczywistość. Te innowacyjne rozwiązania maksymalizują stopień precyzji procesów w magazynie, zwłaszcza pickingu tysięcy produktów SKU różnych marek i klientów fulfilment podczas szczytów sprzedażowych.

Inteligentna kompletacja

Technologie AR do noszenia, w formie okularów albo gogli do skanowania, umożliwiają pracownikom magazynowym interakcję z tym, co widzą, za pomocą poleceń głosowych. Łączą wiele zadań: są kompatybilne z oprogramowaniem magazynowym, odczytują kody kreskowe, odbierają i wysyłają informacje i zdjęcia opatrzone komentarzami lub notatkami do bazy danych, mają opcję wizualnych podpowiedzi i potwierdzenia, wykorzystują Internet Rzeczy, uczą się maszynowo. Pracownicy mogą tworzyć dokumentację fotograficzną stanu produktów magazynowanych i wysyłanych klientom, a także punkty danych na cyfrowej mapie magazynu.

Te wszystkie funkcje dostępne są bezdotykowo – brak konieczności użycia rąk poprawia wydajność i wielozadaniowość, a także skraca czas procesów. Dzięki technologiom typu wearable wyeliminowano problem codziennego, bezproduktywnego pokonywania długich tras przez personel magazynowy, a także ograniczono liczbę wydruków, ilość zużytego papieru i ręczną rejestrację danych.

Innowacje wspomagające wzrok, takie jak wyświetlacze typu head-up z rozszerzoną rzeczywistością, znajdują zastosowanie w procesach magazynowych wykorzystujących zaawansowany układ przestrzenny. Technologia wearable wizualizuje układ magazynu i steruje autonomicznymi robotami mobilnymi poprzez uruchamianie przepływów pracy AMR na podstawie przypisanych do nich kodów kreskowych albo poprzez polecenia głosowe.

Rękawica do skanowania smart-picking zawiera inteligentny skaner umiejscowiony na nadgarstku. Można go sparować z zestawem słuchawkowym AR, okularami lub innym inteligentnym urządzeniem, które wyświetla w czasie rzeczywistym informacje o miejscach przechowywania, identyfikatorach produktów i stanach magazynowych. Taki komplet jest zintegrowany z systemem zarządzania magazynem WMS oraz narzędziami cyfrowymi i jego zastosowanie generuje znaczące wartości dla funkcjonowania magazynu: rzędu 10% wzrostu w zakresie wydajności (przez oszczędność średnio 6 sekund na wybór produktu) i 75% w postaci redukcji błędów (na milion pobrań) w stosunku do skanerów ręcznych.

Technologia ubieralna z AR stosowana w nowoczesnych magazynach redukuje kosztowne procesy ręczne, ale i optymalizuje paletyzację, pokazując najbardziej skuteczny i bezpieczny sposób układania towarów, chroniąc lżejsze produkty przed zniszczeniem w transporcie. Dzięki zmapowaniu obiektu nawiguje ruchami użytkownika po wewnętrznych trasach nawigacyjnych w magazynie, opracowanych do produktu w zleceniu pobrania, przez co redukuje marnotrawstwo czasu w procesie komisjonowania. Pokazuje zdjęcie przedmiotu, skanuje kod kreskowy w celu weryfikacji i prezentuje dalsze instrukcje. Oferuje wartość dodaną do usług logistycznych i powoduje wzrost wydajności w kompletacji o 25%.

Technologia wearable i obecna sytuacja

Oryginalne, podstawowe funkcje urządzeń do noszenia, czyli ergonomia kompletacji i redukcja urazów personelu, zostały wzbogacone o aktualizacje w formie alertów dystansu społecznego i pomiarów parametrów BHP, które czynią pracę w magazynie bezpieczną na różnych obszarach.

Podczas obecnej sytuacji na świecie urządzenia do noszenia na ciele pomagają operatorom logistyki spełnić zmieniające się wymogi dotyczące bezpieczeństwa pracowników i obłożenia budynków – zmniejszają częstotliwość i czas trwania bliskich kontaktów oraz usprawniają monitoring kontaktów w magazynie. Technologia ta pozwala tak zaprojektować procesy kontaktów, aby zmniejszyć potencjalne zagrożenie i utrzymać dystans społeczny. Wearables zwiększają dokładność procesu badania kontaktów, cyfryzują go za pomocą obiektywnych danych, co ma znaczenie np. w przypadku zmniejszonej obsady. Operator logistyczny dzięki technologii wearable zapewnia pracownikom bezpieczeństwo przy jednoczesnym zagwarantowaniu ciągłości biznesowej.

Categories Ogólne

DRONY W E-COMMERCE, CZYLI ULTRAKRÓTKI CZAS DOSTAWY

Drony kurierskie

Nowoczesną opcją automatyzacji magazynu są bezzałogowe statki powietrzne. Najwięksi gracze na rynku e-commerce pracują nad integracją dronów w swoich łańcuchach dostaw. Raport Markets And Markets szacuje, że do 2030 r. rynek dostaw paczek za pośrednictwem dronów osiągnie wartość 39 mld dolarów.

 

Odkąd Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zatwierdza komercyjne wykorzystanie dronów, które mogą latać nocą, nad tłumem i poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS), programy pilotażowe i testy dostaw z udziałem dronów przyspieszyły. Detaliści e-commerce badają możliwości dronów w logistyce, by budować przewagę nad konkurencją. Firma Gartner przewiduje, że do 2026 roku liczba dronów dostarczających zamówienia detaliczne wzrośnie z 20000 obecnie do ponad miliona.

Autonomiczne drony w logistyce ostatniej mili

UAV, czyli pojazdy bezzałogowe, wykorzystywane są jako inteligentni kurierzy dostarczający niewielkie ładunki na krótkie odległości. Przeprowadzano już próby dostaw drogą powietrzną napojów podczas festiwali muzycznych w RPA czy pizzy firmy Dominos. Na transport artykułów spożywczych za pośrednictwem dronów postawiła także sieć sklepów spożywczych Kroger, która aktualnie testuje to rozwiązanie technologiczne w Centerville w Ohio. Produkty trafiają pod drzwi konsumentów w ciągu 15 minut.

Technologia dronów gwarantuje maksymalną elastyczność. Wykorzystuje nie tylko adres klienta, ale lokalizację telefonu i z dokładnością do 1m² dostarcza zamówienia, co oznacza jeszcze większą wygodę dla użytkownika. Transport każdorazowo pojedynczej paczki umożliwia dynamiczną korektę planu i miejsca dostawy.

Jednym z najnowszych pomysłów jest dostarczanie towarów nie do domu klienta, ale do punktów infrastruktury transportu publicznego jak np. przystanek autobusowy, co pozwoliłoby rozwiązać kwestię ograniczonej żywotności baterii drona. Korzystając ze środka publicznego w części podróży, czyli poruszając się autobusem jadącym wzdłuż wyznaczonej trasy autobusowej, pokrywającej się z trasą doręczenia zamówienia, UAV zaoszczędziłby energię i minimalizowałoby koszty. Autobus dostarczyłby drona z paczką na przystanek w obszarze bliższym miejscu docelowemu, stamtąd kolejne drony transportowałyby zamówienie do adresata. Przystanek autobusowy pełniłby rolę terminalu przeładunkowego. eBay w marcu złożył wniosek w USPTO o udzielenie patentu na ten wynalazek. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury obniżyłoby koszty konfiguracji dostawy dronem i umożliwiłoby ich masową adaptację.

Pozytywny odbiór społeczny

Już w badaniu Walker Sands Communications w 2015 roku wykazano, że ¾ konsumentów było gotowych zapłacić dodatkowo za szybszą dostawę dronem. Co więcej, 2/3 ankietowanych Amerykanów wyraziło przekonanie i oczekiwanie, że taka forma dostawy stanie się standardem dla zakupów internetowych w najbliższych pięciu latach. Najbardziej byli otwarci na transport drogą powietrzną książek (74%) i odzieży (73%). 79% respondentów stwierdziło, że dostawa dronem do ich domu w ciągu godziny od złożenia zamówienia zwiększyłaby prawdopodobieństwo zakupów u sprzedawcy.

Wyniki prezentowane przez Virginia Tech Mid-Atlantic Aviation Partnership (MAAP), dotyczące projektu Wing prowadzonego przez Google pokazują, że 87& respondentów wyraża aprobatę dla koncepcji dronów w logistyce e-handlu. 56% stwierdziło, że ich opinia na temat tej formy dostawy poprawiła się w trakcie pandemii. W Australii korzystanie z usługi dostarczania towarów dronami wzrosło pięciokrotnie w pierwszym kwartale 2021 w porównaniu do 2020.

Drony w praktyce logistycznej

Przewiduje się, że drony staną się alternatywą dla firm kurierskich, gdyż są szybkie, tanie i nie wymagają obsługi, dlatego rozwiązałyby problemy logistyki ostatniej mili w sposób responsywny, przyjazny środowisku, wydajny i ekonomiczny. UAV pozwalają firmom logistycznym realizować usługi premium – np. błyskawicznych dostaw towarów, co podnosi zaangażowanie klientów i ich pozytywne doświadczenie po e-zakupach. Operator logistyczny może kwalifikować zamówienia do dostawy dronem w sposób zautomatyzowany, a także opracować oferty produktów w różnych pakietach w ramach limitów wagi i gabarytów do transportu powietrznego. Kliknięcie takiej opcji dostawy spowoduje uruchomienie w magazynie procedury realizacji zamówienia z wykorzystaniem drona. Specjalistyczne oprogramowanie monitoruje pogodę, ruch lotniczy, inne pojazdy i przeszkody na trasie; każdy transport nadzorowany jest całodobowo i całorocznie przez centrum kontroli.

By sprostać coraz większym wymaganiom klientów i osiągnięciom konkurencji w e-commerce, trzeba postawić na inteligentną automatyzację w magazynie. Złożoność, kosztowność oraz konieczność serwisowania i aktualizacji innowacyjnych technologii to część trudności, którym trudno sprostać samodzielnie rozwijającemu się sklepowi internetowemu. Zlecenie obsługi procesów logistycznych technologicznie zaawansowanemu operatorowi fulfilment otworzy dostęp do zaimplementowanych już przez niego, najnowocześniejszych i najszybszych rozwiązań nowej generacji dostaw dla klientów internetowych.

Categories Ogólne

Case study: ASOS – automatyzacja i elastyczny fulfilment

Tablet i nowoczesny magazyn

Modowa marka ASOS wprowadza nowy model elastycznej realizacji zamówień internetowych. Jego główną zasadą będzie realizowanie zamówień e-klientów z zasobów globalnych, czyli z dowolnego centrum dystrybucyjnego na świecie. Nie byłoby to możliwe bez automatyzacji magazynów.

 

Elastyczność

Nawet jeśli w magazynie ASOS o lokalizacji najbliższej klientowi wystąpi brak danego towaru, zamówienie zrealizuje inny punkt w globalnej sieci tej firmy – np. klient amerykański może otrzymać przesyłkę z produktem z Atlanty, Wielkiej Brytanii lub z Niemiec.

Wcześniej klienci ASOS byli przypisywani terytorialnie do centrów dystrybucyjnych. Witryna regionu pokazywała, że dany towar jest niedostępny, gdy w wyznaczonym magazynie system odnotował jego brak. Po wdrożeniu nowej strategii elastyczności logistycznej marka zapewni wszystkim e-kupującym dostęp do pełnych zasobów magazynowych.

Droga do automatyzacji

ASOS przeszedł wielką transformację. Jeszcze zanim w pełni zautomatyzował magazyny, postawił na outsourcing usług logistycznych. W 2014 roku rozpoczął współpracę z zewnętrznym partnerem logistyki, który pomógł w rozwoju biznesu. Wtedy produkty ASOS przechowywano w niewielkim obiekcie magazynowym współdzielonym z innymi markami. Dziś ogromne centrum logistyczne ASOS jest wyposażone w najnowocześniejszą technologię magazynową, m.in. w pełni zautomatyzowane przetwarzanie przychodzące, składowanie i pobieranie (OSR), dynamiczny bufor, stacje towar do osoby i wprowadzające, sortowniki kieszonkowe i paczek, rozbudowaną sieć przenośników.

Tylko wydajna technologia magazynowa jest w stanie obsłużyć od 2500 do 7000 nowych produktów tygodniowo, które magazynuje ASOS. Koncentracja na usprawnieniu logistyki i automatyzacji technologii magazynowej pozwoliła rozwinąć się marce z lokalnej, brytyjskiej w znaną na całym świecie – automatyzacja procesów i innowacje logistyczne stały się wyróżnikiem brandu, motorem międzynarodowej ekspansji, a także źródłem spadku kosztów magazynowania.

Magazyn a finanse przedsiębiorstwa

W ostatnich latach ASOS musiał się zmierzyć z kilkoma poważnymi zakłóceniami operacyjnymi. W 2019r. system poprawnie nie rejestrował przychodzących zapasów i występowały problemy z dostępnością towaru dla e-klientów. To skutkowało zaległościami i miało wpływ na zwroty, co w efekcie ograniczyło dostępne dla klientów zapasy. Występowały ponadto błędy w kompletacji, nie wszystkie pozycje uwzględniano w zamówieniach, a to prowadziło do ich anulowania. Genezy awarii należałoby szukać prawdopodobnie w złej implementacji procesu automatyzowania magazynów. ASOS i dostawca rozwiązania technologicznego przez parę miesięcy pracowali nad skorygowaniem błędów, co skutkowało dodatkowymi kosztami niewydolnych magazynów i poprawek technicznych. Spadła nie tylko rentowność, ale i sama sprzedaż oraz marże o ok. 250 punktów bazowych. Obniżki cen miały zatrzymać i odzyskać rozczarowanych konsumentów.

Błędy w oprogramowaniu do zarządzania i kontroli magazynów kosztowały firmę ok. 30 mln USD, co jest dowodem na to, że nieprawidłowe działanie magazynu uderza bezpośrednio w finanse przedsiębiorstwa. W wyniku magazynowych zawirowań spadły również notowania spółki na londyńskiej giełdzie.

Po paru miesiącach kolejne trudności przyniosła sytuacja na całym świecie. Czas realizacji zamówień znacznie się wydłużył ze względu na wprowadzone zmiany związane m.in. z dystansem społecznym. Etapy realizacji zamówień, w których pracownicy magazynowi musieli pracować razem, uległy prolongacie. Sytuacja ukierunkowała markę odzieżową na zwiększanie zdolności przeładunkowej i zakończenie konwersji automatyzacji w magazynach.

Fulfilment i automatyzacja

Gruntowna transformacja magazynów w nowoczesne obiekty zautomatyzowane ma na celu przyspieszanie obsługi logistycznej. Marka ASOS wyszła z kryzysu magazynowego zwycięsko. W 2020r. światowa sprzedaż wzrosła o 19%, a zysk brutto o 329%, osiągając rezultat 142,1 mln GBP. Wzrost zysków uzyskano dzięki optymalizacji kosztów i osiągnięciu mniejszej liczby zwrotów. W ostatnim czasie przybyło marce 3 miliony nowych klientów.

Przykład ASOS pokazuje, że wdrożenie i utrzymanie automatyzacji magazynu łączy się z prawdopodobieństwem awaryjności oraz jest kosztowne i trudne do przeprowadzenia samodzielnie. Skala ewentualnych zakłóceń i złożoność problemów mogą być duże, jednak automatyzacja to konieczność i budowanie przewagi konkurencyjnej. Przestojów automatyzacji magazynów można uniknąć. Współpraca z operatorem fulfilment jest sposobem na to, by korzystać z atutów automatyzacji magazynu e-commerce i nie obciążać e-sklepu problemami związanymi z implementacją, serwisem, modernizacją. Dostawca usług fulfilment, który z sukcesem zaimplementował rozwiązania automatyczne w swoim magazynie i wdraża innowacje w infrastrukturę logistyczną, jest w stanie bezproblemowo obsłużyć szybką krzywą wzrostu w e-commerce. Pełna moc operacyjna innowacyjnego magazynu znacząco skraca czas wysyłki, umożliwiając dostawę tego samego dnia lub kolejnego dnia roboczego.

Categories Ogólne

MAGAZYN INTELIGENTNY, CZYLI AUTOMATYCZNY I AUTONOMICZNY

Nowoczesne dostarczanie towarow

Raport LogisticsIQ przewiduje, że globalny rynek automatyki magazynowej osiągnie wartość 30 mld USD do 2026 roku, przy czym rynek AGV i AMR wyniesie 13,2 mld USD. Udział urządzeń AMR ma wzrosnąć o 45% między 2020 a 2026, co obrazuje, jakim są one atrakcyjnym i przyszłościowym rozwiązaniem, zwłaszcza w odniesieniu do pojazdów AGV. Wiodącym trendem w organizacji innowacyjnych magazynów jest przechodzenie od rozwiązań automatycznych do autonomicznych, do hiperautomatyzacji.

 

Wyposażone w kluczowe technologie nawigacyjne, m.in. w LIDAR, kamery wizyjne, fuzje czujników, roboty mobilne gwarantują wyższe wskaźniki elastyczności, dokładności i bezpieczeństwa operacji magazynowych dla e-commerce. Brytyjski ośrodek badań Interact Analysis raportuje, że rynek robotów mobilnych odnotuje wzrost do 7 mld USD w roku 2022. W raporcie IFR opublikowanym pod koniec 2019 r. szacowano, że w światowym przemyśle w 2022 r. zaangażowanych będzie blisko 4 miliony sztuk robotów, w tym urządzeń autonomicznych.

Autonomiczne roboty mobilne AMR określa się nowym symbolem kolejnej rewolucji przemysłowej. To unowocześnieni następcy zautomatyzowanych pojazdów AGV, w pełni autonomiczni i poruszający się w oparciu o naturalne elementy obszaru magazynowego. Roboty klasy AMR mapują teren i tworzą wirtualne mapy, uaktualniając je według bieżących potrzeb, przez co samodzielnie lokalizują w przestrzeni magazynu miejsca docelowe, bez znaczników w podłożu czy oznakowania terenu kodami QR, czego potrzebują samojezdne wózki AGV. Głębokie uczenie maszynowe i AI otwierają robotom AMR drogę do podejmowania decyzji niezależnie. Wyposażone w systemy zabezpieczeń (np. skanery laserowe, sensory, systemy wizyjne wykrywające obiekty w obszarze pracy robota) poruszają się selektywnie, omijają przeszkodę statyczną i dynamiczną, unikają kolizji z przedmiotami, maszynami czy personelem. W zakresie bezpieczeństwa górują nad innymi rozwiązaniami magazynowymi np. nad wózkami widłowymi, których ruch jest mniej przewidywalny, bo zależny od decyzji operatora sterującego.

Pojazdy AMR z funkcją „Follow me” działają inteligentnie dzięki algorytmom przetwarzającym w sieciach neuronowych dane o obiektach, dzięki czemu roboty je rozpoznają i podejmują określoną akcję, konieczną do realizacji zadania. Omijanie przeszkód odbywa się dzięki pomiarom przestrzeni na drodze przejazdu. W ten sposób autonomiczne roboty eliminują sytuacje zagrożenia, zablokowania trasy i rozwiązują problem wąskich gardeł w magazynie. Algorytmy AI decydują o pozycji, rodzaju ruchu i trasie pojazdu. Dzięki nim robot AMR sam wybiera najlepszą drogę w odniesieniu do celu zaprogramowanego i rozwiązuje dylematy intralogistyczne.

Roboty AMR w branży logistycznej skracają ścieżki przetwarzania zamówień, transportują towary pomiędzy regałami w magazynie, prowadzą picking strefowy, kompletują zamówienia o regularnych i nieregularnych kształtach, a nawet przeprowadzają inwentaryzację. Maszyny autonomiczne ściśle kooperują z personelem magazynu – są nawet w stanie rozpoznać oddelegowanego do danego zadania pracownika. Przeładunek asortymentu detalicznego może przebiegać z wykorzystaniem robota ramieniowego do zdjęcia towaru czy robota z systemem unoszenia ładunku do punktu odkładczego. Działania te mogą wspierać przenośniki napędzane, rolkowe, podajniki grawitacyjne. Faza nauki, czyli wdrożenia (np. ramienia robota) polega na sterowaniu maszyną przez człowieka, by ta mogła zapamiętać niezbędne ruchy. Aplikacje robotów AMR mają poziom precyzji zawężony do ok. +/- 2 mm, przez co wymiana towarów w detalu jest niezwykle dokładna. Jeśli robot jest wyposażony w koła omnikierunkowe, jego manewrowość jest wysoka i może szybko zmieniać kierunek jazdy, przemieszczając się między skrajnymi punktami w magazynie, co jest korzystne zwłaszcza w ograniczonej przestrzeni.

Automatyzacja magazynu otwiera nowe możliwości kompletacji zamówień w e-commerce fulfilment. Oznacza modernizację i usprawnienie operacji logistycznych. Zarządzanie systemem robotycznym w porównaniu z ręczną obsługą daje wiele korzyści. Robotyzacja magazynu rozwiązuje kwestie niedoborów i rotacji pracowników, co jest szczególnie cenne w obecnych czasach. Pojazdy AMR przejmują operacje powtarzalne i uciążliwe, natomiast pracownicy mogą być relokowani do innych obszarów tworzenia wartości dodanej i zająć się zadaniami wymagającymi kreatywności. Zautomatyzowane systemy oznaczają więcej miejsca i spójność w hali magazynowej, ułatwiają spełnienie wymogów dotyczących dystansu społecznego i dają poczucie bezpieczeństwa dzięki bezdotykowej obsłudze urządzeń.

Implementacja innowacyjnych rozwiązań przeprowadzona przez operatora fulfilment pozwala mniejszym i średnim firmom e-commerce korzystać z ekonomicznych uroków automatyzacji procesów magazynowo-dystrybucyjnych i konkurować z dużymi graczami na e-rynku. Współpraca fulfilment oznacza wzrost dostępności automatyzacji dla tych podmiotów, które samodzielnie ze względów finansowych, organizacyjnych nie byłyby w stanie wdrożyć takich kosztownych innowacji.