Categories Ogólne

AIoT W MAGAZYNIE E-COMMERCE

Koncepcja Artificial Intelligence of Things rewolucjonizuje branżę logistyczną. Według Research and Markets globalny rynek AIoT osiągnie wartość ponad 65 miliardów dolarów do 2025 roku. Jak wykorzystać zalety sztucznej inteligencji rzeczy w logistyce e-commerce?

 

Internet Rzeczy i sztuczna inteligencja to dwa odrębne trendy technologiczne, które oddziałują na sprzedaż internetową i działalność logistyczną. Ich połączenie daje zwielokrotnione efekty w dystrybucji i magazynowaniu e-commerce. IoT opiera się na scentralizowanym monitorowaniu – łączy ze sobą urządzenia, wysyła i odbiera sygnały, tworząc układ. AI gromadzi dane, przetwarza je i analizuje, podejmując na ich podstawie decyzje i sterując całą strukturą. Te dwie technologie razem tworzą inteligentne systemy, które uczą się na błędach, dokonują autokorekty i się rozwijają. AIoT integruje zaawansowane możliwości oprogramowania – głębokie uczenie maszynowe (ML) i sztuczną inteligencję – z infrastrukturą Internetu Rzeczy, automatyzując szczegółowe informacje generowane przez AI.

Inteligentne magazynowanie i dostawa

AIoT koordynuje łańcuch dostaw i magazyn. Pomaga zarządzać trasami logistycznymi, transportem, personelem, robotyką, pojazdami autonomicznymi i operacjami magazynowymi, analizując w czasie rzeczywistym zmienne dane i opracowując najbardziej opłacalny, wydajny i ekologiczny plan logistyczny. Bierze pod uwagę dane dotyczące zarówno dostawy i wysyłki towarów (koszty, wagę, wymiary, kruchość, informacje o kierowcach i kurierach), jak i monitoringu zapasów w magazynie czy wydajności pobierania, sortowania i pakowania paczek. Komputerowe technologie wizyjne, kamery i kompatybilne czujniki automatycznie identyfikują, kategoryzują i monitorują stany magazynowe. AI wykonuje krytyczną analizę predykcyjną, prognozuje wąskie gardła, model popytu i opracowuje inteligentne rozwiązania logistyczne, łącząc je z danymi dotyczącymi sprzedaży, co skutkuje przetasowaniami magazynowymi – ograniczeniem nadmiaru produktów słabo sprzedających się i automatycznym zamówieniem artykułów popularnych. Analizując dane z inteligentnych urządzeń, doradza najlepszy w danym czasie i sytuacji plan magazynowy, uwzlędniając warunki przechowywania odpowiednie dla kategorii produktów (wilgotność, oświetlenie, temeperaturę) i uruchomia zlecenia pracy dla personelu magazynowego i robotów. Urządzenia brzegowe wykrywają odstępstwa od normy i identyfikują anomalie takie jak uszkodzenie produktu i opakowania, zepsutą żywność.

Logistyka handlu elektronicznego wymaga dużej ilości danych i kooperacji na różnych etapach realizacji zamówień, co ułatwia hiperautomatyzacja magazynu, bo eliminuje błędy ludzkie. Transformacja setek miniprocesów magazynowych w cyfrowe i zautomatyzowane, niewymagające ingerencji człowieka, działające w oparciu o zaawansowane algorytmy AI, daje terminową i konkurencyjną realizację, a nawet obniża koszty po stronie dystrybucji, dopasowując rodzaj asortymentu i zamówień do form dostawy i warunków oferowanych przez przewoźników.

Ważną częścią AIoT jest robotyzacja łańcucha dostaw. Według szacunków Tractica Research do końca 2021 roku globalna sprzedaż robotów logistycznych i magazynowych osiągnie 22,4 mld dolarów. Roboty w magazynie inteligentnym mają dostęp do internetu i przejmują powtarzalne, fizycznie obciążające zadania jak identyfikowanie, liczenie, pobieranie i przenoszenie zapasów, kompletacja zamówień, sortowanie paczek.

AIoT i fulfilment

Logistyka jest dziś źródłem strategicznych innowacji i przewagi konkurencyjnej dla organizacji, a także pomaga przygotować się firmie na nieprzewidywalną przyszłość. Badanie najważniejszych tendencji logistycznych pt. „2021 Third-Party Logistics Study”, zorganizowane m.in. przez Uniwersytet Stanu Pensylwania wykazało, że firmy 3PL planują w ciągu najbliższych trzech lat wprowadzić wiodącą technologię, w tym zrobotyzowaną automatyzację procesów, drony i pojazdy autonomiczne.

Wdrażanie nowych technologii wynika z przeświadczenia, że są one niezbędne do konkurowania na rynku (uważa tak 87,5% respondentów w „30. Corocznym Badaniu Trendów w Logistyce i Transporcie”, przeprowadzonym przez badaczy z ośrodków w Atlancie i Missisipi). 62,5% ankietowanych wyraziło przekonanie o utracie klienta na rzecz konkurenta w przypadku, gdyby nie zastosowali określonej technologii. Jednak implementowanie nowych rozwiązań jest skomplikowane, czasochłonne, obarczone ryzkiem błędów i kosztów dodatkowych. Badani uważają, że koszty wdrożenia technologii są wyższe niż korzyści (24%), ich utrzymanie i serwisowanie było kosztowne (43%), a koszty i czas potrzebny na przeszkolenie pracowników były wysokie (52,4%).

Można zrezygnować z etapu wdrożenia i oczekiwania na zwrot z inwestycji, a jednocześnie korzystać z nowoczesnych udogodnień i technologii, co daje współpraca z operatorem fulfilment, będącym innowatorem w logistyce e-commerce i automatyzacji magazynowej, którego misją jest optymalizacja operacji e-handlowych, zwiększenie wydajności obiektu i pracowników przez wspomaganie ich partnerami-robotami AI i zautomatyzowane komisjonowanie zamówień.

Categories Ogólne

INTELIGENTNE EGZOSZKIELETY, CZYLI BIONIKA W LOGISTYCE

Inteligentne egzoszkielety, czyli bionika w logistyce

 

Mimo coraz doskonalszej technologii robotycznej niektóre zadania w operacjach magazynowych wciąż muszą być wykonywane przez ludzi lub przy udziale człowieka – wymagają kontroli i wysokich umiejętności motorycznych. Egzoszkielety zmniejszają wysiłek fizyczny pracowników, optymalizując czas procesów w dynamicznie zmieniającym się magazynie e-commerce, także zautomatyzowanym.

Badania wykazują, że jeden pracownik magazynowy dźwiga nawet ponad 167 ton tygodniowo, co jest równe wadze samolotu Boeing 747. Urazy układu mięśniowo-szkieletowego stanowią 1/3 wszystkich wypadków i związanych z nimi kosztów odszkodowań. Skutkują nieobecnościami pracowników i brakami kadrowymi, przestojami i roszczeniami odszkodowawczymi. Jeden z gigantów globalnego e-commerce wykazał, że 40% obrażeń odnotowanych w jego obiektach magazynowych to urazy wywołane intensywną pracą fizyczną, powodujące choroby RSI.

Firmy odczuwają skutki rosnących kosztów spowodowanych wypadkami i obrażeniami w miejscu pracy. Szacuje się, że w USA koszty całkowite wynoszą między 45 a 54 mld dolarów rocznie. To jeden z powodów, dla których w sektorze przemysłowym i logistycznym coraz częściej stosuje się human augmentation – wspomaganie dla człowieka.

W 2021 r. rynek egzoszkieletów wyceniany jest na 499 mln USD. Do 2026 r. osiągnie wartość około 3,5 mld USD według prognoz z raportu badawczego  „Światowy rynek egzoszkieletów z uwzględnieniem wpływu COVID-19”, opublikowanego przez MarketsandMarkets w czerwcu 2021. W raporcie Fortune Business Insights pt. „Rynek egzoszkieletów (2021-2028)” szacuje się, że wzrośnie on do 8,24 mld USD w 2028 r. Rosnąca popularność tych urządzeń w branży logistycznej wynika z ich zdolności do poprawy siły roboczej.

 

Bioniczny magazynier

Zastosowanie innowacji inżynierii bionicznej w magazynie oznacza długoterminowe korzyści zdrowotne. Biometryczne urządzenia do noszenia służą optymalizacji bezpieczeństwa, zdrowia i produktywności personelu oraz wydajności obiektu. Nowoczesny operator fulfilment jest elastyczny, dopasowuje rozwiązania do problemów, procesów i stanowisk – może inwestować w inteligentne egzoszkielety (typ technologii robotycznej do noszenia, konstrukcję zewnętrzną chroniącą ciało, wspomagającą i zwiększającą możliwości mięśni).

Zintegrowany z innowacyjną robotyką egzoszkielet jest wyposażony w sensory i działa w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji, które wykrywają sposób poruszania się pracowników, uczą się go, odróżniają ruchy, korygują i pomagają im podnosić i ładować produkty podczas pracy w magazynach. Urządzenie korzysta z możliwości interaktywnego machine learning i Internetu Rzeczy, zbiera i przesyła do chmury dane, które pozwalają określić stopień ryzyka ergonomicznego i zaprojektować architekturę optymalnego przepływu pracy w magazynie. Wykorzystanie go skutkuje większą produktywnością i terminowością przy mniejszych obrażeniach.

Siła operatora ulega maksymalizacji, ale bez ograniczenia jego swobody poruszania się. Egzoszkielety są w stanie o 75% zmniejszyć obciążenie pleców podczas wykonywania tych samych czynności jak w przypadku pracy pozbawionej tej innowacji.

Konstrukcje obejmują strefę nadgarstka, ramion, szyi. Robotyczna rękawica Bioservo zapobiega urazom dłoni, ma lepszą przyczepność, a wyposażona w czujniki uczy się gestów użytkownika i z czasem je naśladuje, przejmując ciężar wykonywanych ruchów, zwiększając siłę dłoni o 20% i sprowadzając wysiłek fizyczny pracownika do minimum. W skład systemu wchodzą plecak z zasilaczem i sztuczne ścięgna łączące się z rękawicą. Siłę i czułość uchwytu reguluje pilot lub aplikacja. Firma Sarcos Robotics opracowała intuicyjny egzoszkielet całopostaciowy. Umożliwia on operatorowi bezpieczne podnoszenie i zręczne manipulowanie ciężarem ok. 90 kg bez zmęczenia. Ten robot łączy inteligencję człowieka, jego zdolności improwizacji, abstrakcyjnego myślenia, analizy, oceny i podejmowania decyzji z mocą, wytrzymałością i precyzją maszyny.

Egzoszkielety sprawdzają się w specyficznych sekwencjach podnoszenia, zbyt złożonych, by z najwyższą efektywnością i skutecznością mogły je przeprowadzać wyłącznie zrobotyzowane urządzenia. W logistyce wykorzystuje się je m.in. do załadunku i rozładunku samochodów ciężarowych i kontenerów na rampach załadunkowych, do kompletacji zamówień oraz do przechowywania i wyszukiwania produktów.

Efektywność i zadowolenie

W sieci magazynów sklepów Ahold Delhaize konstrukcje wspomagające łagodzą codzienny wysiłek związany z operowaniem ciężkimi opakowaniami. Celem jest redukcja obrażeń spowodowanych powtarzalnymi zadaniami. Urządzenia te o 30-40% zmniejszają obciążenie wynikające z podnoszenia. Daje to efekt w postaci mniejszej liczby urazów tkanek miękkich i zmęczenia fizycznego pracowników, co ma znaczenie dla utrzymania w firmie doświadczonych profesjonalistów. Według Tech Times produktywność pracowników wykorzystujących technologie ubieralne jest o 8,5% wyższa, o 3,5% rośnie także ich satysfakcja z pracy.