Categories Ogólne

DRONY I AUTOMATYZACJA INWENTARYZACJI MAGAZYNOWEJ

Inwentaryzacja stanów magazynowych przeprowadzona automatycznie oraz o 90% szybciej i o 70% taniej? To możliwe dzięki implementacji dronów, które mają ogromną przewagę nad ręcznymi metodami inwentaryzacyjnymi. Innowacyjne rozwiązania technologiczne w logistyce są podstawą inteligentnego i automatycznego magazynu.

 

Według raportu Markets And Markets pt. „Drone Transportation and Logistics – Global Market Trajectory & Analytics” światowy rynek dronów logistycznych i transportowych osiągnie wartość 45,5 mld USD do 2027 roku, odnotowując znaczny wzrost (z 12 mld USD w 2020 roku). Ponad 70% będzie dotyczyć segmentu komercyjnego bezzałogowych statków powietrznych (w tym logistycznego). Pojawienie się autonomicznych dronów magazynowych powoduje przeobrażenie intralogistyki.

Technologia UAV w nowoczesnym magazynie e-commerce znajduje zastosowanie w przeprowadzaniu inwentaryzacji. Autonomiczne skanowanie inwentarza z powietrza w systemie Logistyki 4.0 poza szybkością procesu ma liczne zalety, do których zalicza się m.in. oszczędność czasu i kosztów pracy. Jest zintegrowane z systemem WMS magazynu i pomaga zarządzać zapasami, eliminując rozbieżności pojawiające się w liczeniu ręcznym, zwiększa wydajność magazynu i ogranicza zagrożenia BHP na stanowiskach pracy (na wysokości i w pobliżu maszyn), co skutkuje większą dbałością o bezpieczeństwo pracowników i zwiększeniem ich produktywności.

Drony zapewniają dostęp do wysokich i trudno dostępnych miejsc, eliminując konieczność kosztu podnośników czy oddelegowania pracowników wyposażonych w skanery ręczne, oraz sporządzają fotograficzne i filmowe dokumenty-dowody inwentaryzacji, umożliwiają utworzenie ortofotomapy magazynu, a także wykonywanie czynności w czasie rzeczywistym jak walidacja stanów magazynowych, weryfikacja pustych lokalizacji, pojemników i wykrywanie błędów odkładania. Korzystanie z dronów w intralogistyce ma pozytywne przełożenie na operacje magazynowe – skutkuje poprawą kontroli zapasów, wydajności i produktywności odkładania, kompletacji oraz przejrzystości i dokładności ścieżek audytu. To umożliwia realizację natychmiastowości i elastyczności dla klientów e-commerce i przyspiesza zwrot z inwestycji w drony inwentaryzacyjne.

Drony w pomieszczeniach zamkniętych typu magazyny nie podlegają ograniczeniom formalno-prawnym jak samoloty bezzałogowe wykonujące loty outdoorowe. Czy magazyn musi być odpowiednio zaadaptowany do kursowania dronów? Drony inwentaryzacyjne dostosowują się do różnych form przechowywania (skrzynek/palet), kodów kreskowych i QR, etykiet RFID. Skanowanie odbywa się autonomicznie według zaplanowanych tras.

Jeden sposób wykorzystania dronów w magazynie wymaga metamorfozy infrastruktury magazynowej w postaci strategicznego rozmieszczenia znaczników lub tworzenia punktów dostępowych Wi-Fi do nawigacji dronów.

Inne, nowoczesne rozwiązanie inwentaryzacyjne bazuje na zestawie, który składa się z drona wyposażonego w czujniki do skanowania kodów, robota naziemnego do autonomicznej nawigacji i oprogramowania bazującego na algorytmach AI, gromadzącego, przetwarzającego i wykorzystującego dane m.in. w technikach uczenia maszynowego. Taki zestaw umożliwia precyzyjną lokalizację i w pełni zautomatyzowane rejestrowanie wszystkich palet w magazynie. Robot jest zaprogramowany – ma zmapowany magazyn (digitalną reprezentację powierzchni podłogi, pozycji korytarzy, wymiarów regałów, lokalizacji pojemników itp.), czyli ma dostęp do cyfrowego bliźniaka obiektu.

Dotychczas drony w środowisku magazynowym napotykały ograniczenia w postaci wytrzymałości i bezpieczeństwa lotu (ruchome przeszkody, niski sufit, zajęta przestrzeń, krótka żywotność baterii i konieczność ładowania) oraz braku dostępu do GPS lub jego słabego sygnału, jednak połączenie drona z pojazdem robotycznym skutecznie eliminuje te bariery i nie wymaga modyfikacji fizycznego układu magazynu. Podczas jednej misji system dron+robot może zeskanować 2000 lokalizacji bez interwencji człowieka; na godzinę skanuje ponad 400 lokalizacji. Wymagana jest do tego odpowiednia jakość i położenie etykiet z kodami kreskowymi – nie mogą być podarte ani wyblakłe, muszą być skierowane w stronę drona i ulokowane na jednej głębokości. Inwentaryzacja może się odbywać zarówno w środowisku oświetlonym, jak i przebiegać w nocy, podczas przestoju magazynu, dzięki czemu nie zakłóca jego pracy.

Programy pilotażowe z tysiącami autonomicznych lotów i dziesiątkami tysięcy skanów na koncie wykazują, że dane inwentaryzacyjne zebrane przy udziale dronów są praktycznie bezbłędne. Dlatego uważa się je za dobre narzędzia wspomagające pracę magazynu.

Tempo innowacji w logistyce e-commerce jest niesłychanie szybkie. Operator fulfilment dostarcza klientom rozwiązania magazynowe zaawansowane technologicznie, których zastosowanie jest uzasadnione biznesowo. Automatyzacja procesu inwentaryzacji ma nieograniczony potencjał poprawy codziennego funkcjonowania magazynu i działań fulfilment. Jest korzystna dla partnerów biznesowych, którzy mają wgląd w stany magazynowe i w wyniki inwentaryzacji w czasie rzeczywistym.

Categories Ogólne

CASE STUDY: VARNER AS I AUTOMATYZACJA MAGAZYNU WEDŁUG PROJEKTU

Jedno z najbardziej zautomatyzowanych i elastycznych wielokanałowych centrów dystrybucyjnych na świecie funkcjonuje w Szwecji. Ma niemal 47 000 m2 powierzchni i ogromną pojemność magazynową. Obiekt Varner AS obsługuje 11 unikalnych brandów o różnych strategiach rynkowych i planach rozwoju e-commerce. Nie byłoby to możliwe bez automatyzacji magazynu i wdrożenia nowoczesnych, zrobotyzowanych rozwiązań logistycznych.

Varner AS to rodzinna firma z Norwegii, skoncentrowana na kliencie i innowacyjnym rozwoju biznesu. Frank Varner założył pierwszy sklep w Oslo w 1962 roku. Z niewielkiego detalisty modowego przekształcił markę w dużą sieć handlową, popularną w Skandynawii. Dziś Varner zatrudnia blisko 11 tys. pracowników i posiada 1400 sklepów w siedmiu krajach. Jest właścicielem takich marek odzieżowych jak Cubus, Dressmann, Dressmann XL, Big Bok, Carlings, Volt, Urban, WOW, Days Like Ten, Levi’s Store i Nike Store.

Zanim powstał nowoczesny magazyn scalający asortyment wszystkich marek, każda z nich posiadała odrębną, niezależną sieć dystrybucji – funkcjonowało dziesięć magazynów obsługiwanych ręcznie, zlokalizowanych w Europie Północnej. Łańcuch dostaw ewoluował przez lata, funkcjonował z udziałem firm 3PL, ale stał się zbyt złożony i przy tym nieefektywny, co odbijało się negatywnie na finansach przedsiębiorstwa. Brak elastyczności systemu dystrybucji uniemożliwiał sprostanie zmieniającym się potrzebom Varner. Ponadto firma nie osiągała wymaganego poziomu kontroli nad łańcuchem dostaw.

Sprzedaż detaliczna mody cechuje się wysoką konkurencyjnością, dlatego stałe obniżanie kosztów, poprawa jakości i kontroli w łańcuchu dostaw są koniecznością w fashion e-commerce – dla firmy Varner rozwiązaniem problemów w tych obszarach stała się automatyzacja magazynu i skupienie całej dystrybucji w jednym miejscu, w tym połączenie realizacji zamówień e-commerce i dostaw do sklepów stacjonarnych.

Funkcjonowanie zautomatyzowanego magazynu

Projektowanie nowego obiektu zapoczątkowano w 2013 roku. Faza budowy magazynu trwała dwa lata, do użytku został oddany w 2016 roku. Po kilku latach firma rozpoczęła rozbudowę zrobotyzowanego obszaru kompletacji typu „towar do człowieka”, powiększając liczbę pojemników systemu AutoStore z 60 000 do 116 300 i wprowadzając 224 roboty, uzupełniając o 24 nowe stacje sortowania i 12 stacji dekantujących, w tym cztery do obsługi zwrotów. Podczas dekantacji kartony są opróżniane do pojemnika, a ich zwartość przenoszona na górny poziom i obsługiwana przez roboty. Te wyjmują z kontenera produkt, na który jest aktualnie zapotrzebowanie, i przekazują do konkretnego stanowiska. Każda stacja obsługuje zamówienia e-commerce i zamówienia z mieszanymi kodami SKU na uzupełnienie zapasów asortymentu sklepów. Artykuły, które trafią do sklepu, są pobierane do pojemnika z tektury falistej. Po zakończeniu pickingu następuje automatyczne dodanie pokrywy, etykietowanie pudełka i przekazanie do sortowania i do transportu wychodzącego. Przedmioty do zamówień e-commerce są umieszczane w jednej z 40 różnych rodzajów torebek foliowych. To nowoczesne, robotyczne rozwiązanie jest konsekwencją gwałtownie rosnącej sprzedaży w kanale e-commerce i dążenia do efektywnego zaopatrywania sklepów zgodnie z opracowaną strategią.

Obiekt podzielony jest na kilka kolejnych obszarów przetwarzania, w tym strefa wysokiego składowania zapewniająca przechowywanie 50 000 palet, wykorzystująca siedem dźwigów, zrobotyzowany paletyzator i zautomatyzowany system pobierania i składowania (AS/RS). W obiekcie znajduje się obszar odbioru kartonów sortujący 6000 kartonów na godzinę i system mini-load z 22 dźwigami o pojemności magazynowej 500 000 kartonów, obsługujący zamówienia kartonowe i współpracujący z systemem planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i systemem zarządzania magazynem WMS. Funkcjonuje także strefa odzieży wiszącej – niektóre paczki są sortowane do obszaru GOH i dekantowane na wieszaki. Ubrania na wieszakach są przetwarzane w trzypoziomowym module odbioru i pobierania, łączącym zautomatyzowane magazynowanie z konwencjonalną kompletacją. Pracownicy są kierowani głosowo do pobierania przedmiotów, które następnie trafiają na centralną linię przenośników, stamtąd do strefy etykietowania i transportowej. Taka organizacja przyczynia się do maksymalizacji pojemności i efektywności magazynu. Odzież jest dostarczana do kupujących w najlepszym możliwym stanie.

Tak nowoczesny obiekt umożliwia wydajną dostawę na ostatnim etapie i skraca czas realizacji zarówno indywidualnych zamówień internetowych, jak i częstych, większych i mniejszych dostaw do sklepów. Dobra lokalizacja magazynu uwzględniająca wszystkie rozwijające się rynki docelowe pomaga w szybkiej obsłudze klientów tych rynków.

Automatyzacja = wzrost wydajności magazynu i satysfakcji klienta

Zautomatyzowane centrum dystrybucyjne realizuje sprzedaż omnichannel i jest klientocentryczne – w Varner klient dyktuje warunki dostawy, gdyż może kupować w różnych miejscach (w sklepie lub przez Internet). Dzięki innowacjom magazynowym realizacja zamówień przebiega z wysoką dokładnością i szybko; towary obsługiwane są na poziomie palety, kartonu i wieszaka, przy ograniczonym udziale człowieka. Minimalizacja siły roboczej jest istotnym wskaźnikiem – w Szwecji i Norwegii płace są stosunkowo wysokie, a rynek pracy mocno napięty. Automatyzacja obejmuje pięć obszarów: odbiór towarów i sortowanie krzyżowo-taśmowe; paletyzację i depaletyzację; przechowywanie; zrobotyzowaną kompletację zamówień internetowych i dostaw do sklepów; pakowanie, workowanie i etykietowanie. Dzięki automatyzacji tak duży obiekt obsługuje jedynie 80-100 pracowników magazynowych.

Przykład Varner pokazuje, że magazyn może być wykorzystywany jako precyzyjne narzędzie do zarządzania zapasami, dzięki któremu np. towary szybko rotujące w e-commerce są często uzupełniane, a właściwe produkty dostarczane są do sklepów stacjonarnych zgodnie z realnym i prognozowanym zapotrzebowaniem. Zautomatyzowany system to wysoka jakość gromadzonych danych logistycznych, które po analizie są źródłem optymalizacji kosztów i poprawy satysfakcji klienta.

Celem Varner jest pozycja wiodącej firmy modowej, opierającej działalność na danych i najnowszej technologii. Anders Eriksson, dyrektor łańcucha dostaw w Varner AS, podkreśla, że centralizacja produktów w jednym zautomatyzowanym magazynie była podyktowana planem zwiększenia wydajności i minimalizacji stanów magazynowych oraz innowacyjną strategią sprzedaży wielokanałowej.

Automatyzacja i korzyści, czyli 4xE

Proces wprowadzania automatyzacji był w Varner czasochłonny. Współpraca z integratorem systemów trwała niemal dwa lata. Na proces przygotowawczy składały się studium koncepcyjne, zaprojektowanie rozwiązania, badania i wybór partnera wdrożeniowego, który przeznaczył 8000 godzin na opracowanie trzech różnych koncepcji implementacji. W efekcie holistycznego podejścia do magazynowania i dystrybucji wykorzystano jeden system do połączenia wszystkich podstawowych procesów operacyjnych i do jednoczesnego sortowania wielu tras przepływu od dostawy do wysyłki. Zintegrowano także inne nowoczesne technologie.

Odpowiedzialność za obsługę techniczną, serwisowanie automatyki i systemów kontroli magazynu to dodatkowe obciążenie finansowe i organizacyjne dla właściciela obiektu. Varner scedował to na partnera projektowego. W przypadku korzystania z usług operatora fulfilment, to partner logistyczny przejmuje tego rodzaju obowiązki, a sprzedawca internetowy korzysta z gotowych udogodnień robotyki i automatyzacji w nowoczesnym magazynie – nie musi przechodzić przez długi czas wdrożenia innowacji i oczekiwania na zwrot z inwestycji.

Varner podkreśla, że automatyzacja magazynu wiąże się z wysokim dopasowaniem rozwiązań i umożliwia skalowalność biznesu – dostosowuje się do rozwoju firmy, ale i go warunkuje. Eriksson wskazał cztery ważne i niepodważalne biznesowo zalety zastosowanych rozwiązań magazynowych i zautomatyzowanej dystrybucji odzieży: elastyczność, ekonomiczność, ekologiczność i ergonomiczność.